Κυριακή 26 Αυγούστου 2018

ΣΥΡΙΖΑ και Media: H σκοτεινή offshore της «Αυγής» και τα αναπάντητα ερωτήματα

-Κύπριος δικηγόρος που εμπλέκεται στα Panama Papers εμφανίζεται ως εντεταλμένος της εταιρείας που συμμετέχει στο Μ/Κ της Αυγής
-Ο κ. Τσίπρας τον Οκτώβριο του 2016 προσπάθησε να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα στη Βουλή αναφερόμενος στην offshore

Πολλαπλασιάζονται τα ερωτήματα για τις εκδοτικές δραστηριότητες της κυβερνώσας πρώτη φορά Αριστεράς με επίκεντρο την επίσημη φωνή του κόμματος την Αυγή που ενώ επιτίθεται με μένος στα διαπλεκόμενα και συστημικά MME στο μετοχικό της κεφάλαιο φιγουράρει εταιρεία κυπριακών συμφερόντων αγνώστων λοιπών στοιχείων.Πρόκειται για την εταιρεία Atlas, τη συμμετοχή της οποίας στην εφημερίδα έχει επιβεβαιώσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός το 2016, αλλά έως σήμερα παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις της αντιπολίτευσης δεν έχει μιλήσει ούτε για τον ιδιοκτήτη ούτε έστω για κάποιον εκπρόσωπό της.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του 2017, εντεταλμένος της Atlas Cyprus International η οποία κατέχει το 2,75% της Αυγής είναι Κύπριος δικηγόρος ο οποίος μάλιστα το τελευταίο διάστημα απασχολεί την Οικονομική Εισαγγελία καθώς το όνομά του περιλαμβάνεται μεταξύ 20 ακόμη προσώπων στα Panama Papers.

Πλέον αυτών ανοικτό παραμένει το ζήτημα της ιδιοκτησίας του ενυπόθηκου ακινήτου που έχει βάλει ως εγγύηση ο ΣΥΡΙΖΑ για να εξασφαλίσει την τραπεζική του δανειοδότηση από την οποία χρηματοδοτούνται όχι μόνο το κόμμα αλλά και η εφημερίδα. Οι τίτλοι δεν είναι ξεκάθαροι και ανά πάσα στιγμή δύναται να αμφισβητηθούν από τον πιστοδοτικό οργανισμό περαιτέρω.

Σε πόρισμα της Τραπέζης της Ελλάδος του 2012 καταγράφεται ότι η Αυγή εμφανίζει αρνητικό μετοχικό κεφάλαιο, επομένως ή ως εταιρεία θα πρέπει να εκκαθαριστεί ή ο βασικός της μέτοχος ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου.

Δύο χρόνια μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης δεν έχει έχει σημειωθεί καμία εξέλιξη.

Εταιρεία φάντασμα

Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής του 2016 για τα δάνεια των κομμάτων και των MME την περίοδο 2013 - 2014, η εφημερίδα είχε πραγματοποιήσει τελευταία φορά αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω του οικονομικού αδιεξόδου στο οποίο είχε περιέλθει.

Μεταξύ αυτών που προσέφεραν τη στήριξή τους ήταν η Atlas Cyprus International Trust, αγοράζοντας 16.500 μετοχές αξίας 100.000 ευρώ.

Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκαν να αποκαλύψουν ποια φυσικά πρόσωπα μετέχουν στην εταιρεία και ως εκ τούτου μια τέτοια αγορά τίτλων συνιστά παράνομη χρήμα.

Οι σκοτεινές διαδρομές της Αυγής
Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τη χρηματοδότηση της εφημερίδας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς προέρχεται από το εξωτερικό και υπερβαίνει το επιτρεπόμενο ετήσιο όριο χρηματοδότησης από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Στο ως άνω συμπέρασμα κατέληγε η Ν.Δ καθώς η Αυγή παραδεχόταν ότι πορεύεται ως οργανική συνιστώσα του μεγάλου λαϊκού δημοκρατικού ρεύματος του ΣΥΡΙΖΑ.

Και αυτό διαπιστώνεται από πλήθος συμβάσεων χρηματοδότησης του κυβερνώντος κόμματος και της εφημερίδας. Άλλωστε στην έκθεσή της η ΤτΕ συσχετίζοντας την Αυγή με τον ΣΥΡΙΖΑ εξέφραζε επιφυλάξεις για την ικανότητα του κόμματος να αποπληρώσει τον δανεισμό του εξαιτίας των χρεών της Αυγής.

Σύμφωνα με τις θέσεις των βουλευτών της Ν.Δ που συμμετείχαν στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή, οι οποίες συμπεριλήφθησαν στο πόρισμα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μοναδικό πολιτικό κόμμα που έχει άμεση σχέση και χρηματοδοτείται από εξωχώριες offshore εταιρείες μέσω της συμμετοχής τους στο μετοχολόγιο της Αυγής και συγκεκριμένα από την Atlas Cyprus International Trust.

Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην είναι δυνατόν να αποκαλυφθεί το φυσικό πρόσωπο πίσω από αυτήν τη χρηματοδότηση. Επισημαίνεται επίσης ότι «η είσοδος του μετόχου Atlas Cyprus International Trust στην Αυγή δεν ήταν αποτέλεσμα δημόσιας προσφοράς αλλά αποτέλεσμα επιλογής από το Δ.Σ της Αυγής, σύμφωνα με την Πρόσκληση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 8375 27.1 1.2013 Τεύχος Α.Ε ΕΠΕ ΓΕΜΗ».

Η Atlas Cyprus είναι νομιμότατη με έδρα την Κύπρου offshore νομικού προσώπου στο μετοχολόγιο της Αυγής δεν εξατομικεύεται η σύνθεση αυτού μέχρι τελικού δικαιούχου σε επίπεδο φυσικού προσώπου γεγονός που απαγορεύεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η άρνηση

Στο ίδιο πόρισμα των γαλάζιων βουλευτών αναφέρεται ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρνηθεί να αποκαλύψει ποια είναι τα φυσικά πρόσωπα που κρύβονται πίσω από την εταιρεία αυτή ποια είναι η προέλευση των χρημάτων και να δώσει οποιοδήποτε άλλο σχετικό στοιχείο μολονότι η εταιρεία είναι βασικός μέτοχος» και προστίθεται, «Οπωσδήποτε όμως η συμμετοχή της εταιρείας αυτής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αυγής συνιστά παράνομη χρηματοδότηση πολιτικού κόμματος καθώς προέρχεται από το εξωτερικό και υπερβαίνει το επιτρεπόμενο ετήσιο όριο χρηματοδότησης από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο».

Από την τελευταία αυτή παρατήρηση εγείρεται αμέσως ζήτημα μείζονος σημασίας δεδομένου ότι όπως αναμφίβολα αποδείχθηκε συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο κομματικού εντύπου εξωχώριο νομικό πρόσωπο χωρίς να εξατομικεύεται η σύνθεση αυτού μέχρι τελικού δικαιούχου ultimate beneficial owner σε επίπεδο φυσικού προσώπου.

Το γεγονός αυτό είχε τονιστεί και στις θέσεις του βουλευτή του Ποταμιού Γ. Μαυρωτά που συμμετείχε στην εξεταστική.

Προκαλεί εύλογες απορίες για ποιον λόγο η διοίκηση της Αυγής μέσω και του διευθύνοντος συμβούλου της, κ. Στούμπου, αρνείται να ενημερώσει για τη μετοχική σύνθεση της Atlas Cyprus International Trust.

Αυτό άλλωστε αναφέρεται στον Ν 3414/2005 όπου για συμμετοχή ξένου κεφαλαίου εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκειται στις υποχρεώσεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις διαδικασίες ανάθεσης σύμφωνα με τις οδηγίες περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων έργων όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η ονομαστικοποίηση των μετοχών δηλαδή είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα αν η εταιρεία συμμετέχει ή όχι σε δημόσιες συμβάσεις προκειμένου να γίνεται ο έλεγχος εάν και εφόσον συμμετέχει σε δημόσιες συμβάσεις ανέφερε ο κ. Μαυρωτάς.

Προσπάθεια συγκάλυψης από Τσίπρα

Υπό πίεση ο πρωθυπουργός Αλέξης Τοίηρας τον Οκτώβριο του 2016 στην προσπάθειά του να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα έλεγε στη Βουλή ότι η Atlas Cyprus είναι νομιμότατη με έδρα την Κόπρο και μαζί με άλλες εταιρείες ανήκει σε γκρουπ με τον γενικό τίτλο Καταπιστευματική.

Καλούσε δε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα λοιπά κόμματα τπς αντιπολίτευσης να ψάξουν όλα τα στοιχεία της τα οποία φυσικά ο ίδιος ουδέποτε προσκόμισε στη Βουλή, ενώ κατά τον έλεγχο στα κυπριακά μητρώα δεν βρέθηκε τέτοια καταπιστευματική εταιρεία.

Σημειώνεται ότι οι κυπριακές Αρχές υποχρεούνται βάσει της νομοθεσίας να κοινοποιήσουν κατάλογο με όλα τα καταπιστεύματα και τους βασικούς τους αντικριστές όπως ακριβώς συμβαίνει με τις εταιρείες που έχουν έδρα τη Μεγαλόνησο. Ωστόσο η υποχρέωση αυτή δεν έχει γίνει ακόμη πράξη με αποτέλεσμα να είναι άγνωστοι οι ιδιοκτήτες και οι εκπρόσωποι των καταπιστευμάτων. 
 
 
 Με πληροφορίες από τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου