Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης: «Μωρέ, δώσου στὸν Χριστό, καὶ πρόσφερε στὸν Χριστὸ μὲ τὴν προσευχή σου»

Συμβουλὲς σ΄ ἕναν παιδίατρο

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ἡ θεϊκὴ φλόγα ποὺ ἄναψε στὴν καρδιά μου ὁ Ἅγιος Πορφύριος» Τοῦ Μοναχοῦ Ἀγαπίου, ἐκδόσεις Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι Ἀττικῆς
Ἔλεγε σ΄ ἕναν παιδίατρο:
-Πῶς ἐξετάζεις τὰ παιδιά;
-Ἔτσι…
-Ἄκουσε νὰ σο πῶ. Τὴν ὥρα ποὺ ἐξετάζεις τὸ κάθε παιδάκι θὰ κάνεις μέσα σου ἔνθερμη προσευχὴ μὲ ἀγάπη: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησε τὸν δοῦλο σου». (Καὶ λέγοντας αὐτὰ ἔπαιρνε βαθειὰ εἰσπνοὴ ἤ, ἄνοιγε τὰ χέρια του).
Νὰ ἔτσι, μὲ ἀνοιχτὴ καρδιὰ θὰ παρακαλεῖς γιὰ τὸ κάθε παιδάκι. Εἶναι μία ψυχούλα ποὺ ἔστειλε ὁ Θεὸς στὰ χέρια σου.
Καὶ καθὼς θ΄ ἀκουμπᾶς τὸ χέρι σου στὸ κεφαλάκι τους, καὶ θὰ προσεύχεσαι ἔνθερμα μέσα σου, ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ θὰ μεταγγίζεται στὴν ψυχούλα τοῦ παιδιοῦ.
Ὅλα αὐτὰ μυστικά. Δὲν θὰ καταλαβαίνουν τίποτα οἱ ἄλοι.
Θὰ τοὺς δίνεις τὰ φάρμακα ποὺ λέει ἡ ἐπιστήμη σου, ἀλλὰ τελικὰ ὁ Χριστὸς θὰ θεραπεύει τὸ παιδί, ποὺ παρακαλεῖς ἐσὺ καὶ οἱ γονεῖς του. Τὸ πιστεύεις αὐτό;
Ἄλλη φορᾶ ἔλεγε:
-Δὲν σὲ βλέπω νὰ ἐξετάζεις τὰ παιδιὰ ὅπως σο εἶπα. Σὲ τρώει ἡ ρουτίνα καὶ...
ξεχνιέσαι.
Μωρέ, δώσου στὸ Χριστό, καὶ πρόσφερε στὸ Χριστὸ αὐτὰ τὰ πλασματάκια μὲ τὴν προσευχή σου, νὰ τὰ ἁγιάζεις!
Εἶδες, ὁ Χριστὸς θεράπευε χρησιμοποιώντας αἰσθητὸ τρόπο, εἴτε τοὺς ἐπίανε τὸ χέρι, ἢ ἤγγιζε τοὺς ὀφθαλμούς, τὴ γλώσσα, ἔτσι θὰ κάνεις κι ἐσύ.
Πιάνοντας στὴν ἀγκαλιά σου τὸ μικρὸ παιδί, ἢ πιάνοντας τὸ χέρι τοῦ μεγάλου, μὲ τὴν δοσμένη στὸ Χριστὸ ἔντονη καὶ θερμὴ προσευχή σου, μετάγγιζέ τους χάρη Θεοῦ. Τὸ ἴδιο δὲν κάνει καὶ ὁ ἱερεὺς σὲ κάθε μυστήριο;
Γιὰ νὰ ἔλθει ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, βάζει αἰσθητὰ τὸ χέρι του στὸ κεφάλι τοῦ ἐξομολογουμένου, τοῦ χειροτονουμένου, τοῦ νυμφευομένου, τοῦ βαπτιζομένου κ.λ.π.
Εἶναι μυστικὴ δύναμις ἡ προσευχή, ποὺ μεταδίδεται μυστικὰ στὴν ψυχὴ τοῦ ἄλλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου