Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019

Ὅταν τά ΜΑΤ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔσπαγαν χέρια διαδηλωτῶν στίς Πρέσπες, σιωπή…


Δύο μέτρα καί δύο σταθμά τῆς Κουμουνδούρου – 320 ἐπιθέσεις ἀστυνομικῆς βίας ἐπί Ἀριστερᾶς

ΑΣΦΑΛΩΣ καί καταδικάζουμε τήν ἀστυνομική βία. Καταδικάζουμε τίς εἰκόνες πολιτῶν πού ξεγυμνώθηκαν ἀπό ἀστυνομικούς τῶν ΜΑΤ στά Ἐξάρχεια τίς ὁποῖες εἴδαμε ἐσχάτως. Δέν εἴμαστε ἀριστεροί ὥστε νά ἔχουμε δύο μέτρα καί δύο σταθμά ἀναλόγως πρός τίς κομματικές προτιμήσεις μας. Ὅταν καταδικάζουμε λοιπόν τήν βία τῶν ΜΑΤ ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, καταδικάζουμε κυρίως τήν ὑποκρισία τῆς Ἀριστερᾶς. Ἐπί τῶν ἡμερῶν της ἐσημειώθησαν 320 ἐπιθέσεις ἀστυνομικῶν κατά πολιτῶν. Αὐτό τουλάχιστον δηλώνει ὁ Συνήγορος τοῦ Πολίτου, Ἀνδρέας Ποττάκης.
Τότε βεβαίως οὐδείς ἐκ τῶν κοινοβουλευτικῶν ἤ ἐξωκοινοβουλευτικῶν ἀριστερῶν ἐνοχλήθηκε. Οἱ σχετικές εἰδήσεις ἔγιναν δεκτές μέ σιγή, οὐδόλως αἰδήμονα. Ἀπ’ ἐναντίας μέ τό θράσος τοῦ ὑποκριτοῦ πού ἄφηνε νά ἐννοηθεῖ ὅτι ἔφταιγαν τά θύματα, οἱ ἀριστεροί μας ἔδειχναν ἱκανοποιημένοι. Καί ὅμως δέν ἐπρόκειτο γιά ταραχοποιούς πού ἔσπαγαν πεζοδρόμια ἤ κατέστρεφαν περιουσίες. Διαδήλωναν διότι διαφωνοῦσαν μέ τήν κυβέρνηση καί μάλιστα γιά ζητήματα πού ἐμπίπτουν στήν κατηγορία τοῦ ἐθνικοῦ θέματος.

Ὅμως τώρα ξύπνησε ὁ γνωστός καί μή ἐξαιρετέος Γιάννης Ραγκούσης καί τώρα ὑποστηρίζει ὅτι «ἡ Ἑλλάδα ἔχει εἰσέλθει σέ μιά ζοφερή κι ἀπολύτως ἀνησυχητική περίοδο».
Αἰτία τό ὀπτικό ὑλικό ἀπό τά Ἐξάρχεια ὅπου ἀστυνομικοί τῶν ΜΑΤ τραβοῦν πολίτη καί τόν προπηλακίζουν ἀπό κάθε κατεύθυνση. Αὐτό ἐνόχλησε τόν κ. Ραγκούση γιά τόν ὁποῖο ἡ ἀστυνομική βία ἐπί κυβερνήσεως Τσίπρα δέν συνιστοῦσε οὔτε «ζοφερή περίοδο» οὔτε «ἀνησυχία». Ἤ ὁ κ. Ραγκούσης δέν τό ἐξελάμβανε ἔτσι.
Θά θυμίσουμε, λοιπόν, σέ αὐτόν καί στούς ὁμοϊδεάτες του στόν ΣΥΡΙΖΑ ἕνα χαρακτηριστικό περιστατικό πού ἐσημειώθη ἐπί τῶν ἡμερῶν τους. Παραθέτουμε τήν σχετική ἀνάρτηση ἀπό γνωστό δικτυακό τόπο:
«Ἄγρια ἐπεισόδια σημειώθηκαν τό μεσημέρι τῆς Κυριακῆς στό Πισοδέρι τῆς Φλώρινας ἀνάμεσα σέ διαδηλωτές πού ἀντιδροῦν στή συμφωνία Τσίπρα – Ζάεφ γιά τή Βόρεια Μακεδονία καί τήν ἀναγνώριση “μακεδονικῆς” ταυτότητας καί γλώσσας καί σέ ἀστυνομικούς τῶν ΜΑΤ πού μέ περίσσιο ζῆλο χρησιμοποίησαν χημικά καί γκλόμπς γιά νά διαλύσουν τήν συγκέντρωση.
Τουλάχιστον 16 ἄτομα, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἀστυνομικοί, ὁδηγήθηκαν στά νοσοκομεῖα μέ ἀναπνευστικά προβλήματα καί τραυματισμούς.
Συγκεκριμένα, δέκα ἄτομα ὁδηγήθηκαν στό νοσοκομεῖο τῆς Καστοριᾶς καί ἄλλοι ἕξι στό νοσοκομεῖο τῆς Φλώρινας. Μιά γυναίκα πού θέλησε νά διατηρήσει τήν ἀνωνυμία της, ἀπό τό νοσοκομεῖο Φλώρινας ὅπου μεταφέρθηκε, κατήγγειλε ὅτι ἄνδρας τῶν ΜΑΤ τῆς ἔσπασε τό χέρι ὅταν προσπάθησε νά προστατεύσει ἕνα παιδί στό ὁποῖο ἐπιτέθηκαν τέσσερις ἀστυνομικοί».
Οὐδόλως «ἵδρωσε τό αὐτί» τῶν ἀριστερῶν. Οὐδεμία ἀνησυχία, οὐδείς προβληματισμός, πλήρης κάλυψις τῆς ἀστυνομικῆς βίας. Κατά τά πρότυπα ἀκριβῶς τῶν πάλαι ποτέ ἀνατολικῶν καθεστώτων ὅπου ἡ βιαία καταστολή κάθε ἀντιθέτου γνώμης ἦταν στήν ἡμερησία διάταξη…
Τώρα τούς ἐνοχλεῖ κάτι πού σέ σχέση μέ τά ὅσα ἐγίνοντο ἐπί τῶν ἡμερῶν τους ἐμπίπτει στήν κατηγορία τοῦ πλημμελήματος. Καί γιά τό ὁποῖο παρ’ ὅλα ταῦτα τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου ἔχει κινήσει διαδικασίες ἐσωτερικοῦ ἐλέγχου καί ἔνορκη διοικητική ἐξέταση γιά τόν καταλογισμό εὐθυνῶν. Παρά ταῦτα, κατά τούς ἀριστερούς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα ἡ κατάστασις εἶναι «ζοφερή» καί «ἀνησυχητική». Ἐπί τῶν ἡμερῶν τους τά ΜΑΤ μποροῦσαν νά ψεκάζουν μέ χημικά συνταξιούχους, νά ἐπιτίθενται σέ ἡλικιωμένους καί παιδιά χωρίς τήν παραμικρή ἐπίπτωση. Καί τοῦτο, χωρίς νά συνυπολογίσουμε τήν εἰκόνα τῆς ὁδοῦ Ἡρώδου τοῦ Ἀττικοῦ ἀποκλεισμένης ἀπό «κλοῦβες» πού ἐμπόδιζαν τήν προσέγγιση πολιτῶν στό Μέγαρο Μαξίμου, ἀπό ὅπου τότε ἀπειργάζετο τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος ὁ Ἀλέξης Τσίπρας. Αὐτή ἦταν πραγματικά ζοφερή εἰκόνα, τήν ὁποία συνεπλήρωνε καί ἡ ἀναποτελεσματικότης ἐκείνης τῆς ἐποχῆς. Ὑπῆρξε περίπτωσις κατά τήν ὁποία «ἄγνωστοι» πυροβόλησαν μέ Καλασνίκωφ τήν πρεσβεία τοῦ Μεξικοῦ, λίγα μόλις μέτρα ἀπό ἐκεῖνες τίς «κλοῦβες», καί οὐδείς ἀντελήφθη τό παραμικρό. Γιά νά ἐπιβεβαιωθεῖ ὅτι ἡ ἀρτηριοσκληρωτική ἀκαμψία τῶν μέτρων δέν τά καθιστᾶ καί ἀποτελεσματικά κατ’ ἀνάγκην. Παρ’ ὅλα ταῦτα σήμερα δυσανασχετοῦν ὁ Γιάννης Ραγκούσης καί οἱ ὁμοϊδεάτες του, τούς ὁποίους οὐδόλως τούς εἶχε ἐνοχλήσει καί ἡ ἀνομία πού μάστιζε τήν κοινωνία ἐπί τῶν ἡμερῶν τους.
Ὁ ἴδιος ὅμως ὁ κ. Ραγκούσης ξεπερνᾶ κάθε ὅριο μιλῶντας «γιά τήν πιό ἐπικίνδυνη ἐκδήλωση φαινομένων κυβερνητικῆς κακοποιήσεως τοῦ κράτους δικαίου καί τῆς συνταγματικά κατοχυρωμένης ἀνεξαρτησίας τοῦ Συνηγόρου τοῦ Πολίτη». Αὐτά –κατά τήν γνώμη του– συμβαίνουν σήμερα. Ἐνῶ οἱ 320 ἐπιθέσεις τῶν ΜΑΤ κατά πολιτῶν ἐπί ἀριστερᾶς διακυβερνήσεως ἦσαν ἀπολύτως ἀποδεκτές…http://www.estianews.gr/kentriko-thema/%e1%bd%85tan-ta-mat-tou-syriza-espagan-cheria-diadiloton-stis-prespes-siopi/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου