Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011

Νέο χουνέρι στους δημοσίους υπαλλήλους

Μπορεί να έχουμε πει τα μύρια όσα για τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά το χουνέρι που τους ετοίμασε το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει προηγούμενο. Με εγκύκλιο που εκδόθηκε πριν λίγο ζητείται να μειωθούν κατά 25% οι μισθοί τους από 1ης Νοεμβρίου σε σύγκριση με το μισθό του Οκτωβρίου και συνολικά να είναι κατά 35% χαμηλότερος από το 2009. Επίσης, σε ισχύ τίθεται το ανώτατο όριο αποδοχών, τα 1.900 ευρώ ακόμη κι αν έχουν 15 πτυχία ή απίστευτη εργασιακή εμπειρία και ικανότητα.
Η εγκύκλιος αφορά τους εργαζόμενους σε όλες τις ΔΕΚΟ και προβλέπει ότι η περικοπή θα γίνει σε ορισμένες περιπτώσεις αναλογικά ανά έτος. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που η μηνιαία μείωση που επέρχεται στις αποδοχές των εργαζομένων είναι μεγαλύτερη από 25% σε σχέση με τις αποδοχές που λάμβαναν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου, τότε η μείωση κατανέμεται ως εξής:
α) 25% μείωση επί των αποδοχών που λάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν από την 31/10/2011
β) η υπερβάλλουσα μείωση γίνεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών από το τέλος του πρώτου έτους εφαρμογής, δηλαδή από 1/11/2012 και εφεξής.
Για παράδειγμα, υπάλληλος λαμβάνει κατά την 31/10/2011 μηνιαίες αποδοχές ύψους 3.000 ευρώ. Εάν με την εφαρμογή του νόμου οι αποδοχές του θα πρέπει να διαμορφωθούν στο ποσό των 2.000 ευρώ τότε οι μηνιαίες αποδοχές του υπάλληλου αυτού θα μειωθούν ως εξής:
” Από 1/11/2011 έως 31/10/2012: 3.000 – (3.000 x 25%) = 2.250 ευρώ.
” Το ποσό των 250 ευρώ που απομένει για να διαμορφωθούν οι αποδοχές στα 2.000 ευρώ θα αφαιρεθεί σε δύο δόσεις ως εξής:
” Από 1/11/2012 έως 31/10/2013: 2.250 – 125 = 2.125 ευρώ.
” Από 1/11/2013 και εφεξής: 2.000 ευρώ.
Στη περίπτωση αυτή, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων πρέπει να αιτιολογήσουν σαφώς και εμπεριστατωμένα την απόκλιση από το πλαφόν των 1.900 ευρώ και ότι εξάντλησαν το περιθώριο της μείωσης, ειδάλλως θα υποστούν κυρώσεις. Σημειώνεται, παράλληλα, ότι εάν σε κάποιες δημόσιες επιχειρήσεις έχουν γίνει ήδη περικοπές στους μισθούς, τότε οι νέες μειώσεις θα είναι τέτοιες, ώστε σωρευτικά να φτάσουν στο 35%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου