Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΦΕΤΟΣ

Eναν σύντομο οδηγό των αλλαγών που θα ισχύσουν φέτος για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ σε σχέση με το 2015, αλλά και τον τρόπο καταβολής και υπολογισμού των δόσεων σε σχέση με την ημερομηνία εκκαθάρισης του φόρου, ετοίμασε το taxheaven...
Με τα «μπιλιετάκια» για τον  φόρο να έρχονται από τον Αύγουστο, οι ιδιοκτήτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να διορθώσουν τα λάθη που υπάρχουν για να μην πληρώσουν επιπλέον φόρο και να γνωρίζουν τι ισχύει από φέτος ώστε να διεκδικήσουν τυχόν διαφορές με την εφορία.
Αναλυτικά οι αλλαγές είναι:....
1) Αλλαγές - τροποποιήσεις σε σχέση με το 2015
α)  Αυξάνονται οι συντελεστές για τον υπολογισμό του κύριου φόρου φυσικών και νομικών προσώπων επί των οικοπέδων (με τον νόμο 4389/2016 αντικαταστάθηκε η  περ. α' της παρ. 1 της Ενότητας Β του άρθρου 4 του ν. 4223/2013).
α) Το οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου με βάση τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:α) Το οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου με βάση τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
2015Νέοι συντελεστές για το 2016
Μοναδιαία αξίαΦ.Ζ.ΣυντελεστήςΜοναδιαία αξίαΦ.Ζ.Συντελεστής
(€/μ2)φόρου(€/μ2)φόρου

(€/μ2)
(€/μ2)
0,01 − 2,0010,0030,01 − 2,0010,0037
2,01 − 4,0020,0062,01 − 4,0020,0075
4,01 − 6,0030,0104,01 − 6,0030,0125
6,01 − 10,0040,0156,01 − 10,0040,0185
10,01 − 14,0050,02310,01 − 14,0050,0285
14,01 − 20,0060,03014,01 − 20,0060,0375
20,01 − 50,0070,06020,01 − 50,0070,0750
50,01 − 75,0080,12050,01 − 75,0080,1490
75,01 − 100,0090,15075,01 − 100,0090,1850
100,01 − 150,00100,200100,01 − 150,00100,2470
150,01 − 200,00110,300150,01 − 200,00110,3700
200,01 − 300,00120,450200,01 − 300,00120,5550
300,01 − 400,00130,600300,01 − 400,00130,7400
400,01 − 500,00140,800400,01 − 500,00140,9900
500,01 − 600,00151,000500,01 − 600,001512,500
600,01 − 700,00161,300600,01 − 700,001616,000
700,01 − 800,00171,500700,01 − 800,001718,500
800,01 − 900,00181,700800,01 − 900,001820,950
900,01 − 1.000,00191,900900,01 − 1.000,001923,500
1.000,01 − 1.500,00202,5001.000,01 − 1.500,00203,100
1.500,01 − 2.000,00213,0001.500,01 − 2.000,00213,700
2.000,01 − 3.000,00224,0002.000,01 − 3.000,002249,500
3.000,01 − 4.000,00236,0003.000,01 − 4.000,00237,400
4.000,01 − 5.000,00247,5004.000,01 − 5.000,002492,500
5.000,01+259,005.000,01+25112,500

β) Αυξήθηκαν οι συντελεστές για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου που επιβάλλεται στα φυσικά πρόσωπα επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων, στην οποία πλέον συνυπολογίζεται και η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού (με τον νόμο 4389/2016 αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013).

2.Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στο μέρος της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1, σύμφωνα με τα κλιμάκια και τους συντελεστές του παρακάτω πίνακα:2. Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1, σύμφωνα με τα κλιμάκια και τους συντελεστές του παρακάτω πίνακα:
  κλίμακα για το 2015  Νέα κλίμακα για το 2016
ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€)ΣυντελεστήςΚΛΙΜΑΚΙΟ (€)Συντελεστής
0,01 − 300.0000,0%0,01 − 200.0000,0%
300.000,01 − 400.0000,1%200.000,01 − 250.0000,10%
400.000,01 − 500.0000,2%250.000,01 − 300.0000,15%
500.000,01 − 600.0000,3%300.000,01 − 400.0000,30%
600.000,01 − 700.0000,6%400.000,01 − 500.0000,50%
700.000,01 − 800.0000,7%500.000,01 − 600.0000,60%
800.000,01 − 900.0000,8%600.000,01 − 700.0000,80%
900.000,01 − 1.000.0000,9%700.000,01 − 800.0000,90%
Υπερβάλλον1,0%800.000,01 - 900.0001,00%

900.000,01 - 1.000.0001,05%

1.000.000,01 - 2.000.0001,10%


Υπερβάλλον1,15%

γ)  Ως προς τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες γενικά, αυξήθηκε ο συντελεστής του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ από το 5 %ο στο 5,5 %ο, ενώ για τα οριζόμενα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία ο ίδιος συντελεστής αυξήθηκε από 2,5 %ο στο 3,5%.
 
δ)  Τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας έπαυσαν  να απαλλάσσονται από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ και πλέον φορολογούνται με συντελεστή 1 τοις χιλίοις για τον ΕΝΦΙΑ του 2016
 
ε)  Με τον νόμο 4389/2016 επίσης μειώθηκε από 300.000 σε 200.000 το αφορολόγητο για τον συμπληρωματικό φόρο και αυξήθηκαν  οι συντελεστές για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου. Η νέα κλίμακα για τον συμπληρωματικό φόρο που θα ισχύσει φέτος διαμορφώνεται ως εξής:

Κλιµάκιο  (ευρώ)
συντελεστής %
Φόρος κλιµακίου (ευρώ)
Σύνολο
Αξία ακινήτων
Φόρου
(ευρώ)
(ευρώ)
200.000,00
0,00%
0,00
200.000,00
0,00
50.000,00
0,10%
50,00
250.000,00
50,00
50.000,00
0,15%
75,00
300.000,00
125,00
100.000,00
0,30%
300,00
400.000,00
425,00
100.000,00
0,50%
500,00
500.000,00
925,00
100.000,00
0,60%
600,00
600.000,00
1.525,00
100.000,00
0,80%
800,00
700.000,00
2.325,00
100.000,00
0,90%
900,00
800.000,00
3.225,00
100.000,00
1,00%
1.000,00
900.000,00
4.225,00
100.000,00
1,05%
1.050,00
1.000.000,00
5.275,00
1.000.000,00
1,10%
11.000,00
2.000.000,00
16.275,00
Υπερβάλλον
1,15%
στ) Δεν ισχύει από φέτος πλέον η μείωση κατά 20% των κενών μη ηλεκτροδοτούμενων

2) Δόσεις Φόρου ΕΝΦΙΑ
Βάσει των κείμενων διατάξεων και εφόσον η εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου (σ.σ. το σενάριο αυτό είναι λίγο δύσκολο να επιτευχθεί για το υπ. Οικ. λόγω της πίεσης του χρόνου), οι φορολογούμενοι πολίτες πρέπει να καταβάλουν τα ποσά που θα προκύψουν από τα φουσκωμένα εκκαθαριστικά του εν λόγω φόρου είτε εφάπαξ ή σε ίσες μηνιαίες δόσεις ως ακολούθως:
Α) Εφάπαξ καταβολή μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, ήτοι έως 31.8.2016
Β) Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, ήτοι μέχρι 31.8.2016. Οι επόμενες δόσεις θα είναι στις 30.9.2016, 31.10.2016, 30.11.2016 και 30.12.2016.
Αν όμως η εκκαθάριση πραγματοποιηθεί από το υπ. Οικ. μέσα στο μήνα Αύγουστο, τότε οι καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής του φόρου μετατίθενται αναλόγως, οπότε όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό μειώνεται και ο αριθμός των δόσεων (σε περίπτωση επιλογής εξόφλησης με δόσεις) από πέντε σε τέσσερις. 

Καταβολή δόσεων ΕΝΦΙΑ
Εφόσον η εκκαθάριση γίνει 1η Δόση2η Δόση3 η Δόση4η Δόση5 η Δόση
έως το τέλος Ιουλίου31.8.201630/9/201631/10/201630/11/201630/12/2016
έως το τέλος Αυγούστου30/9/2015 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου