Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016

Περί ὩραιοκάστρουὉ Ν. Φίλης καὶ ὁ Α. Τσίπρας σὲ απόσταση ἀναπνοῆς ἀπὸ τὸν Κεραύνιο Δία.

Ἡ εκπαίδευση τῶν προσφυγόπουλων εἶναι τὸ πρόσχημα. Το βασικὸ θέμα εἶναι ἡ αλλοίωση τῆς πληθυσμιακὴς σύνθεσης τῆς χώρας.

Το ζήτημα τοῦ ἰσλαμικοῦ ἐποικισμοῦ τῆς Ελλάδας περιέγραψε συνοπτικὰ ὁ Νῖκος Φίλης, ὁ κομισάριος τοῦ SYRIZA στὸ κομματικὸ έντυπο Αὐγὴ, ποὺ διορίστηκε ὑπουργὸς Παιδείας. Μιλώντας χθὲς σὲ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ για τὸ ζήτημα τοῦ Ωραιοκάστρου εἶπε: «Ἔχει δικαίωμα μία γειτονιὰ ἢ ἔνα σχολείο νᾷ πει 'δεν θέλω νὰ έρθουν ἐδῶ ξένοι'; Ἔχει αὐτὸ τὸ δημοκρατικὸ δικαίωμα; Όχι! Δὲν τὸ ἔχει!». Δηλαδὴ, γιὰ τοὺς βαστάζους τοῦ κυβερνητικοῦ ἀραμπά, ἡ λαϊκὴ κυριαρχία καὶ τὰ συναφὴ δεν πιάνουν μία μπροστὰ στὴν εἰλημμένη απόφαση νὰ φυτευτοῦν ἰσλαμικοὶ θύλακες σὲ καίρια σημεῖα τῆς επικράτειας.
Ἡ κυβέρνηση, ἡ ἄρχουσα οἰκονομικὴ τάξη, ἡ πανίδα ποὺ σιτίζεται ἀπὸ τὰ αποφάγια τοῦ κατεχόμενου κράτους, οἱ ξένοι ἐπικυρίαρχοι καὶ οἱ μηχανισμοὶ προπαγάνδας καὶ ἀναπαραγωγῆς τῆς κυρίαρχης ἰδέας συναινοῦν: οἱ Ἕλληνες δεν ἔχουν δικαίωμα νὰ
ορίζουν τὰ τοῦ οἴκου τους. Πρέπει αὐτὸς ὁ τόπος νὰ μετατραπεῖ σὲ χαλιφᾶτο καὶ στὴν φθίνουσα πλειοψηφία τῶν γηγενῶν πρέπει νὰ καλλιεργοῦνται συστηματικὰ τύψεις καὶ ενοχές. Μόνο ἔτσι θὰ προληφθοῦν γενικευμένες ἀντιδράσεις στὴν βίαιη μεταβολὴ τοῦ τρόπου ζωῆς τοὺς καὶ στὴν υποβάθμιση τῆς ἤδη βεβαρυμένης καθημερινότητάς τους.
Στην προδήλως γελοία (ἀλλά πάντοτε αποτελεσματική) καμπάνια ἀνακίνησης τῶν συναισθημάτων τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοῦ, ἀπὸ τοὺς άτυπους ἐκπροσώπους τύπου τοῦ ὑπὸ ίδρυση ελληνοφανοῦς χαλιφάτου, γίνεται επίκληση τοῦ... Ξενίου Διός! Λὲς καὶ ὁ Ξένιος Ζεὺς* θα ἐνθάρρυνε τὴν μόνιμη ἐγκατάσταση μειονοτήτων ξένων στὴν πατρίδα μας. 
Ἡ ἀνθρωπίνη πείρα χιλιετιῶν ἔχει ἀποδείξει ὅτι ἔχει δόλο όποιος, ἀντὶ για τὴν λογικὴ, ἐπικαλεῖται τὸ συναίσθημα σὲ ζητήματα πολιτικὰ. Οἱ Ἕλληνες δεν ἔχουν κανένα συμφέρον νὰ παραδώσουν τὴν κυριαρχία ἐπὶ τοῦ ἐδάφους καὶ τὰ κλειδιὰ τοῦ τρόπου ζωῆς τοὺς σὲ τρίτους. Εἴτε αὐτοὶ εἶναι πρόσφυγες εἴτε τουρίστες εἴτε λαθρομετανάστες. Ἄλλωστε, ἂν ἡ ἄρχουσα τάξη ἤθελε νὰ δώσει τὸ παράδειγμα θα ἔπρεπε νὰ ἔχει γεμίσει τὰ ἀκριβὰ σχολεῖα ὅπου φοιτοὺν τὰ τέκνα της μὲ προσφυγόπουλα.  

*Η περίπτωση τῶν προπαγανδιστῶν τῆς ἐπιστροφῆς στὴν πρὸ τοῦ 1821 κατάσταση ἐμπίπτει στὸν Δία, ἀλλὰ κυρίως στὸν Κεραύνιο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου