Τρίτη 1 Ιουλίου 2014

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝst-john-chrysostom.jpg
ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ
Πολλές είναι οι αιτίες της αποτυχίας των προσευχών.  Ή επειδή πολλές φορές ζητούν πράγματα που δεν τους συμφέρουν˙  και γιατί απορείς αν συμβαίνη αυτό σε..
μερικούς, τη στιγμή που και ο Παύλος το έπαθε αυτό, όταν άκουσε˙  «Σου είναι αρκετή η χάρις μου˙  διότι η δύναμίς μου αποδεικνύεται τέλεια, εκεί που υπάρχει αδυναμία» (Β΄ Κορ. 12,9);  Ή επειδή είναι ανάξιοι αυτών που ζήτησαν αυτά και δεν καταβάλλουν καμμία προσπάθεια … Ή διότι προσεύχονται εναντίον εκείνων που τους έβλαψαν, ζητώντας εκδίκησι και τιμωρία, πράγμα που δεν επιτρέπεται να γίνεται˙  διότι λέγει˙  «Να προσεύχεσθε για τους εχθρούς σας»
 (Ματθ. 5,44).  Ή διότι, μολονότι αμάρτησαν βαρειά, ζητούν συγχώρεσι χωρίς να μετανοήσουν, πράγμα που είναι αδύνατο να τη λάβουν, όχι μόνον αν παρακαλούν αυτοί οι ίδιοι, αλλά και αν ακόμη παρακαλούν άλλοι γι’ αυτούς, που έχουν μεγαλύτερη παρρησία στο Θεό˙  πράγμα που συνέβηκε να ακούση και ο Ιερεμίας όταν προσευχόταν στο Θεό για τους Ιουδαίους˙  «Μην προσεύχεσαι για το λαό αυτό, διότι δεν θα ακούσω την προσευχή σου»  (Ιερ. 7,16).
Αν όμως υπάρχουν όλα μαζί και ζητάς αυτά που σου συμφέρουν και κάνης και συ ό,τι μπορής και κάνης αποστολική ζωή και έχης ομόνοια και αγαπάς τον πλησίον σου, θα εισακουσθούν οι προσευχές σου, διότι ο Κύριος είναι φιλάνθρωπος.
(Κατά Ματθαίον Ξ΄, ΕΠΕ 11,408-410.  PG 58,587).
Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ  Τα νεύρα της ψυχής.
Χρυσοστομικός Άμβων Ε΄
ΕΚΔΟΣΙΣ:  Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου.
Νέα Σκήτη Αγ. Όρους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου