Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012

Το μοναδικό κόμμα αυτή την στιγμή που έχει καθαρή θέση και εγγυάται την εθνική κυριαρχία και την κατάργηση μνημονίου και δανειακής είναι οι “Ανεξάρτητοι Έλληνες”, για να ξέρουμε τι λέμε…

Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ακύρωση του μνημονίου, προσέξτε…  θα επαναδιαπραγματευθεί την δανειακή σύμβαση !!!
Ξέχασε όμως να μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ τι περιλαμβάνει η δανειακή σύμβαση, την οποία θέλει να επαναδιαπραγματευθεί
Επειδή λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μας εξηγεί και δεν μας λέει τι ακριβώς υπάρχει στην δανειακή σύμβαση, θα το κάνουμε εμείς..
Θα το κάνουμε εμείς για να ξεσκεπάσουμε τους λαοπλάνους και τους παπατζήδες απ όπου κι αν προέρχονται..
Γράφαμε ΕΔΩ στις 11 Φεβ. 2012 :“Οι μάσκες έπεσαν. Με Αγγλικό δίκαιο και το PSI και η νέα δανειακή…Τώρα πέστε μας θα το ψηφίσετε;;;”
Δείτε τι προβλέπει η νέα Σύμβαση Διευκόλυνσης PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων….
Διαβάστε την σελίδα 28 του Παραρτήματος Ι…
Εφαρμοστέο Δίκαιο και Αρμόδια Δικαστήρια
Η παρούσα Σύμβαση και κάθε εξωσυμβατική αξίωση που γεννάται σε σχέση με αυτή θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο.
Τα Μέρη υποχρεούνται να υπαγάγουν κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει σε σχέση με τη νομιμότητα, εγκυρότητα, ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Μεγάλου
Δουκάτου του Λουξεμβούργου.
Ο Όρος 13(2) εφαρμόζεται προς όφελος του ΕΤΧΣ. Κατά συνέπεια, τίποτε από όσα αναφέρονται στον όρο 13(2) δεν εμποδίζει το ΕΤΧΣ από το να εκκινήσει διαδικασίες αντιδικίας (οι “Διαδικασίες”) στα δικαστήρια του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους ή του εφαρμοστέου δικαίου της παρούσας Σύμβασης και το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος αποδέχεται αμετάκλητα την υπαγωγή στην αρμοδιότητα των ανωτέρω δικαστηρίων. Στο μέτρο που το επιτρέπει ο νόμος, το ΕΤΧΣ θα μπορεί να εκκινήσει παράλληλες Διαδικασίες σε περισσότερες από μια από τις ανωτέρω δικαιοδοσίες.
Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος παραιτούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά από κάθε δικαίωμα ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλης διάταξης,
κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που αυτό δεν απαγορεύεται από αναγκαστικό νόμο.Διευκρινίζεται ότι η ίδια παράγραφος έχει συμεριληφθεί και  στηνΣύμβαση Διευκόλυνσης της Πιστωτικής Ενίσχυσης ΕΚΤ
(σελίδα 32 Παράρτημα ΙΙΙ)
Υ.Γ
Το μοναδικό κόμμα αυτή την στιγμή που έχει καθαρή θέση και εγγυάται την εθνική κυριαρχία και την κατάργηση μνημονίου και δανειακής είναι οι “Ανεξάρτητοι Έλληνες”, για να ξέρουμε τι λέμε…

http://exomatiakaivlepo.blogspot.com/2012/10/blog-post_3620.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου