Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013

Εφιαλτική πρόβλεψη για ανεργία 34% το 2016

Εφιαλτικά είναι τα συμπεράσματα από την ανάλυση των προβλέψεων του μακροοικονομικού υποδείγματος που αναπτύχθηκε από το Levy Economics Institute σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για το real story της ελληνικής οικονομίας.
Σύμφωνα με την ....
έκθεση του προέδρου του Levy Institute Δημήτρη Β. Παπαδημητρίου και των ερευνητών Μιχάλης Νικηφόρου και Gennaro Zezza, η ανεργία θα συνεχίσει να αυξάνεται φθάνοντας το 34% μέχρι το τέλος του 2016 και το πραγματικό ΑΕΠ θα συνεχίσει να συρρικνώνεται μέχρι και το 2015, με πιθανή αναστροφή της αρνητικής τάσης το 2016.
Η ανάλυση στηρίζεται στο μακροοικονομικό μοντέλο του Levy Institute για την ελληνική οικονομία, ένα μοντέλο αποθεμάτων-ροών παρόμοιο με το μακροοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιεί το Ινστιτούτο για τις τάσεις στην αμερικανική οικονομία.
Στο πλαίσιο αυτό, οι συγγραφείς ανακαλύπτουν ότι η συνέχιση των πολιτικών λιτότητας θα μειώσουν το ΑΕΠ και θα αυξήσουν την ανεργία. Συνεπώς, θεωρούν τις πρόσφατες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπερβολικά αισιόδοξες και προτείνουν ένα σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης τύπου Marshall που στοχεύει στη δημόσια κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Όπως αναφέρουν η απασχόληση βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, με πάνω από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας να έχουν χαθεί από τον Οκτώβριο του 2008, αντιπροσωπεύοντας μια μείωση της απασχόλησης άνω του 28%. Τον Μάρτιο του 2013 η «επίσημη» ανεργία ήταν 27,4%, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας των τελευταίων τριάντα ετών σε οποιαδήποτε βιομηχανοποιημένη χώρα του δυτικού κόσμου.

Επισημαίνουν ότι οι τραγικές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα της νεοφιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής που απαιτεί η Τρόικα και εφαρμόζουν οι ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία τρία χρόνια.

Η συγκεκριμένη πολιτική προβάλλει την «επεκτατική λιτότητα», σε συνδυασμό με την ακραία απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, ως την καλύτερη συνταγή για τη σταθεροποίηση και τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Οι προσομοιώσεις των αναλυτών επιβεβαιώνουν προηγούμενες εκτιμήσεις του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για τις δυσμενείς επιπτώσεις του προγράμματος δημοσιονομικής λιτότητας στην Ελλάδα.

«Η αντιστροφή των αρνητικών εξελίξεων είναι εφικτή. Προϋπόθεση είναι να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό μια συνεκτική και σταθερή διαδικασία δυναμικής αύξησης στις συνιστώσες της συνολικής ζήτησης με στόχο την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στην ελληνική οικονομία η μεταβολή του ΑΕΠ ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τη μεταβολή της κατανάλωσης, καθώς η τελευταία έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στη συνολική ζήτηση.
Η δραματική αύξηση της ανεργίας και η δημοσιονομική και εισοδηματική λιτότητα έχουν εγκλωβίσει την οικονομία σε παγίδα ύφεσης, ενώ οι καθαρές εξαγωγές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντισταθμίσουν την πτώση της εγχώριας ζήτησης, εξαιτίας των διαρθρωτικών παραγωγικών αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας.

Οι προβλέψεις αποκαλύπτουν το «real story» της ελληνικής οικονομίας και δείχνουν ότι η έξοδος προϋποθέτει αλλαγή μοντέλου οικονομικής πολιτικής, το οποίο πρέπει να επικεντρωθεί στη δημιουργία απασχόλησης ως εργαλείο δημοσιονομικής τόνωσης της οικονομίας», αναφέρει το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

http://www.voria.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου