Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011

Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για την εργασιακή εφεδρεία


Εκτός από τους δημόσιους υπαλλήλους στον στενό δημόσιο τομέα, δεν φαίνεται να τη γλιτώνουν και οι εργαζόμενοι στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς έρχεται επιχείρηση «σκούπα» εντός του Οκτωβρίου σε 325 ΟΤΑ, το πλεονάζον προσωπικό των οποίων είτε θα τεθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας είτε θα απολυθεί άμεσα.

Στο… μάτι του κυκλώνα θα βρεθούν 12.000 εργαζόμενοι σε δημοτικές επιχειρήσεις και 15.000 υπάλληλοι σε δήμους οι οποίοι έχουν συμβάσεις αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου.
Παράλληλα κινδυνεύουν και 17.000 συμβασιούχοι καθώς η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει πως θα περιορίσει κατά 50% τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Για τους υπόλοιπους 55.000 μόνιμους υπαλλήλους των δήμων επί του παρόντος δεν τίθεται θέμα εφεδρείας.
Οι δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για την ..εφεδριακή εργασία που προωθεί η κυβέρνηση:
1. Ποιοι θα τεθούν σε καθεστώς εφεδρείας;
Οι υπάλληλοι με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης (ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ, δημοτικές επιχειρήσεις και ΑΕ του Δημοσίου) που θα κριθούν ως «πλεονάζον» προσωπικό. Το 10%, σε πρώτη φάση, 151 φορέων και οργανισμών του Δημοσίου. Σε δεύτερη φάση ακολουθούν οι ΟΤΑ, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία και άλλοι φορείς που θα καταργηθούν ή θα συγχωνευθούν.
2. Πόσα άτομα αναμένεται να τεθούν σε εργασιακή εφεδρεία;
Συνολικά υπολογίζεται ότι θα τεθούν σε εφεδρεία 40.000 υπάλληλοι μέχρι το τέλος του 2011.
3. Πώς θα γίνει η αξιολόγηση του πλεονάζοντος προσωπικού;
Στο πρώτο κύμα βλέπουν την πόρτα της εξόδου κατά προτεραιότητα όσοι έχουν θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, έχουν φτάσει σε συντάξιμη ηλικία και έχουν χαμηλά τυπικά προσόντα (ΥΕ, ΔΕ). Σε δεύτερη φάση, οι φορείς με περισσότερους από 100 εργαζόμενους θα αξιολογήσουν σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους το πλεονάζον προσωπικό υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.
4. Με ποια κριτήρια θα κατατάσσει το ΑΣΕΠ το πλεονάζον προσωπικό;
Το προσωπικό πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης πριμοδοτείται με έξτρα μόρια για διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μόρια επίσης δίνουν η γνώση ξένων γλωσσών, η προϋπηρεσία, η εμπειρία, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση και η χρονική διάρκεια παραμονής στον πίνακα κατάταξης του ΑΣΕΠ. Προηγούνται οι ανάπηροι 50% και άνω και όσοι έχουν γυναίκα ή παιδιά με αναπηρία 67% και άνω.
5. Για πόσο χρόνο και με ποια αμοιβή τίθεται το προσωπικό σε εφεδρεία;
Το «πλεονάζον» προσωπικό θα λαμβάνει για 12 μήνες το 60% του βασικού μισθού.
6. Πόσοι «έφεδροι» θα μεταταγούν σε κενές οργανικές θέσεις;
Εάν φέτος πραγματοποιηθούν 50.000 αποχωρήσεις από το Δημόσιο, τότε το 2012 με την αναλογία «1:5» θα πραγματοποιηθούν 10.000 προσλήψεις και μετατάξεις. Εξ αυτών οι 1.000 θα είναι από «εφέδρους».
7. Τι θα γίνει με τους υπόλοιπους;
Θα επιλέγονται κατά προτεραιότητα για απασχόληση ορισμένου χρόνου, σε ποσοστό 30% επί του συνόλου των θέσεων. Προηγούνται, επίσης, για την επιλογή υποψηφίων για μερική απασχόληση, αλλά θα διαγράφονται από τους πίνακες κατάταξης αν βρουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα.
8. Εάν απασχοληθούν ως συμβασιούχοι για 8 μήνες, τι θα κάνουν μετά;
Θα μπαίνουν εκ νέου σε εφεδρεία για 4 μήνες και θα αναμένουν τη μετάταξη ή θα υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για να απασχοληθούν ως συμβασιούχοι.
9. Τι σημαίνει επέκταση της εφεδρείας στις παρυφές του στενού δημόσιου τομέα;
Καταρχήν η εφεδρεία αφορά υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΝΠΙΔ και σε ΑΕ του Δημοσίου. Θα επεκταθεί και σε υπαλλήλους αορίστου χρόνου σε ΝΠΔΔ.
10. Κινδυνεύουν οι υπάλληλοι του στενού δημόσιου τομέα;
Με τη δημιουργία του «επιτελικού κράτους», θα μειωθούν οι οργανικές μονάδες του Δημοσίου κατά 30%. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα και την κατάργηση οργανικών θέσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση αναζητεί νομοθετικά εργαλεία για να επεκτείνει την εργασιακή εφεδρεία και στους μόνιμους υπαλλήλους, που προστατεύονται από το Σύνταγμα.

Πηγή: Ημερησία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου