Τρίτη 10 Ιουνίου 2014

Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ, ΤΩΡΑ ΘΑ ΜΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΠΑΛΙ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

σχόλιο Γ.Θ : Την επόμενη στιγμή της Μετάνοιας θα έρθει η Ανάσταση και το τέλος του κανόνα... Σπεύσατε!

ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΩΝ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ

«Γιατί θα μου πείτε καλά, αφού είμεθα τέτοιοι πώς φτάσαμε σ΄ αυτά τα χάλια και εγίναμεν μικροί και εγίναμεν ελάχιστοι και εγίναμεν ευτελείς ; Ναι, πράγματι είναι έτσι. Αλλά να, δεν τα καταφέραμεν, τόσον εμείς, όσον και λίγο παραπάνω οι πρόγονοί μας, αμέλησαν. Και βλέπετε ; ……… Ο παλαιός Ισραήλ, όταν έμεναν κοντά στον Θεόν ακόμα, όταν τους ανείχετο και έκαναν και κείνοι λάθη σαν εμάς, τους επαίδευσεν επτάκις. Και εβδομήντα χρόνια ήσαν.... αιχμάλωτοι. Και μετά τους επανέφερε. Εμείς, ο νέος Ισραήλ, φταίξαμε. Και παιδευθήκαμε εβδομηκοντάκις επτά. Κανόνας ειν΄ αυτός. Ελειτούργησεν ο Πνευματικός Νόμος. Ο Πνευματικός Νόμος είναι ο κώδικας της Θείας Δικαιοσύνης, δι΄ ου ο πανσθενουργός Θεός Λόγος διοικεί το Σύμπαν και ειδικά τον λαό του.  
Λοιπόν, τώρα, να είστε βέβαιοι ότι κατά τις συγκρίσεις κατά προσέγγισιν και ταις γνώμαις των Πατέρων μας και την Αποκάλυψη, ετελείωσεν ο Κανόνας, η παιδεία, για ταις αμαρτίαις μας και τώρα θα μας επισκεφθεί πάλιν η φιλανθρωπία Του, να μας βάλει στην τροχιάν που μας ανήκει. 
Και άρα πάλι η πρώτη θέσις μας είναι πάλιν η Ιεραποστολή. Κατεπλανημένα έθνη τα οποία σήμερα χάθηκαν και χάνονται, περιμένουν με …. και φωνήν και οδύνην και ζητούν προσανατολισμόν και φως. Από πού θα βγει ; Σ΄ αυτήν την χώραν, σ΄ αυτήν την φυλήν κάθεται η αλήθεια. Και πρέπει από δω πάλιν να βγει. Για κοιτάξετε μήπως ήλθεν η ώρα της Ιεραποστολής. Εγώ πιστεύω, ότι αν και είμεθα καταβαλλόμενοι, δεν είμεθα απολλύμενοι. Μόνον την πέτρωσιν του Κυρίου Ιησού περιφέρουμεν εν τω σώματι ημών και τελειώσαμεν τον κανόνα μας τώρα και πάλι θα μας επαναφέρει η παναγάπη του εις την γραμμήν που μας ανήκει, να συνεχίσωμεν την πατερικήν μας παράδοσιν, να γίνομε ξανά φως και αγάπην εις την σεσηπυίαν κοινωνικήν διαστροφή……........».

Απόσπασμα ομιλίας του την 6η Αυγούστου του 2007 – Β΄ μέρος (συνέχεια εκ του προηγουμένου).
http://tribonio.blogspot.gr/2014/06/blog-post_10.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου