Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ - Η ΜΥΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟ

Αποτέλεσμα εικόνας για Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ Η ΜΥΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΠΑΝΗΣ 

Καθ όλη τη διάρκεια του Β' ΠΠ, αλλά μέχρι και τις ημέρες μας, οι θεωρίες για τις σχέσεις αποκρυφισμού και Γ' Ράιχ έχουν γνωρίσει μεγάλη άνθηση. 
Είναι επίσης  γνωστό ότι ο Χίτλερ, ως «μαθητής» του Νίτσε, είχε απορρίψει τον Χριστιανισμό. 
 Κατά πόσο όμως ο ίδιος πίστευε στις σκοτεινές δυνάμεις; Επιδίωκε πράγματι μια επι­στροφή στη θρησκεία της σκανδιναβικής μυθολογίας ή όλα αυτά εντάσσονταν μέσα στο πολιτικό του παιχνίδι, προκειμένου να προσελκύσει με το μέρος του τους απογοητευμέ­νους από τον Χριστιανισμό και, επιπλέον, να ανεξαρτητοποιηθεί από την ισχυρή επιρροή της Εκκλησίας;
 Μήπως ο ίδιος δεν πίστευε σε τίποτε άλλο παρά στο ότι ήταν όργανο του πεπρωμένου;


Το 1919 ιδρύθηκε στο Μόναχο η περίφημη «Εταιρεία της Θούλης», η οποία και έπαι­ξε πολύ σημαντικό ρόλο στην άνοδο των Εθνικοσοσιαλιστών. Βασικά, ήταν μια...
ακροδεξιά και αντισημιτική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προήλθαν κυρίως από μία παλαιότερη οργάνωση, που αποκαλείτο «Το Τάγμα των Τευτόνων». Είχε ιδρυθεί βάσει των προτύπων των Ελευθεροτεκτόνων, διέθετε διάφορα επίπεδα μύησης και σε αυτήν είχαν πρόσβαση μόνο όσοι μπορούσαν να αποδείξουν ότι είχαν καθαρή γερμανική καταγωγή. Απέκλειε δηλαδή Εβραίους και Σλάβους, των οποίων η παρουσία ήταν πολυπληθής στις γερμανι­κές χώρες.

Πολλές από τις ιδέες των Εθνικοσοσιαλιστών έχουν τις ρίζες τους στα πιστεύω της «Εταιρείας της Θούλης». Σύμφωνα με την απόκρυφη διδασκαλία της Εταιρείας, πολύ πριν αρχίσει να καταγράφεται η Ιστορία, ένα νησί που έμοιαζε με την Ατλαντίδα του Πλά­τωνα, και αποκαλείτο Θούλη, βρισκόταν κάπου στις βόρειες πολικές περιοχές. Το νησί αυτό κατοικείτο από Αρίους
υπεράνθρωπους, οι οποίοι είχαν αναπτύξει έναν πολύ προηγμένο πολιτισμό. Μολονότι ο πολιτισμός τους είχε καταστραφεί από έναν κατακλυ­σμό (κάτι που θυμίζει έντονα τους πλατωνικούς μύθους περί της Ατλαντίδος), κάποια από τα μυστικά του είχαν διασωθεί από μία ομάδα «Κυρίων» ή «Αρχαίων» όπως τους ο­νόμαζαν. Ωστόσο, το καθαρό αίμα των κατοίκων της Θούλης είχε νοθευθεί και αλλοιωθεί κατά τη διάρκεια των αιώνων από επιμειξίες με κατώτερες φυλές της ανθρωπότητας - ιδίως με τους Εβραίους.

Η «Εταιρεία της Θούλης» υποστήριζε ότι οι επιζώντες «Κύριοι» θα μπορούσαν να έλ­θουν σε επαφή με τα μέλη της Θούλης και να τους αποκαλύψουν τα μυστικά που είχαν διασώσει, μέσω ειδικών τελετουργιών. Όμως θα έρχονταν σε επαφή μόνο με ανθρώπους οι οποίοι θα ήταν καθαρόαιμοι Αριοί. Κατά συνέπεια, απευθύνονταν σε έναν αριθμό ακροδεξιών ομάδων του προπολεμι­κού Μονάχου. Αυτοί ήταν οι άνθρω­ποι οι οποίοι πολέμησαν τους Κομ­μουνιστές, που είχαν καταλάβει την εξουσία στην Βαυαρία και είχαν ι­δρύσει το πρώτο Σοβιέτ σε ευρω­παϊκό έδαφος. Για τα μέλη της «Εταιρείας της Θούλης» οι Κομ­μουνιστές δεν ήταν τίποτε άλλο πα­ρά «νόθα παιδιά των Εβραίων».

Ένας από τους πρώτους μέντο­ρες του Χίτλερ, οι οποίοι και τον μύησαν στην αποκρυφιστική διδα­σκαλία της «Εταιρείας της Θού­λης», ήταν ο Ντήτριχ Έκαρτ, τον οποίον ο μελλοντικός Φύρερ της μανίας συνάντησε το 1919. Ο Έκαρτ ήδη την εποχή εκείνη ήταν ένας μεγαλοεκδότης της Γερμανίας, γνωστός για τα αντισημιτικά του αι­σθήματα και την αποκρυφιστική του δραστηριότητα. Ο Έκαρτ ανήκε στον στενό κύκλο της «Εταιρείας της Θούλης», αλλά και σε άλλα τάγ­ματα εσωτερικής φιλοσοφίας. Δεν υπάρχουν αμφιβολίες ότι δίδαξε στον Χίτλερ τεχνικές αυτοπεποίθησης, αυτοπροβολής, πειστικής ρη­τορείας, καθώς και τη γλώσσα του σώματος και τη διαλογική σοφι­στεία. Με αυτά τα εφόδια, σε μια πολύ σύντομη περίοδο, ο Χίτλερ κα­τάφερε να βγάλει το Εργατικό Κόμμα από τη σκοτεινή ατμόσφαιρα του καπηλειού και της μπυραρίας και να το μετατρέψει σε ένα μαζικό κίνη­μα. Μέσω της συγκίνησης που τον διακατείχε όταν ομιλούσε, κατάφε­ρε να γίνει ένας εξαίρετος ρήτορας, ο οποίος γοήτευε και ενθουσίαζε ένα απέραντο ακροατήριο με τους λόγους του. Όλα αυτά τα χρωστού­σε στον Ντήτριχ Έκαρτ, στον οποίον αφιέρωσε και το έργο του «Ο Αγών μου».

Ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος τον έστρεψε προς τον εσωτερι­σμό, ήταν ο στρατηγός Καρλ Χαουσχόφερ που επισκεπτόταν συχνά τον Χίτλερ στη φυλακή του Λάντσμπεργκ, την περίοδο κατά την οποία, με τη βοήθεια του Ρούντολφ Εςς, έγραφε το βιβλίο «Ο Αγών μου». Ο ζωτικός χώρος που ζητούσε ο Χίτλερ για το γερμανικό έθνος, εις βά­ρος των Σλάβων, αποτελούσε επίνευση των γεωπολιτικών θεωριών του καθηγητή Χαουσχόφερ. Ο καθηγητής έκλινε προς τον εσωτερισμό και είχε μελετήσει τον Ζεν Βουδισμό, την περίοδο κατά την οποία υπηρε­τούσε ως στρατιωτικός ακόλουθος στην Ιαπωνία. Αυτός ήταν ο δεύτε­ρος «εσωτεριστικός μέντορας» του Χίτλερ μαζί με τον Έκαρτ. Το πόσο επηρέασε η διδασκαλία των αποκρυφιστών τον Χίτλερ φάνηκε καθαρά όταν εκεί­νος ανήλθε στην εξουσία και άρχισε να εφαρμόζει τα δόγ­ματά της στην κοινωνία, ενώ πολλά από τα μέλη του κόμ­ματος του άρχισαν να τε­λούν τα τελετουργικά της ι­δίως στο κάστρο Βέβεσμπεργκ, το οποίο ήταν γνω­στό και ως «πύργος των Ναζί».

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και τις φήμες για την επιρροή των αστρολόγων στον ίδιο τον Χίτλερ και το περιβάλλον του. Ο κόμης Λουτζ Σθέριν φον Κρόσινγκ, ο ο­ποίος, αν και δεν ήταν μέλος του κόμματος, ανήκε στο υπουργικό συμβούλιο, ανέφερε στο προσωπικό του ημερολόγιο πως ο Χάινριχ Χίμλερ διέταξε έναν αστρολόγο να συντάξει το προσωπικό ωροσκόπιο του Χίτλερ στις 30 Ιανουαρίου του 1933, την ημέρα που έγινε καγκελάριος. Οι προβλέψεις του αστρολόγου έγιναν ευρέως γνωστές στην ιεραρχία του εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος. Σύμφωνα, μάλιστα, με φήμες αποτέλεσαν την αφορμή για να ξεκινήσει και ο πόλεμος. Η έκρηξη του Παγκοσμίου Πολέμου είχε προβλεφθεί στο σωστό έτος. Οι μεγάλες νίκες θα επιτυγχά­νονταν μέχρι το 1941. Το πρώτο εξάμηνο του 1945 θα σημειώνονταν κάποιες οπισθοχω­ρήσεις, αλλά η καριέρα του Φύρερ θα στεφόταν με επιτυχία στα τέλη Απριλίου του 1945. Μέχρις ότου ο Χίτλερ αποσύρθηκε στο καταφύγιο του Βερολίνου, ακόμη και οι πλέον κυ­νικοί, όπως ο Γκαίμπελς, ανέφεραν με βεβαιότητα τις προβλέψεις του αστρολόγου. Ο Χίμλερ είχε αποστείλει ένα αντίγραφο των προβλέψεων και στον κόμη Κρόσινγκ.

Ο Χίτλερ, ωστόσο, δεν είχε τη συνήθεια να συμβουλεύεται τα ωροσκόπια. Βέβαιος ότι είχε σταλεί στη Γερμανία από τη Θεία Πρόνοια, δεν χρειαζόταν τέτοιες επιβεβαιώσεις. Η πίστη του στο πεπρωμένο ήταν ακλόνητη, αλλά όμως είχε εμπλουτισθεί από μερικές πολύ περίεργες μη χριστιανικές θεωρίες, τις οποίες ο ίδιος είχε γνωρίσει και, λίγο ή πο­λύ, ασπασθεί κατά τα έτη του αδηφάγου, αλλά χωρίς σύστημα διαβάσματος του. Όπως ο αδιάλλακτος Μάρτιν Μπάρμαν είχε πει ότι «Χριστιανισμός και Εθνικοσοσιαλισμός είναι ασυμβίβαστοι», για τον Χίτλερ ο Χριστιανισμός «ήταν μία εβραϊκής έμπνευσης πίστη, η ο­ποία είχε διαφθαρεί από τις πολλές γενιές των άπληστων ιερέων».

Οι Γερμανοί στρατιώτες έδιναν όρκο πίστης στον Αδόλφο Χίτλερ, αλλά οι πόρπες των ζωνών τους ακόμη διακήρυσσαν «Gotl Mit Uns» («ο Θεός μαζί μας»). Ο Χίτλερ έτρεφε την ελπίδα ότι η πίστη στον Χριστιανισμό θα εξασθένιζε με τα χρόνια κάτω από τη ναζιστική" διακυβέρνηση και ότι τελικά μόνο οι ηλικιωμένοι θα συνέχιζαν να πηγαίνουν στην εκκλησία. Όταν, δε, αυτές οι γενιές θα έφευγαν, ο Χριστιανισμός θα εξαλειφόταν. Κάποιοι Εθνικοσοσιαλιστές θεωρητικοί υποστήριζαν, μάλιστα, ότι ο Ιησούς δεν ήταν Εβραίος, αλ­λά το παράνομο τέκνο ενός Ρωμαίου κεντυρίωνα.

Περισσότερο δημοφιλής ήταν όμως μια δοξασία, εκείνη των «Gottglaubig» («των πι­οτών»), οι οποίοι αποδέχονταν την ύπαρξη ενός ανώτατου όντος, αλλά αρνούντο πολλές χριστιανικές διδασκαλίες, αντικαθιστώντας τις με άλλες της αρχαίας ειδωλολατρικής λα­τρείας. Η ειρωνεία της Ιστορίας είναι πως αυτοί εδίωκαν τους Ελευθεροτέκτονες! Αυτή η μορφή πίστης είχε ευρύτατη διάδοση στον στρατό και τον γερμανικό λαό και υπολογίζε­ται ότι το 1939 περισσότεροι από 3.000.000 Γερμανοί είχαν δηλωθεί επισήμως ως «Gottglaubig».

Ο Χίτλερ δεν ενθάρρυνε την ανα­βίωση αρχαίων τελετουργιών και την εκ νέου καθιέρωση «ιερών τόπων της αρ­χαίας λατρείας στους οποίους θα τελούντο «λατρευτικές τελετές». Όμως, ο Χίμλερ δεν ταυτιζόταν με τη θέληση του Χίτλερ σε αυτό το ζήτημα. Μελε­τούσε τη συγκριτική θρησκειολογία με μεγάλη αφοσίωση και μεγαλύτερη προσοχή απ' ό,τι ο Χίτλερ, και πίστευε στην αθανασία.

Ο Χίμλερ είχε ασπασθεί τις αντιλήψεις των Ινδών περί μετενσάρκωσης και θεωρούσε τον εαυτό του μετενσάρκωση του Σάξωνα βασιλιά Ερρίκου του Ορνιθοθήρα, ο οποίος έζησε τον ένατο αιώνα και εί­χε κατατροπώσει τους Σλάβους. Είχε καθιερώσει ε­τήσιες εορτές στη μνήμη του Γερμανού μονάρχη, ενώ επακολουθούσε γεύμα στο οποίο λάμβαναν μέρος μόνο 12 άτομα, σύμφωνα με το πρότυπο του Άβαλον του βασιλιά Αρθού­ρου και των Ιπποτών της Στρογγυλής Τραπέζης. Αν και ο ίδιος δεν είχε ταξιδεύσει ποτέ στο εξωτερικό, ωστόσο, μετά από τη μελέτη των θρησκειολογικών κειμένων, είχε ανα­πτύξει μια νεοπαγανιστική θρησκεία με την οποία ήθελε να αντικαταστήσει τον Χριστια­νισμό. Με μία ομάδα πανεπιστημιακών καθηγητών, οι οποίοι είχαν ασπασθεί τις ιδέες του, προσπαθούσε να δημιουργήσει μια φιλοσοφική βάση στην οποία θα στήριζε τη θεω­ρία του. Έτσι, κατέφυγε στις προλήψεις και στους θρύλους των γερμανικών δασών που μιλούσαν για περιπτώσεις μετενσάρκωσης. Για τον Χίμλερ ο Χίτλερ ήταν μία «αβατάρας», δηλαδή μετενσάρκωση μιας θεότητας, όπως ο Βίσνου, η οποία κατέβηκε στη Γη για να σώσει τον κόσμο από το κακό και την καταστροφή. Το κάρμα του γερμανικού λαού είχε καλέσει τον Χίτλερ για να τον σώσει. Όλες αυτές οι δοξασίες του Χίμλερ κατέρρευσαν με την πτώση του Γ Ράιχ. Τότε, όπως διηγείται ο ψυχίατρος του Δρ Φέλιξ Κέρστεν, ο Χίμλερ κάλεσε τους ιερείς που βρίσκονταν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τους ζήτησε να προσευχηθούν για την ψυχή του. Τα σχόλια περιττεύουν...

ΠΗΓΗ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον    www.egolpion.com

27 ΙΟΥΝΙΟΥ  2012

ΒΕΒΕΛΣΜΠΟΥΡΓΚ: ΤΟ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΜΟΥ

ΒΕΒΕΛΣΜΠΟΥΡΓΚ:
ΤΟ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΜΟΥ


Ο Χίμλερ στηρίχθηκε σε πολλά ιστορικά παραδείγματα όταν με­ταμόρφωσε τα SS σε μια μυστική εταιρεία μέσα στη Γερμανική στρα­τιωτική μηχανή. Ανάμεσά τους οι Ιησουίτες, οι Μασόνοι, οι Ναΐτες Ιππότες, το Τάγμα της Καλτσοδέτας και η Αδελφότητα της Στρογγυλής Τραπέζης. Το αρχηγείο των SS τοποθετήθηκε στο κά­στρο του Βέβελσμπουργκ, το οποίο χρησιμοποίησε ως πρότυπο το κάστρο του μύθου του Αρθούρου του Ιερού Δισκοπότηρου.
Μία ειδική ομάδα ερευνών στελεχωμένη από υψηλόβαθμους α­ξιωματούχους των SS δημιουργήθηκε κάτω από την διεύθυνση του Χίμλερ. Στην ομάδα αυτή ανατέθηκε το έργο της μελέτης της ιστο­ρίας από τη Ναζιστική πλευρά με ειδική έμφαση στις μυστικές εται­ρείες, στην Μεσαιωνική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των Ναϊτών, των Καθαρών και του αποκρυφιστικού συμβολισμού.

 Ήταν σ' έναν περίπατο στο μυθικό δάσος του Τέτμπεργκ, στην περιοχή του Πάντεμπορν, που ο Χίμλερ άκουσε τις συμβουλές του μέντορά του, του μυστηριώδη μάγου Καρλ Μαρία Βίλιγκουτ, που αποφάσισε να αποκτήσει τα ερείπια ενός εγκαταλελειμμένου πύργου, που επρόκειτο να γίνει ο μεγάλος ναός των SS.
Για τον πύργο αυτόν υπάρχουν πληροφορίες σε κείμενα του έτους 1123. Ο πύργος μετασκευάστηκε στον 17° αιώνα από έναν ιππότη με το όνομα Βέβελ Φον Μπίρεν και γνώρισε πολλούς ιδιοκτήτες. Η ι­στορία του πύργου χάθηκε για έναν αιώνα, όταν τον ανακάλυψε σε θλιβερή κατάσταση ο αρχηγός του Τρίτου Ράιχ.
Ο Μεγάλος Διδάσκαλος του Τάγματος των SS προσπάθησε να δώσει σ' αυτήν την κατοικία την όψη ενός πύργου στον οποίο θα συ­γκεντρώνονταν στο εξής οι απόγονοι της φυλής του Ζίγκφριντ. Τέσ­σερις χιλιάδες εργάτες κατέβαλαν τιτάνιες προσπάθειες για να πραγματοποιηθεί το έργο.
Ο Βίλιγκουτ ήταν την περίοδο αυτή διάσημος ανάμεσα στους αποκρυφιστές της Γερμανίας κι είναι εκείνος που επέβλεπε τους εργά­τες για να γίνει ο τόπος αυτός ένα μαγικό οχυρό.
Ο πύργος είχε τα χρώματα των SS: Άσπρο και μαύρο. Ομάδες ε­πιστημόνων ερευνούσαν εκεί την ιστορία του Γερμανικού λαού.
Ο πύργος ανακατασκευάστηκε ακολουθώντας τους κανόνες του χρυσού αριθμού. Ο γεωγραφικός προσανατολισμός που έδωσε ο Χίτ­λερ ήταν συνειδητά αντιχριστιανικός. Η κατεύθυνσή του βόρεια / νό­τια ερχόταν σε αντίθεση με τον προσανατολισμό ανατολή / δύση των χριστιανικών εκκλησιών και ενίσχυε την εθνική άποψη και το μαγικό του σκοπό. Η κατεύθυνση αυτή μας θυμίζει το Άντρο των Νυμφών, όπως το περιγράφει ο Όμηρος στην Οδύσσεια.
Ο Χίμλερ ήθελε να κάνει το Βέβελσμπουργκ ένα axis mundi (ά­ξονα του κόσμου) κέντρο συμβολικό του κόσμου. Ο μαύρος πύργος που δείχνει προς την μυθική Θούλη, πατρίδα των Αρείων, είναι ένας κεντρικός άξονας, που περιέχει την αναπαράσταση του μαύρου ήλιου.
Στο κάστρο Βέβελ­σμπουργκ, το οποίο μελ­λοντικά προοριζόταν να α­ποτελέσει το επίκεντρο, την πρωτεύουσα εάν θέ­λετε, της Αυτοκρατορίας των Ες-Ες και συνάμα το φυτώριο ενός ανώτερου τύπου ανθρώπου, του νιτσεϊκού Υπεράνθρωπου, διδάσκονταν αντικείμενα πολεμικών τεχνών, ο συμβολισμός του ρουνικού συστήματος, η ιστορία της φυλής και πρακτικές επιτελέσεως ανώτερου πνευματικού έργου, ενώ η παραμονή κα διαβίωση στο ίδιο το κάστρο, αποτελούσε μορφή ψυχικής ανατάσεως και ε­ξαγνισμού, καθώς ο διαβιών σε αυτό, είχε την ευχέρεια να μυηθεί στα τυπικά της αρχαίας βόρειας θρησκείας από τον ίδιο τον Βίλιγκουτ και να συμμετά­σχει σε αντίστοιχες τελετουργίες για την αναγέννηση της Άρειας Φυλής και τον εξαγνισμό του Αίματος.
Με επίκεντρο το Βεβελσμπούρ­γκ, το Μπαϊρόυτ αλλά και τη Με­σαιωνική Νυρεμβέργη, δημιουρ­γούνταν τα θεμέλια μίας Νέας Θρη­σκείας η οποία θα κυριαρχούσε την επαύριο σε ολόκληρη την Ευρώπη, τη Νέα Ευρώπη που επαγγελόταν ο Εθνικοσοσιαλισμός, την Ευρώπη των Αρίων Εθνών, της οποίας ά­ξονες θα ήταν η Ελληνική, η Ρωμαϊκή και η Τευτονική Παρά­δοση και όχι οι ανατολίτικες σημιτογενείς δοξασίες, τα φιλελεύθερα-αστικά πρότυπα της παρηκμασμένης και διαβρωμέ­νης από τον ιουδαϊσμό Δύσεως ή τα απάνθρωπα μπολσεβικικά καλούπια της επίσης εβραιόδουλης Ανατολής.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΒΕΒΕΛΣΜΠΟΥΡΓΚ TO ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΟ ΛΙΚΝΟ ΤΗΣ ΑΡΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ» ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΦΩΣ»
Η τριγωνική μορφή του πύργου, μοναδική στη Γερμανία ενέχει αποκρυφιστική δύναμη. Αυτός που την κατέχει γίνεται πανίσχυρος για το καλό ή το κακό της ανθρωπότητας. Ο αρχηγός του Ράιχ ε­πηρεασμένος από τον πνευματισμό ισχυριζόταν πως είχε το χάρισμα να κάνει επίκληση νεκρών, τουλάχιστον εκατό ετών. Μία νύχτα ι­σχυρίστηκε πως επικοινώνησε με τον Αρθούρο, τον θρυλικό βασιλιά, δημιουργό της Στρογγυλής Τραπέζης. Εμπνεύστηκε έτσι να συντάξει μια ομάδα από δώδεκα ιππότες επιλεγμένους ανάμεσα από την προ­σωπική του φρουρά που του ήταν αφοσιωμένοι ψυχή τε και σώματι. Ήταν ο βασιλιάς Ερρίκος Α', ο βασιλιάς που έπιανε πουλιά σε παγί­δες που χάραξε περισσότερο τον Χίμλερ, γι' αυτό και ισχυριζόταν πως είναι η μετενσάρκωσή του.
Ο Χίμλερ από την λόγχη του πεπρωμένου και την Βόρεια Μυθο­λογία επέλεξε τα κύρια θέματα της διακόσμησης. Ακολουθώντας τις παραδόσεις αφιέρωσε ένα τμήμα στον Φρειδερίκο Μπαρμπαρόσα που ήταν πάντοτε κλειστό και προορισμένο για τον Αδόλφο Χίτλερ, ενώ τα άλλα ήταν αφιερωμένα στον Όθωνα τον Μεγάλο, τον Ερρίκο, τον Λέοντα, τον Φρειδερίκο Χόχενστάουφεν, τον Βασιλιά Αρθούρο και το Γκράαλ, τον Ερρίκο Α' τον βασιλιά που έπιανε πουλιά σε παγίδες.
Σε μία ομιλία του στο ετήσιο συνέδριο της Νυρεμβέργης, ο Αδόλφος Χίτλερ είχε με έμφα­ση τονίσει ότι «κάθε επτακόσια έτη συντελείται η αναγέννηση μίας αληθινής θρησκείας». Έτσι και τότε, η Αληθινή Θρησκεία του Αίματος και της Γης, εκεί­νης που εξεπήγαζε από τα φυ­λετικά αρχέτυπα και τις αρχέγονες παραδόσεις της Λευκής Φυλής, εδρασμένης στα βάθρα των Θεών, των Ημιθέων και των Ηρώων, η λα­τρεία του Δία, του Οντίν και του Θωρ, του Άρη και του Ηρακλή, θα αναβίωνε και πάλι.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΒΕΒΕΛΣΜΠΟΥΡΓΚ TO ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΟ ΛΙΚΝΟ ΤΗΣ ΑΡΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ» ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΦΩΣ»
Κάθε δωμάτιο περιείχε αυθεντικά αντικείμενα εποχής λόγχες, ξίφη, πανοπλίες, όπως και ενδύματα, κοσμήματα, που ανήκαν σ' αυ­τά τα ηρωικά πρόσωπα. Στον πύργο υπήρχε, ανάμεσα στ' άλλα, ένα αστρονομικό παρατηρητήριο και εργαστήριο αρχαιολογικής έρευνας.
Υπήρχε μια βιβλιοθήκη που περιείχε 12.000 τόμους με διάφορα θέματα όπως ιστορία, μαγεία, πολιτική, εσωτερισμός, θρύλοι. Στα υπόγεια βρισκόταν ο τόπος μύησης όπου εισχωρούσε η ελίτ του εσω­τερισμού του Ναζισμού και η οποία ήταν αφιερωμένη στις έρευνες για την κατάληψη των φυσικών και υπερφυσικών δυνάμεων του κό­σμου.
Ο πνευματισμός, η μαγεία του Μεσαίωνα, το Πυθαγόρειο Θεώ­ρημα, η συνταγή του Πενταγράμμου του Φάουστ, όλα έπρεπε να υποκινηθούν για τη νίκη. Το άδυτο ήταν το κέντρο πολυάριθμων μυητικών συναντήσεων. Ο Χίμλερ είχε αποφασίσει να δημιουργήσει ένα εργαστήριο απ' όπου θα αναδυόταν το λαμπρό σώμα του «Γερ­μανού ανθρώπου - θεού» που αντιπροσωπευόταν από την εσωτερική ελίτ του Μαύρου Τάγματος. Ο αρχηγός του Ράιχ πλαισιωμένος από πολυάριθμους μυημένους, όπως ο Καρλ Κραφτ, ο Καρλ Χάουσχόφερ, ο Βίλιγκουτ και πολλοί άλλοι, δίδασκε πανάρχαιες τελε­τουργίες από την Γερμανική αρχαιότητα στους πολεμιστές του.
Τα έργα διαμορφώσεως του κάστρου Βεβελσμπούργκ αλλά και της ευρύτερης περιοχής, ε­γκαθιδρύοντας μία Πολιτεία-πρωτεύουσα του Τάγματος των Ες-Ες, άρχισαν το 1934, αλλά κλιμακώθηκαν μετά το 1935. Ο Μαύρος Ήλιος, αποτε­λούμενος από δώδεκα σβάστικες που κοσμούσε το δάπεδο της κε­ντρικής αίθουσας τελετών του κά­στρου, η δημιουργία τυπικών για κάθε θρησκευτική περίσταση, (γά­μο, βάπτιση, κηδεία κοκ), η τόνωση του άρειου θρησκευτικού αισθήμα­τος παραγκωνίζοντας τον ιουδαιο-χριστιανισμό, αποτελούσαν το στέ­ρεο υπόβαθρο για μία συνειδησια­κή αλλαγή, για μία καίρια μεταβολή νοοτροπίας και εμπέδωση της ά­ριας μυσταγωγίας. Ήδη οι περισσό­τεροι αξιωματούχοι των Ες-Ες, προπολεμικά ακόμη, είχαν πάψει να μετέχουν σε εκδηλώσεις και τε­λετές της χριστιανικής εκκλησίας, ακολουθώντας μία δική τους αρειο-θρησκευτική γραμμή, ενώ επιφανή στελέχη του καθεστώτος όπως ο ι­δεολογικός ιθύνων Άλφρεντ Ρόζενμπεργκ υιοθετούσαν εμφανώς «παγανιστικά» τυπικά, όπως επί πα­ραδείγματι στην τελετή βαπτίσεως του γιού του Ρόζενμπεργκ, εκομίσθησαν ύδωρ, γη και φωτιά από τα τέσσερα σημεία της Γερμανίας.
 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΒΕΒΕΛΣΜΠΟΥΡΓΚ TO ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΟ ΛΙΚΝΟ ΤΗΣ ΑΡΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ» ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΦΩΣ»
Οι διδασκαλίες των SS αφορούσαν την εταιρεία της Θούλης και την Βριλ που βάσιζαν την έρευνά τους στον ανώτερο πνευματισμό, στην μελέτη της μαγικής δύναμης και στη σημασία της ψυχικής ακτινοβολίας κάποιων όντων στον κόσμο. Κατά τη διάρκεια εθνικών λιτανειών που πραγματοποιούντο στους διαδρόμους του κάστρου, προσπαθούσαν να αναβιώσουν τον Μύθο του Αίματος. Με ασκήσεις και διαλογισμούς παρόμοιους με αυτούς που δίδασκε ο Γκουρτζίεφ, ο μαθητής εισερχόταν στην κρύπτη.
Κλεισμένος σ' ένα μικρό δωμάτιο που μοναδική του διακόσμηση ήταν η διπλή ρούνα SS, έπρεπε να γνωρίσει τις μεγάλες θεωρίες των Υπερβορείων, τον θρύλο της Αγκάρθα, όπως και τον συμβολισμό του Γκράαλ. Έπρεπε να προετοιμαστεί για πολυάριθμες μυστικές τελε­τές, για ασκητικές έρευνες που βρίσκονται κοντά στις ασκήσεις με γιόγκα που εφαρμόζουν κάποιες πολεμικές σχολές της Βεδδικής Ιν­δίας, με θυσίες στους Γερμανούς πολεμιστές, με αιματηρές θυσίες, όπως η μάχη μ' έναν λυσσασμένο σκύλο. Μέρος των ασκήσεων ήταν η τέχνη της μαγικής απαγγελίας και η μετάφραση κάποιων σκοτει­νών σημείων μεγάλων ποιητικών εσωτερικών έργων όπως το Πάρσιφαλ και το Τιτουρέλ. Η απαγγελία έπρεπε να ακολουθεί κάποιους νόμους ώστε οι ήχοι να μπορούν να προκαλούν κάποιες μαγικές δυ­νάμεις. 
Κάτω από αυστηρούς κανόνες συνέχιζε η ζωή στο κάστρο μέχρι την άνοιξη του 1945. Ο Χίμλερ έδωσε τη διαταγή να ανατιναχθεί ο πύργος στις 31 Μαρτίου του 1945, η άφιξη όμως των Αμερικανικών στρατευμάτων εμπόδισε την ολοκληρωτική καταστροφή, αφού μόνον ο βόρειος πύργος κατέρρευσε.
Στο προσωπικό δωμάτιο του Χ. Χίμμλερ, φυλασσόταν, εντός ειδι­κής θήκης, η περίφημη Λόγχη του Λογγίνου, για την οποία εφημολογείτο ότι προσέδιδε μεγάλη δύνα­μη σε όποιον κατόρθωνε να την α­ποκτήσει. Επίσης, μέσα στο κά­στρο, είχαν συσσωρευθεί, αποτε­λώντας τον διάκοσμο του, αντικεί­μενα χρηστικής αξίας από την Με­σαιωνική Γερμανία, καθώς επίσης είχε βρεθεί ένα παράξενο Δισκοπό­τηρο, ανακαλώντας στην μνήμη το Άγιο Δισκοπότηρο, το οποίο ανα­ζητούσε επίμονα το στέλεχος του Τμήματος Προγονικής Κληρονο­μιάς, ο Ταγματάρχης των Ες-Ες Όττο Ραν, οργανώνοντας εκτετα­μένες αναζητήσεις στα Πυρηναία όρη και ιδίως στο κάστρο των Κα­θαρών Μονσεγκύρ, στην επαρχία Λαατόγκ, όπου σύμφωνα με την παράδοση, αποτελούσε το έσχατο προπύργιο των Καθαρών και συνά­μα τόπο φυλάξεως του Γκράαλ. Ο Μαύρος Ήλιος, βαθύτερο έμβλημα των Ες-Ες με συμβολική-μυστικιστική σημασία, υποδηλώνει τον ήλιο-πηγή ολόκληρης της κοσμογο­νικής δημιουργίας και ταυτόχρονα την εσωτερική πηγή ενέργειας και ψυχικής δυνάμεως η οποία εμφω­λεύει εντός μας σε λανθάνουσα κατάσταση και την οποία οφείλου­με να αφυπνίσουμε, και συνακό­λουθα να εξωτερικεύσουμε, ακο­λουθώντας τις αρχές του μυστικι­στικού φυλετισμού και της άριας μυσταγωγίας.Γι' αυτό άλλωστε, καθόλου τυχαία, το κάστρο Βεβελσμπούργκ είχε επιλεγεί ως πνευμα­τική έδρα της Μαύρης Φρουράς, ό­ντας ενεργειακός χώρος όπου συνέκλειναν πολλά ενεργειακά ρεύ­ματα και δίκτυα.
Στις αίθουσες του Βεβελ­σμπούργκ, δίδαξαν ή εξεφώνησαν σημαντικές ομιλίες επιφανείς φυ­σιογνωμίες του Εθνικοσοσιαλισμού και του Φασισμού, όπως ο ιδεολο­γικός ιθύνων του Γ Ράϊχ Άλφρεντ Ρόζενμπεργκ και ο Ιταλός φιλόσο­φος Ιούλιος Έβολα, αναπτύσσο­ντας την μεταφυσική προοπτική του Εθνικοσοσιαλισμού και τον ρό­λο που καλείται να διαδραματίσει η Μαύρη Φρουρά στην Νέα Τάξη και στην Φυλετική Αναγέννηση της Ευ­ρώπης.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΒΕΒΕΛΣΜΠΟΥΡΓΚ TO ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΟ ΛΙΚΝΟ ΤΗΣ ΑΡΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ» ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΦΩΣ»
Τα ES - ES 
Τα Ες - Ες ήταν μια οργάνωση που σαν κεντρική της ιδέα είχε την προετοιμασία της φυλής και την τιμή των προγόνων. Στην αρχή δημιουργήθηκε ως προσωπική φρουρά του Χίτλερ, όπως η Αμερικα­νική μυστική υπηρεσία. Αργότερα κάθε ομάδα αναπτύχθηκε και πέ­ρασε και σε άλλους τομείς της κοινωνίας, αν και τα Αμερικανικά Ες - Ες δεν φαίνεται να έχουν τον αποκρυφιστικό χαρακτήρα των Γερ­μανικών Ες - Ες.
Μετά την δολοφονία του Ρομ, ο Χίμλερ πήρε τον έλεγχο των ταγμάτων εφόδου, όπως και της Gehime Stadts Polizei ή Γκεστάπο (Μυστική Κρατική Αστυνομία). Για να κατανοήσουμε την πολιτική και αποκρυφιστική φύση των Ες - Ες πρέπει να μελετήσουμε τα Γερμανικά Freikorp's που πολεμούσαν την Δημοκρατία της Βαϊμάρης πριν ο Χίτλερ ανέλθει στην εξουσία και χρησιμοποιούσαν σαν σύμβολό τους τη νεκροκεφαλή και τα οστά. Πρέπει επίσης να θυμη­θούμε πως στα Freikorp's στρατολογούντο μέλη της Εταιρείας της Θούλης.
Τα Ες - Ες, τα Freikorp's αλλά και η Αμερικανική Μυστική Υ­πηρεσία χρησιμοποιούν το ίδιο έμβλημα: τη νεκροκεφαλή και τα ο­στά.
Τα Ες - Ες είχαν ένα ειδικό τμήμα που απασχολείτο με θέματα που αφορούσαν τους προγόνους. Η Deuthce Ahnenerbe Verein (Γερμανική Πατρογονική Ένωση) ιδρύθηκε από τον Χίμλερ στα 1935, αν και η πραγματική της καταγωγή φαίνεται να είναι πολύ παλαιότερη. Αυτή θα μας δώσει να καταλάβουμε τις τελετουργίες αίματος και τον αρχαιόθρησκο χαρακτήρα των Ες - Ες.
Τα μέλη των Ες - Ες αποθαρρύνονταν στις χριστιανικές πεποι­θήσεις, δεν τους επιτρεπόταν να πηγαίνουν στις εκκλησίες και τους ενθάρρυναν επισήμως να εγκαταλείψουν τα χριστιανικά ιδρύματα. Τους αποθάρρυναν επίσης να γιορτάζουν τα Χριστούγεννα και η λέ­ξη Χριστούγεννα απαγορευόταν να εμφανίζεται σε οποιοδήποτε επί­σημο έγγραφο των Ες - Ες. Αντικατέστησαν τις διάφορες τελετουρ­γίες και εορτές με αρχαιότροπες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις άλλα­ξαν το νόημα των εορτών για να ταιριάζουν με το αποκρυφιστικό τους δόγμα.
Τα Ες - Ες του Χίμλερ ξεκίνησαν την αναζήτηση του Ιερού Αί­ματος. Ο Χίμλερ είχε επιστήμονες που διέσχιζαν την υδρόγειο ανα­ζητώντας το μυθικό Ιερό Γκράαλ. Ενώ οι περισσότεροι νομίζουν πως το Γκράαλ είναι ένα χριστιανικό σύμβολο, το υποτιθέμενο δισκοπότη­ρο από το οποίο ο Χριστός ήπιε κατά τον Μυστικό Δείπνο, οι Ναζί το θεωρούσαν ως ένα καθαρά αντιχριστιανικό σύμβολο.
Ο Χίμλερ ήταν εξοικειωμένος με τις διδασκαλίες των Καθαρών, οι οποίοι και διέδωσαν τις διδασκαλίες για το Γκράαλ. Οι Καθαροί πίστευαν πως ο Ιησούς δεν κατέβηκε στη γη, αλλά ήταν στην πραγ­ματικότητα πνεύμα. Επίσης απέρριπταν την Παλαιά Διαθήκη και πίστευαν πως ο Ιεχωβάς ήταν ένας κακός θεός γι' αυτό και αρνούντο να τον δεχθούν.
Επικαλούντο αποσπάσματα από την Παλαιά Διαθήκη στα οποία αποδείκνυαν τον αιμοδιψή, κακεντρεχή και φυλετικό χαρακτήρα του θεού αυτού.

ΠΗΓΗ: «Η ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ Γ ΡΑΪΧ» ΚΥΘΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Το Καταραμένο Κάστρο των Ες-Ες
του ΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ
(Αποσπάσματα)

   Στη γερμανική επαρχεία της Βε­στφαλίας, πολύ κοντά στο μυστη­ριώδες Εξτερνστάινε -το πέτρινο εκείνο μνημείο που θυμίζει τόσο πολύ το βρετανικό Στόουνχεντζ- δεσπό­ζει έως σήμερα επιβλητικό το κάστρο Βεβελσμπούργκ.
Οι καλαίσθητοι πύργοι του που ξεμυτούν χαρακτηριστικά πάνω από το πυ­κνό δάσος της περιοχής μεταμορφώ­νουν ολόκληρη την τοποθεσία σε μα­γευτικό σκηνικό, ταιριαστό στη διήγη­ση παραμυθιού, κι όχι στα θλιβερά γε­γονότα ενός Παγκόσμιου Πολέμου. Στην πραγματικότητα όμως. το παραμυ­θένιο αυτό κάστρο έπαιξε σημαντικό ρόλο στις θηριωδίες του Τρίτου Ράιχ, α­ποτελώντας δογματικό κέντρο και μυ­στικιστικό ιερό για μια εκκολαπτόμενη άγνωστη θρησκεία, αυτή των μαυροφο­ρεμένων ανδρών των Ες-Ες!
Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΣ-ΕΣ
Στις 3 Νοεμβρίου 1933, ο Reichsfuhrer των Ες-Ες, Χάινριχ Χίμλερ, ο δεύτερος πιο ισχυρός άν­δρας στην Γερμανία, θα επιλέξει το κάστρο στη Βεστφαλία, με σκοπό να το μετατρέψει σε ναζιστική Μέκκα, κυ­ριολεκτικά σε νέο «ομφαλό- του κόσμου. Αλλά για να το καταφέρει αυτό, πάνω α­πό 1200 άνθρωποι θα χάσουν την ζωή τους σε βαριά καταναγκαστικά έργα... Το κάστρο Βεβελσμπούργκ μέχρι και σήμερα θεωρείται το πλέον αντιπροσω­πευτικό δείγμα της ναζιστικής μανίας για τον αποκρυφισμό, καθώς οτιδήποτε έχει να κάνει με την επιχείρηση του Χίμ­λερ στους πέτρινους πύργους στην Βε­στφαλία, αφορά πραγματικά το μυστικι­σμό και τη μαγεία!
Πολλές είναι οι θεωρίες για τους λόγους που οδήγησαν των αρχηγό των Ες-Ες στην τοποθεσία αυτή. Κάποιοι ισχυρίζο­νται πως η περιοχή αποτελεί γεωμαγνητικό κόμβο, καθώς εκεί συγκλίνουν πολλές διαφορετικές γραμμές ley, ενισχύοντας έ­τσι τα όποια τελετουργικά δρώμενα με τη δύναμη των τελλουρικών ρευμάτων. Ορισμένοι πάλι πιστεύουν πως το κά­στρο ήταν ήδη φορτισμένο με ιδιαίτερες μαγικές δυνάμεις που επικεντρώνο­νταν στο βόρειο πύργο του, ο οποίος ε­πιβίωσε κατά μυστηριώδη τρόπο από τις προσπάθειες κατεδάφισης που πραγ­ματοποίησαν οι σύμμαχοι λίγο πριν το τέλος του πολέμου!
Σύμφωνα πάντως με τον Trevor Ravenscroft, -τον συγγραφέα του θρυ­λικού πια Η Απόκρυφη Ιστορία του Να­ζισμού {The Spear of Destiny.1973)-η επιλογή του Χίμλερ για τη μετατροπή του τόπου αυτού σε ιερό, οφείλεται σε αρχαία προφητεία... Ήταν κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ερρίκου του Κυνηγού (10ος αιώ­νας), όταν ένας Σάξονας μάντης προει­δοποίησε για «μια γιγάντια καταιγίδα που θα εμφανιζόταν από την Ανατολή και θα σύντριβε τους Γερμανούς, αν δεν την αντιμετώπιζαν και δεν τη γύριζαν πί­σω στην περιοχή του Μπίρκενβαλντ, στη Βεστφαλία.
Για τον Χίμλερ, τα λόγια αυτά δεν μπο­ρούσαν παρά να σημαίνουν τον επερχό­μενο κίνδυνο από τους Σλάβους και τις ορδές από τη Ρωσία, οι οποίες μπο­ρούσαν να αντιμετωπιστούν μονάχα μ' ένα θαρραλέο ιπποτικό Τάγμα, παρόμοιο μ' εκείνο των αρχαίων  Τευτόνων.  
Από το κάστρο Βεβελσμπούργκ λοιπόν, θα αναδύονταν οι ιππότες αυτοί, την αποστολή των οποίων μυστικά είχαν αναλάβει οι δυνά­μεις των Ες-Ες του Χίμλερ...
ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΜΑΓΙΣΣΩΝ
Οι νέοι ιδιοκτήτες του Βεβελσμπούργκ. απο­τελούσαν ουσιαστικά ένα ακόμη κεφάλαιο στην ήδη μεγάλη και αιματηρή ιστορία του κά­στρου. Σύμφωνα με τα ιστορικά αρχεία, το ίδιο το κτίριο οικοδομήθηκε με ανα­γεννησιακή αρχιτεκτονική την πρώτη δε­καετία του 1600, λειτουργώντας ως δεύ­τερη κατοικία για τον πρίγκιπα-επίσκοπο του Πάντερμπορν.
Τα θεμέλια του έγιναν πάνω στα ερείπια ενός παλαιότερου σαξονικού φρουρίου, όπου ανακαλύφτηκαν τάφοι από τη λίθι­νη εποχή. Μετέπειτα ανασκαφές αποκάλυψαν στην ευρύτερη περιοχή κρανία α­πό τον άνθρωπο του Νεάντερνταλ, όπως επίσης και εργαλεία και κοσμήματα της εποχής του Χαλκού.
Κατά το 17° αιώνα, τα μπουντρούμια του κάστρου «φιλοξένησαν» αρκετές δε­κάδες γυναίκες που, παγιδευμένες στο το ευρύτερο κλίμα υστερίας που μάστιζε την Ευρώπη, βασανίστηκαν και εκτελέ­στηκαν ως μάγισσες. Για το δάσος που περιβάλλει το κάστρο, υπάρχει ο θρύλος πως έγινε εκεί μια ση­μαντική μάχη μεταξύ των ενωμένων γερ­μανικών φύλων και του στρατού της Ρώμης, προσφέροντας την ελευθερία στους πρώτους, από τις λεγεώνες της μεσογειακής αυτοκρατορίας. Φυσικά, σ' όλα αυτά προστίθεται και ο αινιγματικός βραχώδης σχηματισμός του Εξτερνστάϊνε, ο οποίος μάλλον α­ποτελούσε σπουδαίο τόπο λατρείας για τα προ-Χριστιανικά φύλα της νεολιθι­κής εποχής.
Η ιστορική αξία λοιπόν της περιοχής ε­νίσχυε την πεποίθηση του Χίμλερ για το δίκαιο της απόφασης του να ιδρύσει σ' αυτόν τον ιδιαίτερο τόπο ένα ναζιστικό Βατικανό. Έτσι, τον Αύγουστο του 1934, οι άνδρες των Ες-Ες θα εγκατα­σταθούν στους πύργους του παλαιού κά­στρου, αφού πρώτα θα εξασφαλίσουν την ιδιοκτησία του για εκατό χρόνια α­πό τις τοπικές αρχές, έναντι του ποσού του ενός μάρκου το χρόνο!
[...]
Το ίδιο το κτίριο όμως, δεν ήταν έ­τοιμο για να υλοποιήσει πλήρως τα όνειρα του Χίμλερ. Έτσι, από το 1934 θα ξεκινήσουν εκτετα­μένες εργασίες αναπαλαίωσης και ανα­διαμόρφωσης του χώρου, για να εξυπη­ρετήσει όσο γίνεται πιο ικανοποιητικά τα σχέδια του μικροκαμωμένου ιδεαλι­στή. Ακόμη και αυτοί οι στόχοι όμως, από την αρχή δεν ήταν ξεκάθαροι... ε­πίσημα τουλάχιστον. Όπως φάνηκε από τις ομολογίες πολλών αξιωματικών στη δίκη της Νυρεμβέρ­γης, οι αρχικές προθέσεις του κόμμα­τος, ήταν να μετατρέψουν τους χώρους του Βεβελσμπούργκ σε τόπο συγκέντρω­σης και επιμόρφωσης των διοικητών των Ες-Ες. Σε μικρό-μεγάλο κολέγιο δη­λαδή, όπου οι αξιωματικοί θα διδάσκο­νταν τα σύμβολα και την ιδεολογία του νέου Ράιχ.
Μονάχα με το πέρασμα του χρόνου, τα μεγαλεπήβολα σχέδια του Χίμλερ έγιναν περισσότερο γνωστά, κυρίως μετά το Φε­βρουάριο του 1935, όταν οι ανακατα­σκευές στο κάστρο περιήλθαν απευθείας στον έλεγχο του Χίμλερ και των στενών του συνεργατών. Από την ημέρα εκείνη, όλες οι αρχιτεκτονικές διεργασίες είχαν ως στόχο τη δημιουργία της μαντικής βά­σης ενός απόλυτου ιπποτικού Τάγματος, έ­να σύγχρονο Κάμελοτ, ένα πνευματικό καταφύγιο για όλη την Άρια φυλή. Το κόστος γι' αυτό το όνειρο ανερχόταν στα 250 εκατομμύρια μάρκα, και αν το ποσό μοιάζει μεγάλο, αυτό οφείλεται στη θέληση του Χίμλερ να αναδιαμορ­φώσει, όχι μόνο τις εγκαταστάσεις του κάστρου, αλλά και ολόκληρη την γύρω περιοχή, θα ίδρυε έτσι μια ιδιόμορφη πολιτεία αφιερωμένη εξολοκλήρου στο μαύρο τάγμα των Ες-Ες και τη νέο-παγανιστική τους λατρεία! Φυσικά, μια τέτοια επιχείρηση χρειαζό­ταν εργατικό δυναμικό -πρόβλημα που επιλύθηκε άμεσα το 1939 με την κατα­σκευή ενός στρατοπέδου συγκέντρωσης, λίγο πιο έξω από τους χώ­ρους του κάστρου. Για τις ανάγκες των έργων, κατέ­φθαναν από το Βερολίνο εκατο­ντάδες κρατούμενοι, διαμορφώ­νοντας έτσι ένα «χωριό του θανά­του», εξίσου βάναυσο με αυτό στο Άουσβιτς, αν και κατά πολύ μι­κρότερο σε μέγεθος. Συνολικά, από τις 3900 ψυχές που εγκαταστάθηκαν στην περιο­χή ως εργάτες, 1285 άνθρωποι έ­χασαν τη ζωή τους, άλλοι από υ­περβολική κόπωση κατά τις επι­σκευές του κάστρου, ενώ ορι­σμένοι λόγω ασιτίας ή διότι α­πλά εκτελέστηκαν...
[...]
Παράλληλα -όπως ακριβώς ο Χίτλερ είχε πά­ρει σιωπηλά τη θέση του Μεσσία Χριστού στη συλλογική συνείδηση των Γερμανών-στα σχέδια του Χίμλερ ήταν να αντικατα­στήσει τον Καθολικισμό με μια νέα ψευδο-παγανιστική θρησκεία. Η νέα λατρεία θα ήταν βασισμένη στην ιδε­ολογία της προϊστορικής γερμανικής κουλ­τούρας, δίνοντας έμφαση στη φυλετική α­γνότητα και στην έμφυτη ανωτερότητα του γερμανικού πληθυσμού! Για τον Χίμλερ, τα Ες-Ες ήταν ο πρώτος ε­κτελεστής αυτής της ιδέας αλλά και το μέσο για τη διάδοση της νέας θρησκείας. Έτσι, μαζί με καινούργιες συλλογικές γιορτές, ό­πως τη Γενέθλια Ημέρα του Φύρερ, που γιορταζόταν από όλη τη Γερμανία, ο ίδιος θα διοργανώσει φεστιβάλ για το θερινό και Χειμερινό Ηλιοστάσιο, εμποτισμένα με ποι­κίλα παγανιστικά δρώμενα. Σ’ αυτές τις γιορτές, οι άνδρες των Ec-Ες ή­ταν πάντα παρόντες, ενώ σε περισσότερο κλειστές συγκεντρώσεις πραγματοποιούσαν παγανιστικές τελετές ονοματοδοσίας, όπως και διαφορετικά τυπικά, τα οποία λάμβαναν χώρα στους κλειστούς χώρους του κάστρου Βεβελσμπούργκ.
[...]
Παρόμοια, στο κέντρο της τράπεζας των Ες-Ες (αλλά αυτήν τη φορά ακριβώς από κάτω, πάνω στο λευκό μαρμάρινο δάπεδο), τοποθετήθηκε ένας μαύρος δί­σκος που περιβάλλεται από δώδεκα α­κτινωτούς σιγμοειδείς ρούνους. Σύμφω­να με το αποκαλυπτικό βιβλίο του Nicholas Goodrick-Clarke, Μαύρος Ήλιος (2002):
«Αυτός ο δωδεκάκτινος ηλιακός τροχός προέρχεται από διακοσμητικούς δί­σκους της δυναστείας των Μεροβιγγείων της πρώιμης μεσαιωνικής περιόδου, οι οποίοι εικάζεται ότι αντιπροσωπεύ­ουν τον ορατό ήλιο ή τη διέλευσή του α­πό τους μήνες του χρόνου. Οι δίσκοι αυ­τοί σχολιάζονταν σε επιστημονικές δη­μοσιεύσεις στη διάρκεια του Τρίτου Ράιχ και θα μπορούσαν κάλλιστα να εί­χαν χρησιμοποιηθεί ως πρότυπα από τους σχεδιαστές του Βέβελσμπουργκ... (Αυτός) ο Μαύρος Ήλιος είναι η κοσμο­γονική πηγή όλης της δημιουργικής ε­νέργειας στο σύμπαν, (και) το σύμβολο του Βέβελσμπουργκ σίγουρα παραπέ­μπει στην περιστροφική και εκρηκτική ι­σχύ του Big Bang, τη στιγμή της δημι­ουργίας του σύμπαντος». Το σύμβολο αυτό με την ιδιαίτερα βαθιά και σημαντική αποκρυφιστική σημα­σία, έγινε σύμβολο των νεοναζί και από τη δεκαετία του 1990 πέρασε από την Αυστρία στη διεθνή σκηνή, περισσότερο ως μαγική επίκληση χαμένης πα­τρίδας, υπενθυμίζοντας τα μα­κρινά ιδεώδη της Θούλης και τον εναλλακτικό κόσμο που προσπαθούσαν να οικοδομή­σουν τα μυστικιστικά Ες-Ες.
Η ΚΡΥΠΤΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ, Η ΛΟΓΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟ ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟ
Ακριβώς κάτω από τη στρόγγυλη αίθουσα βρίσκεται η κρύπτη -ή πιο σωστά η «χώρα των νε­κρών» όπως την αποκαλούσαν. Πρόκειται για τεράστια κυκλική αίθου­σα, διακοσμημένη με 12 γρανιτένιες κο­λόνες και θόλο για οροφή, όπου κυριαρ­χεί η μεγάλη ζωγραφισμένη σβάστικα. Στο κέντρο της αίθουσας υπήρχαν σχέ­δια να κατασκευαστεί βωμός, όπου με τεχνητό τρόπο θα διατηρούσε άσβηστη τη φλόγα προς τιμή των νεκρών αξιωμα­τούχων των Ες-Ες, των οποίων οι στά­χτες θα τοποθετούνταν στον ίδιο χώρο. Στο ίδιο μέρος θα φυλάσσονταν αργό­τερα και τα ειδικά δαχτυλίδια (με το σχέ­διο ενός κρανίου ανάμεσα σε ρούνους) που φορούσαν οι μαυροφορεμένοι α­ξιωματικοί. Το συμβολικό αυτό κόσμη­μα δινόταν στα ανώτερα στελέχη, όταν αυτά περνούσαν το τρίτο έτος υπηρε­σίας στο επίλεκτο σώμα. Αναμφίβολα, η ιδέα αυτή του Χίμλερ πήγαζε από τη βόρεια μυθολογία, και πιο συγκεκριμένα, από το περίφημο έ­πος για το δαχτυλίδι της δύναμης των Νιμπελούνγκεν που τόσο πολύ ενέπνεε τον γερμανικό λαό, κυρίως μετά από τη σύνθεση της ομώνυμης πολύωρης όπε­ρας του Βάγκνερ...

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ «ΤΟ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΕΣ ΕΣ» του ΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΒΑΤΟΝ

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον    www.egolpion.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου