Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012

Και επίσημα οι υπερεπίτροποι μπαίνουν στις τράπεζες


20121231-132812.jpg Σε επιτροπεία θα βρεθούν και τυπικά από τις 16 Ιανουαρίου οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, που ανακεφαλαιοποιούνται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των εταιρειών που θα αναλάβουν το έργο της παρακολούθησης των τραπεζών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day, εντός του Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε από την Κομισιόν η διαδικασία αξιολόγησης των ενδιαφερόμενων ελεγκτικών και συμβουλευτικών εταιρειών και πριν από μερικές ημέρες κλείδωσαν τα ονόματα των τριών που επιλέγονται.
Πρόκειται για διεθνώς αξιόπιστες ελεγκτικές και συμβουλευτικές εταιρείες που θα αναλάβουν, σε επίπεδο μητρικής, την παρακολούθηση της εφαρμογής των σχεδίων αναδιάρθρωσης στο σχήμα ΕΤΕ – Eurobank, και στις Alpha Bank και Πειραιώς.
Όπως προβλέπεται από το μνημόνιο, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα υπογράψει με τις παραπάνω τράπεζες συμβάσεις παρακολούθησης των σχεδίων αναδιάρθρωσης. Το έργο της παρακολούθησης εφαρμογής των σχεδίων αυτών θα τοαναλάβουν οι ελεγκτικές και συμβουλευτικές εταιρείες που επιλέγονται για τον ρόλο του επιτρόπου.
Οι επίτροποι θα υποβάλλουν τριμηνιαίες εκθέσεις διακυβέρνησης, αλλά και ad hoc εκθέσεις, όποτε απαιτείται, στην τρόικα, στην οποία θα αναφέρονται απευθείας.
Το κυριότερο, όμως, είναι ότι θα μπορούν να παρίστανται, ως παρατηρητές, στις εκτελεστικές επιτροπές των τραπεζών, καθώς και στις επιτροπές διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου. Θα έχουν επίσης πρόσβαση στα πρακτικά του Δ.Σ. των τραπεζών. Κοινώς, η άσκηση διοίκησης στις τράπεζες θα βρίσκεται υπό την αυστηρή εποπτεία των πιστωτών.
Τα παραπάνω σημαίνουν ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος χορηγήσεων, έλεγχος της πολιτικής σε ό,τι αφορά ρυθμίσεις και διαγραφές όλων των δανείων του παρελθόντος και βεβαίως πλήρης εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης με διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων εκτελεστικών και μη μελών του Δ.Σ.
Προβλέπεται επίσης επανασύσταση, όπου de facto έχουν καταργηθεί, των επιτροπών εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης στις συνεδριάσεις των οποίων θα παρίσταται, όπως προαναφέρθηκε, ο επίτροπος.
Ταυτόχρονα, με τις συμβάσεις θα ρυθμίζονται αυστηρά θέματα χορηγήσεων δανείων προς μέλη Δ.Σ. και συνδεδεμένα μέλη, στελέχη και εργαζόμενους στις τράπεζες. Οι παραπάνω κατηγορίες δανειοληπτών θα ταξινομούνται και θα παρακολουθούνται ξεχωριστά.
Οι όροι χορήγησης των δανείων προς την παραπάνω κατηγορία προσώπων δεν θα διαφοροποιούνται σε σχέση με αυτούς των υπόλοιπων δανειοληπτών, το ύψος των δανείων θα διαμορφώνεται στο πενταπλάσιο των ετήσιων αποδοχών τους, αν πρόκειται για ενυπόθηκα δάνεια, και προκειμένου για μη εξασφαλισμένα δάνεια δεν θα υπερβαίνει το πενταπλάσιο των μηνιαίων αποδοχών τους.
Τα δάνεια στα κόμματα και οι αμοιβές των στελεχών
Πλαφόν μπαίνει και στην… αμαρτωλή κατηγορία χορηγήσεων δάνειων σε πολιτικά κόμματα. Οι συμβάσεις παρακολούθησης προβλέπουν ότι ο ρυθμός χορηγήσεων προς τα κόμματα δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ετήσιο ρυθμό χορηγήσεων της τράπεζας.
Αναφορικά με τις αμοιβές των management teams των τραπεζών που θα δεχθούν κρατική βοήθεια, οι συμβάσεις προβλέπουν εναρμονισμό στο γενικότερο πνεύμα συγκράτησης του κόστους, όπως ακριβώς συνέβη και στις άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες που δέχθηκαν βοήθεια, ενώ αφήνεται ανοικτή η δυνατότητα ικανοποιητικών μπόνους εφόσον επιτευχθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του προγράμματος αναδιάρθρωσης.
Εντός του α΄ τριμήνου του 2013 οι τράπεζες θα υποβάλουν στην Τ.τ.Ε. σχέδια για την αντιμετώπιση διαπιστωμένων αδυναμιών λειτουργίας διακυβέρνησης, με σαφή χρονοδιαγράμματα για την πλήρη εφαρμογή των σχεδίων ως το τελευταίο τρίμηνο του επόμενου έτους.
Η κυβέρνηση καλείται να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της διοίκησης των συστημικών τραπεζών, ενώ τo Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα πρέπει ως το τέλος Μαρτίου 2013 να δημοσιεύσει το πλαίσιο σχέσεών του με την κάθε τράπεζα, που θα ανακεφαλαιοποιήσει.
Πλαίσιο που θα καθορίζει τις αρμοδιότητες του management team καθώς και των μελών του διοικητικού συμβουλίου κάθε τράπεζας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι συστημικές τράπεζες διοικούνται με ανταγωνιστικό τρόπο.
 

Πηγή:euro2day.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου