Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

Παίζουμε μέ τήν λάθος ἈμερικήΣΤΟ τηλέφωνο χθές ἕνας σημαντικός Ἕλλην ἀξιωματοῦχος τῶν ΗΠΑ…
… ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπηρετήσει πολύ καιρό στό βαθύ κράτος τῆς ὑπερδύναμης. Καί ἔχει βεβαίως ἀρίστη εἰκόνα γιά τίς διεργασίες πού βρίσκονται σέ ἐξέλιξη στήν Οὐάσιγκτων.
«Μά τί κάνετε ἐσεῖς ἐκεῖ κάτω; Γιατί κάθεστε; Εἶναι ἐπεῖγον νά ἀνακηρύξετε ΑΟΖ καί νά ἐπεκτείνετε τά χωρικά μας ὕδατα. Ἄν ὁ Κυριάκος παίξει σωστά τά χαρτιά του, μπορεῖ καί νά γράψει ἱστορία…» ἄρχισε πατρικά τίς ὁρμήνιες του. Ρώτησα εὐλόγως τί ἐννοεῖ «σωστά χαρτιά». Ὁ ἄνθρωπος μοῦ ἔκανε μία γενικώτερη ἀνάλυση πρίν φθάσει στό ψητό. «Ἀγαπητέ μου, ὅσο ἀντιδημοφιλής καί ἄν εἶναι ὁ Τράμπ στό πολιτικό κατεστημένο τῆς Ἑλλάδος, νά ξέρεις ὅτι κατά πᾶσα πιθανότητα αὐτός θά κερδίσει τίς ἐκλογές. Ἡ ὑπόθεση μέ τήν Οὐκρανία εἶναι ἀστεία. Θά καταπέσει. Καί ἄν κερδίσει ξανά, νά ξέρετε ὅτι αὐτή τήν φορά θά θέσει ἀνεμπόδιστα σέ ἐφαρμογή τό σχέδιο πού ἔχει στό μυαλό του ἀπό τήν πρώτη στιγμή. Νά συσφίγξει τίς σχέσεις τῆς Ἀμερικῆς μέ τήν Ρωσσία καί τοῦ ἰδίου
προσωπικά μέ τόν Πούτιν. Δέν ξέρω ἄν τό παρατήρησες, ἀλλά ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος εὐχαρίστησε τίς ΗΠΑ, γιατί χάρη στίς πληροφορίες τῶν ὑπηρεσιῶν τους ἀπετράπησαν τρομοκρατικές ἐπιθέσεις στήν Μόσχα.
Φαντάζεσαι πόσο καινούργιος θά γίνει ὁ κόσμος ἄν ἡ Ρωσσία τά βρεῖ μέ τήν Ἀμερική καί δημιουργήσουν συνασπισμό κατά τῆς Κίνας; Ἀμφιβάλλεις ὅτι ἡ Κίνα, τό ὄνομα τῆς ὁποίας σημαίνει “τό κέντρο τοῦ κόσμου” καί θεωρεῖ ὅτι ἡ ἀμερικανική κυριαρχία εἶναι ἕνα διάλειμμα στούς αἰῶνες τῆς αὐτοκρατορίας της, εἶναι ὁ μεγάλος ἀντίπαλος τῆς Δύσης τόν 21ο αἰῶνα; 
Ἀμφιβάλλεις ὅτι ἡ Ρωσσία πρέπει μέ κάποιο τρόπο νά ἀποκτήσει ἐπαφές μέ τούς θεσμούς τῆς Δύσης; Αὐτή ἡ προοπτική καί μόνο, ἀγαπητέ, θά ἔπρεπε νά κάνει τό ἀμερικανοσπουδαγμένο πολιτικό σύστημα τῆς Ἑλλάδος σκεπτικό. Στήν θέση σας, ἀντί νά χαριεντίζομαι μέ τήν Πελόζι θά ἐπένδυα στόν Ρεπουμπλικανό Τράμπ. Φοβᾶμαι ὅτι ἡ Ἑλλάς παίζει μέ τήν λάθος Ἀμερική!» συνέχισε ἀσταμάτητος.
Σκέφτηκα ὅτι ἐν μέρει ἔχει δίκιο. Κατ’ ἀρχάς γιατί τό ἑλληνικό πολιτικό σύστημα παίζει πράγματι ὅλα τά χαρτιά του στήν συμμαχία μέ τίς ΗΠΑ, ἀλλά δίδοντας ἔμφαση αὐτή τήν ἐποχή στήν σχέση του μέ τό ἀντιρωσσικό δημοκρατικό διπλωματικό κατεστημένο τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ. Ἕνα διπλωματικό κατεστημένο πού ἔχει δύο χαρακτηριστικά: Πρῶτον, οἱ θέσεις του γιά τά θέματα τῆς περιοχῆς ἐφάπτονται στήν τακτική μέ τίς θέσεις τοῦ Τράμπ –γιά τήν Μεσόγειο γιά παράδειγμα– ἀλλά εἶναι στήν ἀντίθετη ἐντελῶς κατεύθυνση σέ θέματα στρατηγικῆς. Ὁ Τράμπ θεωρεῖ στρατηγική κίνηση γιά τά μακροπρόθεσμα συμφέροντα τῶν ΗΠΑ τήν ἀμερικανο-ρωσσική συνεργασία, ἐνῶ οἱ Δημοκρατικοί τήν βαπτίζουν «κακόβουλο ἐπιρροή» καί τήν ξορκίζουν.  

Δεύτερον ὁ ἀντι-ρωσσισμός τοῦ βαθέος ἀμερικανικοῦ κράτους, ὅπως αὐτός ἐκφράζεται ἀπό τό State Department, δέν εἶναι ἰδεολογικός ἀπό κεκτημένη ταχύτητα λόγω τῶν διαχρονικῶν ἀντικομμουνιστικῶν ἀνακλαστικῶν τῆς ἀμερικανικῆς διπλωματίας ἀπό τόν καιρό τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου. Ὁ ἀντιρωσσισμός τοῦ κατεστημένου τοῦ State Department πηγάζει σέ μεγάλο βαθμό ἀπό τά προσωπικά ἰδιοτελῆ συμφέροντα Ἀμερικανῶν διπλωματῶν καί ἄλλων. Ὁ υἱός τοῦ ἀντιπροέδρου Μπάιντεν, γιά τόν ὁποῖο ἔγινε ὁ θόρυβος, εἰργάζετο μέ παχυλές ἀμοιβές στήν ἑταιρεία φυσικοῦ ἀερίου τῆς Οὐκρανίας. Ὁ τέως ἀναπληρωτής ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Μπράιζα, μέ ἁρμοδιότητα θέματα ἐνέργειας, ἐργαζόταν –ἄν δέν ἐργάζεται ἀκόμη, στήν ἀζερικῶν συμφερόντων ἑταιρεία φυσικοῦ ἀερίου Socar. Δύο τέως Ἀμερικανοί πρέσβεις στήν περιοχή μας προσελήφθησαν μέ τήν ἀφυπηρέτησή τους σέ ἑταιρεῖες τῆς Μεσογείου, ἐνῶ ἕνας τρίτος καλοβλέπει θέση μέλους στό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Λιμένος Θεσσαλονίκης.
Κοντολογίς: Κάποιοι αὐτοσχεδιάζουν καμμιά φορά καί ράβουν τήν ἐξωτερική πολιτική τῆς χώρας τους στά προσωπικά μέτρα τους. Ἄν τό ΠΑΣΟΚ τῆς Ἀμερικῆς, οἱ Δημοκρατικοί, ἐπικρατήσουν στίς ἐκλογές, τότε, ναί, σωστά βάζει ἡ πατρίδα μας ὅλα της τά χαρτιά ἐκεῖ. Σωστά προσδοκᾶ παρέμβασή τους ἐνάντια στόν τουρκο-ρωσσικό ἄξονα τήν ὑστάτη ὥρα, ὥστε νά ἀποτραπεῖ ἡ ἐθνική ἀπώλεια. Ἄν ὅμως ὁ φίλος μου, ὁ διαπρεπής ὁμογενής ἀξιωματοῦχος ἔχει δίκιο καί στίς Προεδρικές ἐκλογές ἐπικρατήσουν οἱ Ρεπουμπλικανοί, ἡ ΝΔ τῆς Ἀμερικῆς, τότε θά ἔχουμε παίξει πάλι τά χαρτιά μας λάθος. Ὁ φίλος ἀφοῦ μέ ἐνημέρωσε ὅτι «ὁ Πομπέο παραιτεῖται σέ ἕνα μῆνα ἀπό ὑπουργός Ἐξωτερικῶν γιατί θά εἶναι ὑποψήφιος Γερουσιαστής», μοῦ ἐπιχειρηματολόγησε διά μακρόν γιατί ἡ «ΝΔ Ἑλλάδος» δέν πρέπει νά ὑποτιμήσει τήν «ΝΔ Ἀμερικῆς». Τόν Τράμπ. Διότι ἄν δέν τό κάνει καί ἐπικρατήσει, τότε ὁ Πούτιν εἶναι αὐτός –τό μέγα ὀξύμωρο– πού θά πάρει ἀπό τό χέρι τόν ταλαιπωρημένο ἀπό ὑγεία Ἐρντογάν καί θά τόν ὁδηγήσει στήν ἀγκαλιά τῆς Δύσεως, εὐρύτερο μέλος τῆς ὁποίας θά εἶναι πλέον ἀπό θέση περιφερειακῆς ἰσχύος καί ὁ ἴδιος. «Ἐπειδή ἐσεῖς οἱ νεότεροι θά βγάλετε τά κάστανα ἀπό τήν φωτιά, προσέξτε, παιδί μου!» μοῦ εἶπε ὁ σοφός Ἕλλην καί κατέληξε:
«Κανονίστε νά κερδίσει ὁ Τράμπ, νά σχηματοποιήσει μιά συμμαχία ΗΠΑ-Ρωσσία-Τουρκία καί ἐμεῖς νά μείνουμε ἔξω ἀπό τόν χορό. Ἐκτός νυμφῶνος! Κανονίστε νά συνεχίσετε νά παίζετε μέ τήν λάθος Ἀμερική! Τό καλό πού θά σᾶς θέλω!»…
Τί νά πῶ ἐγώ τώρα! Αὐτός λόγω θέσης ἔχει πρόσβαση σέ περισσότερα δεδομένα ἀπό ἐμᾶς ἐδῶ. Τό μόνο πού μπορῶ νά εὐχηθῶ εἶναι πώς ὅποια Ἀμερική καί ἄν διαλέξουμε –τώρα μέ τήν ἀπέλαση τοῦ Mr Bitcoin, τήν Οὐκρανική Ἐκκλησία, τό Ἰράν καί τόν Γκουαϊδό διαλέγουμε μᾶλλον τήν «δημοκρατική»– νά μᾶς βγεῖ σέ καλό. Οὐαί καί ἀλλοίμονό μας ἄν ἔχουμε ποντάρει λάθος ἄλογα. www.estianews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου