Χεράκι - χεράκι Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ στα εθνικά θέματα