Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011

AΠΙΣΤΕΥΤΟ: Η κυβέρνηση θα φορολογήσει τους ανέργους, δεν υπολογίζει την παλαιότητα των ακινήτων και εξαιρεί την εκκλησία!

Ένα εντελώς παράλογο μέτρο θα εφαρμοστεί με τον πλέον παράλογο τρόπο!
Τα χαράτσι στα ακίνητα το μετονομάζουμε σε καθαρό κεφαλικό φόρο . . .
Πριν από λίγο το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε στη δημοσιότητα του όρους πληρωμής. Από αυτό εξαιρεί την εκκλησία, αλλά θα πληρώσουν οι άνεργοι! 
Mάλιστα, είδαν ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν και ανέβασαν τους συντελεστές. Εκεί που είχαν πει αρχικά ότι θα είναι από 0,5 – 10 ευρώ, τους ανέβασαν έως τα 16 ευρώ.
Για τον υπολογισμό του λαμβάνεται υπόψη το ύψος της τιμής ζώνης, ενώ τα νεόδμητα κτίρια επιβαρύνονται περισσότερο σε σχέση με τα παλαιότερα και σε βάθος 25ετίας. 
Για τον υπολογισμό του τέλος λαμβάνεται υπόψη το ύψος της τιμής ζώνης (με βάση τα οποία λογίστηκε το τέλος ακίνητης περιουσίας στο ακίνητο), το εμβαδό του ακινήτου, συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τ.μ., καθώς και συντελεστής προσαύξησης αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου.
Το ειδικό έκτακτο τέλος συνεισπράττεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:
- για το 2011 σε δύο ισόποσες δόσεις από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι τον Ιανουάριο του 2012,
- για το 2012 σε τέσσερις ισόποσες δόσεις από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο 2012.
Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το τέλος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στη διακοπή του ρεύματος και δεν το επαναχορηγούν μέχρι την εξόφλησή του. Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση ρεύματος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές, αφού διαγράψουν τον υπόχρεο συνδρομητή ενημερώνουν το Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος δεν επιτρέπεται αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως το ειδικό τέλος.
Επίσης, εξαιρούνται όσα κτήρια ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. και στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, τα αναγνωρισμένα ξένα θρησκευτικά δόγματα, που τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την άσκηση δημόσιας λατρείας και την διεξαγωγή υπηρεσιών θρησκευτικής φύσεως, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα, τα αθλητικά σωματεία, τα κτήρια πρεσβειών, οι αρχαιολογικοί χόροι και τα νεκροταφεία.

http://olympia.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου