Παρασκευή 31 Μαΐου 2013

50 εκατ. κέρδη για την Αττική Οδό του Μπόμπολα το 2012

Τι προβλέπει η σύμβαση; Πόσα κέρδη πρέπει να
βγάλει για να την επιστρέψει στο δημόσιο;

Μειωμένα έσοδα, αλλά αυξημένα καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, κατέγραψε το 2012 η  Αττική Οδός του Μπόμπολα.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδά της το περασμένο έτος υποχώρησαν σε 175,44 εκατ. ευρώ, από 203,43 εκατ. ευρώ το 2011 (226,66 εκατ. ευρώ το 2010 και 248,55 εκατ. ευρώ το 2009), εμφανίζοντας έτσι μείωση κατά 13,8% σε ποσοστό και κατά 27,99 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση. Σε σύγκριση με τα έσοδα του 2009, αυτά του 2012 ήταν κατά 29,4% χαμηλότερα.

Η εταιρεία Αττική Οδός, διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Λεωνίδας Γ. Μπόμπολας, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα παρουσίασε κέρδη προ φόρων 63,93 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 64,36 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά 0,7%. Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης το τελικό αποτέλεσμα της εταιρείας ήταν καθαρά κέρδη 50,13 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 48,72 εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένα κατά 2,9%.

Η επιχείρηση καταρτίζει, επίσης, ισολογισμό σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, προφανώς λόγω παλαιότερης συμβατικής υποχρέωσης. Βάσει αυτού, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 106,96 εκατ. ευρώ, από 108,53 εκατ. ευρώ το 2011 (-1,5%), ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 97,66 εκατ. ευρώ, από επίσης 108,53 εκατ. ευρώ το 2011 (-10%).

Σημαντικό μέρος των κερδών προέρχεται από πιστωτικούς τόκους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου