Σάββατο 17 Ιουνίου 2017

Ἰδιῶτες «πάροχοι» ἠλεκτρικοῦ ῥεύματος

Περὶ ἰδιωτῶν «παρόχων» ἠλεκτρικοῦ ρεύματος
Τὶς τελευταῖες ἡμέρες, ἔκανα ἐκτεταμένη ἔρευνα, γιὰ νὰ διαπιστώσω ἐὰν πράγματι μὲ συμφέρῃ νὰ ἀλλάξω «πάροχο» ἠλεκτρικοῦ ῥεύματος καὶ νὰ φύγω ἀπὸ τὴν ΔΕΗ.
Διάβασα πολλὰ καὶ κατέληξα σὲ ἐπισήμους πίνακες ἀνὰ προμηθευτή, ποὺ ἔχουν καταθέσει ὅλοι οἱ «πάροχοι» στὴν Ῥυθμιστικὴ Ἀρχὴ Ἐνεργείας (ΡΑΕ).
Μὲ σταθερὸ συγκρίσιμο στοιχεῖο, τὴν τετραμηνιαία κατανάλωση 1.300 kWh ἡμερησίου ῥεύματος καὶ 700 kWh νυκτερινοῦ ῥεύματος, ἀλλὰ καὶ τὶς προσφορὲς ΔΕΗ καὶ τεσσάρων πλέον «φθηνοτέρων»  «παρόχων», θεωρητικῶς διαπιστώνουμε, ὅτι ἡ περιβόητος ἀνταγωνιστικὴ τιμὴ τοῦ φθηνοτέρου ἰδιώτου, μεταφράζεται σὲ 15 € τὸ πολὺ ἀνὰ τετράμηνο ἢ 3,75 € τὸν μῆνα!!!, γιὰ μίαν ἀξιόλογη κατανάλωση!!!

Ὅμως, ὑπάρχουν καὶ τὰ ψιλὰ γράμματα τῆς …Ο.Τ.Σ. (Ὀριακὴ Τιμὴ Συστήματος) ἡ ὁποία εἶναι νομοθετημένη ὑπὲρ τῶν ἰδιωτῶν ἐναλλακτικῶν παρόχων, ἀλλὰ ὄχι γιὰ
τὴν ΔΕΗ.
Ἡ Ο.Τ.Σ. εἶναι ἕνα εὖρος τιμῶν χονδρικὴς ἀγορᾶς ῥεύματος τῶν ἰδιωτῶν ἀπὸ τὴν … ΔΕΗ.
Ἐὰν ὁ ἰδιώτης ἀποδείξῃ, ὅτι ἔχει ἀγοράσει ἠλεκτρικὸ ῥεῦμα, σὲ τιμὴ ποὺ ξεπερνᾶ τὴν ἄνω ὀροφὴ τῆς Ο.Τ.Σ. (καὶ εἶναι πανεύκολο νὰ τὸ ἀποδεόξῃ, ἀκόμη καὶ μὲ τιμολόγιο ἐξωτερικοῦ), τότε ὁ νόμος τοῦ δίδει τὸ δικαίωμα, νὰ χρεώσῃ σὲ ξεχωριστὴ ἀράδα τὴν διαφορὰ ΟΤΣ (ὥστε νὰ μὴν φαίνεται ὅτι ἀλλάζει τὴν σταθερὴ συμβατικὴ τιμή, ποὺ ἔχει «συμφωνήση» μὲ τὸν πελάτη) καὶ ἡ διαφορὰ κόστους-ὀφέλους τῶν 3,75 € τὸν μῆνα τοῦ καταναλωτοῦ πάει περίπατο.

Ὕστερα ἀπό τις παραπάνω διαπιστώσεις, θεώρησα ὅτι δὲν συντρέχει κάποιος λόγος (πρὸς τὸ παρόν) νὰ φύγω ἀπὸ τὴν ΔΕΗ, διότι, ἁπλᾶ, οἱ ἰδιῶτες λειτουργοῦν ὡς μεταπωλητὲς καὶ ὄχι ὡς παραγωγοὶ ἠλεκτρικοῦ ῥεύματος.
Καλημέρα σας!

Μπαρμπανῖκος Ἀρβανίτης

 http://filonoi.gr/2017/06/16/idiotes-paroxoi-hlektrikoy-reymatos/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου