Κυριακή 6 Ιουλίου 2014

Ὡς ποῦ θὰ πάει ἡ νεοταξικὴ οἰκουμενιστικὴ «κατρακύλα»;

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,

Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος 
εἰκόνα ξεσηκώνει αὐθόρμητα τὴν ὀργὴ τῆς συνείδησης. Δυὸ ἄντρες «συγκινημένοι» παρουσιάζουν τὸ παιδί τῆς … «συνουσίας» τους! Ἕξι πρεσβεῖες προστάτεψαν τὴν παρέλαση τῶν ὁμοφυλοφίλων ποὺ αὔριο θὰ μᾶς ἐπιβάλουν καὶ νὰ τοὺς …προσκυνᾶμε . Ἡ Νέα Τάξη σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο! Καὶ κάποιοι ἱεράρχες μᾶς συμβούλεψαν νὰ κάνουμέ τα… «στραβὰ μάτια» γιατί ἔτσι… ἐπιβάλλεται στὸν καλὸ χριστιανό! Μαζί τους..
καὶ αὐτοὶ ποὺ προωθοῦν τὴν οἰκουμενιστικὴ κίνηση.
Πρὶν ἀπὸ χρόνια εἶχα ἐπισκεφτεῖ ἕναν γνωστὸ γέροντα τοῦ ἁγίου Ὅρους καὶ εἴχαμε μιὰ συζήτηση γιὰ τοὺς παπικοὺς καὶ γιὰ τὸν Οἰκουμενισμό. Ἀφοῦ ἐκφράστηκε κάθετα ἀντίθετος μὲ ὅλα αὐτά μου τόνισε πὼς δὲν μπορεῖ νὰ νοθεύουμε τὴν Ὀρθοδοξία μὲ τὸν Οἰκουμενισμό, γιατί ἔτσι ἁπλὰ νοθεύουμε τὴν δυνατότητα νὰ προσφέρομαι ἀγάπη καὶ δυνατότητα μετάνοιας σὲ ὅλους αὐτούς. Μὲ λίγα λόγια δὲν θὰ πρέπει νὰ προχωρήσει μὲ τίποτα ἡ οἰκουμενιστικὴ κίνηση. 
Κάποτε εἶχαν πάει στὸν πάτερ Παΐσιο δυὸ καθολικοὶ καὶ τοῦ ἄνοιξαν μιὰ μεγάλη συζήτηση γιὰ τὴν ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν. Οἱ δυὸ ξένοι του ἔλεγαν μὲ ἐπιμονὴ «γιατί νὰ μὴν ἑνωθοῦμε, ὅλοι μας εἴμαστε κάτω ἀπὸ τὴν στέγη τοῦ θεοῦ, ὁ παντοδύναμος Θεὸς εἶναι γιὰ ὅλους μας ὅπως ὁ ἥλιος λάμπει γιὰ....
ὅλους τους ἀνθρώπους».  Ὁ πάτερ Παΐσιος ἀφοῦ τοὺς ἄκουσε προσεκτικά τους ἀπάντησε : «Ναί, σωστά, ὁ Θεὸς εἶναι γιὰ ὅλους μας, ἀλλά.. ἐμεῖς ὅλοι δὲν εἴμαστε γιὰ τὸν Θεό!»
Δυστυχῶς ἀπὸ τότε πέρασαν κάποια χρόνια καὶ ὄχι μόνο δὲν ἔγινε τίποτα γιὰ νὰ σταματήσει ἡ οἰκουμενιστικὴ κίνηση ἀλλὰ ἡ «κατρακύλα» ἔχει πάρει πλέον μιὰ καταπληκτικὴ φόρα ποὺ δὲν φαίνεται κάτι ἱκανὸ νὰ τὴν σταματήσει. Μητροπολίτης Νήσων εὐλογεῖ παπικὸ ἐπίσκοπο σὲ δημόσια τελετή, ἄλλος μητροπολίτης Πελοποννήσου ἀποκαλεῖ ὅσους διαφωνοῦν ὅτι ἡ παπικὴ εἶναι κανονικὴ ἐκκλησία σάν… ψυχοπαθεῖς,  ἄλλος μητροπολίτης Κεντρικῆς Ἑλλάδας ἀποκαλεῖ τὴν πατερικὴ θεολογία «ἀντιδραστικὴ» καὶ ἐμπόδιο στὴν… ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν» ἐνῶ οὔτε λίγο οὔτε πολὺ χαρακτήρισε ὅσους διαφωνοῦν μὲ τὶς θέσεις του ὅτι …γαυγίζουν. Ἀλλὰ τὸ ἀποκορύφωμα αὐτῆς τῆς κατρακύλας εἶναι ἡ κεφαλὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Πατριάρχης. Πράγματι οἱ τελευταῖες κινήσεις τοῦ διακρίνονται ἀπὸ μιὰ ἄκρως βεβιασμένη πρόθεση νὰ δημιουργηθοῦν τετελεσμένα γεγονότα ὑπὲρ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μὲ χαρακτηριστικὲς δημόσιες ἐμφανίσεις. Τώρα μαθαίνουμε ὅτι ὁ «ἡγεμόνας» τοῦ Βατικανοῦ πρόκειται νὰ ἐπισκεφτεῖ τὸ Φανάρι στὰ πλαίσια τοῦ συνεχιζόμενων ἐπαφῶν μὲ τὸν Πατριάρχη μὲ προφανῆ ἀπώτερο στόχο τὴν ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν» (;;;).
Σὲ καιροὺς οἰκονομικῆς κρίσης, σὲ καιροὺς παράδοσης τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας τῆς χώρας μας, σὲ καιροὺς ποὺ οἱ Ἕλληνες φτάνουν στὸ σημεῖο νὰ αὐτοκτονοῦν γιατί δὲν μποροῦν πλέον νὰ ἐπιβιώσουν, σὲ καιροὺς ποὺ οἱ «πολιτικοὶ κλέφτες» ὄχι μόνο κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι ἀλλὰ χαμογελοῦν εἰρωνικὰ σὲ ἕνα ἀπελπισμένο κόσμο ποὺ δὲν ξέρει πῶς νὰ ἀντιδράσει στὴ καταστροφή του, ὅλα αὐτὰ τῆς θρησκευτικῆς ἀποστασίας ἴσως νὰ ἀκούγονται σὰν πολυτέλειες. Φτάσαμε σὲ αὐτὸ τὸ κατάντημα! Ἀδιαφορήσαμε ἐπὶ δεκαετίες καὶ τώρα τὸ νερὸ ἔφτασε μέχρι τὸ λαιμὸ καὶ ἀπειλεῖ πλέον νὰ μᾶς πνίξει χωρὶς καμία ἐλπίδα σωτηρίας. 
Αὔριο θὰ σταματήσουν νὰ χτυποῦν οἱ καμπάνες  τῶν ναῶν μας μὲ ἐντολὴ τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας, (οὐσιαστικὰ ὑπουργοῦ καταστροφῆς τῆς  Παιδείας), ἀφοῦ θὰ χτυπήσουν γιὰ τελευταία φορὰ καὶ αὐτὴ τὴν φορὰ πένθιμα γιὰ αὐτὸν τὸν λαὸ καὶ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία ποὺ παραδίδεται ἀπὸ ἀνεύθυνους καὶ ἀνικάνους ἱεράρχες βορρᾶ στὸ οἰκουμενιστικὸ νεοταξικὸ τέρας. Αὔριο οἱ μιναρέδες θὰ ἔχουν πλημμυρήσει αὐτὴ τὴν χώρα ποὺ ἐπὶ αἰῶνες μαρτύρησε ἀπὸ τὴν θηριωδία τοῦ Ἰσλάμ, καθὼς ἡ ἀνεξέλεγκτη εἰσβολὴ χιλιάδων μουσουλμάνων συνεχίζεται μὲ τὶς εὐλογιὲς καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐξουσίας γιατί φοβᾶται ὅτι θὰ τὴν χαρακτηρίσουν σάν… ρατσιστική. Αὔριο ἡ ἁρμονικὴ σύμπλευση πολιτικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας θὰ δώσει τὸ τελειωτικὸ χτύπημα καὶ δὲν θὰ ὑπάρχει πλέον τίποτα, ὅπως προφήτεψε ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ ὀγδόντα ὁ μεγάλος δάσκαλος τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ πατὴρ Ρωμανίδης, νὰ θυμίζει πὼς κάποτε ὑπῆρχε σὲ αὐτὸν τὸν λαὸ Ὀρθοδοξία.  Καὶ ὅσοι ὑποστηρίξουν ὅτι καὶ στὸ παρελθὸν περάσαμε μεγάλες κρίσεις καὶ στὸ τέλος σωθήκαμε, θὰ πρέπει νὰ ξέρουν ὅτι τότε δὲν ὑπῆρχε Νέα Τάξη. Σήμερα ἡ Νέα Τάξη σκοπεύει στὴν ἅλωση ὄχι μόνο των σωμάτων ἀλλὰ καὶ τῶν συνειδήσεων καὶ τὸ σχέδιο της ἐξελίσσεται μὲ ἄριστο τρόπο. 
Ὡς ποῦ θὰ πάει αὐτὴ ἡ νεοταξικὴ οἰκουμενιστικὴ κατρακύλα χωρὶς νὰ ὑπάρχει μιὰ ἀντίδραση, ἢ ἕνα ἀνάχωμα; Ὡς πότε οἱ πνευματικοί μας πατέρες θὰ ἀνέχονται αὐτὴ τὴν κατάσταση ; Ὡς πότε αὐτὸς ὁ λαὸς θὰ ἄγεται καὶ θὰ φέρεται σὰν πρόβατο ἐπὶ σφαγὴ; Εἴμαστε ἀκριβῶς στὸ παρὰ πέντε. Ὅσο γιὰ τοὺς «ἀδιάφορους» καὶ τοὺς ἐφησυχασμένους, (ἴσως βολεμένους), αὐτοὶ ποὺ αὐτοαποκαλοῦνται «εὐσεβεῖς», θὰ πρέπει νὰ ξέρουν ὅτι ὁ «ὕπνος τοῦ δικαίου» κάποτε τελειώνει μὲ τραγικὸ τρόπο!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου