Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016

Ο απόλυτος εξευτελισμός για την Σπυράκη και τους νταβατζήδες στην ευρωβουλή: Απάντηση – κόλαφος της Κομισιόν


ΔΥΣΜΟΙΡΟ ΜΕΓΚΑ, ΡΕΖΙΛΙ ΕΓΙΝΕΣ…
ΝΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΔ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΪΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ.
Η κυρία Σπυράκη επιχείρησε χρησιμοποιώντας την θεσμική της θέση να κάνει αυτό που έκαναν πάντα τα πράσινα ασπόνδυλα της πολιτικής. Να προσφέρουν υπηρεσίες στους βαρώνους των ΜΜ»Ε» αντί να υπηρετήσουν την πατρίδα τους. Όπως ακριβώς έκαναν επί Καραμανλή στην μάχη του Βασικού Μετόχου.
Έτσι, η κυρία Σπυράκη έκανε ερώτηση για να βρει αποκούμπι στην ευρωβουλή αναφορικά με το ΕΣΡ.
Η απάντηση του επιτρόπου Έρντιγκερ, αφοπλιστική. Τόσο, που νομιμοποιεί πλέον την Ελληνική κυβέρνηση ακόμα και να καταργήσει το ΕΣΡ εάν το επιθυμεί!
Ξεχάσατε κυρία Σπυράκη ότι επί «κακού Καραμανλή» είχατε κάνει λόμπι σε αυτή.. την κατεύθυνση. Τώρα όμως, σας γύρισε ανάποδα. «Απάντηση του Επιτρόπου Γκίντερ Έτινγκερ στη Μαρία Σπυράκη για την δυνατότητα του ΕΣΡ να επικυρώσει αδειοδότηση τηλεοπτικών σταθμών»

Σοβαρά ερωτήματα επάρκειας των αρμοδιοτήτων του ΕΣΡ ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του και άρα τελικά η δυνατότητά του να επικυρώσει την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών, εγείρει η Κομισιόν. Ο αρμόδιος Επίτροπος για την ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, κ. Γκίντερ Έτινγκερ, σε απάντησή του σε ερώτηση της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας και του ΕΛΚ κυρία Μαρίας Σπυράκη, αναδεικνύει τρία θέματα:
Α: Εξηγεί ότι οι «επαρκείς ρυθμιστικές εξουσίες» του ΕΣΡ είναι βασικό κριτήριο για την ανεξαρτησία του και άρα για τη δυνατότητά του να ασκεί αμερόληπτα τις αρμοδιότητές του, μεταξύ των οποίων είναι η τελική έγκριση της αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών. Δεδομένου ότι με βάση το νόμο για τις τηλεοπτικές συχνότητες που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, κομβικές αρμοδιότητες του ΕΣΡ που αφορούν και στην αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών έχουν μεταφερθεί στον υπουργό Επικρατείας, εμφανώς το ΕΣΡ δεν διαθέτει επαρκή δυνατότητα ώστε να προχωρήσει με ανεξαρτησία στην αδειοδότηση.
Β: Επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αλληλογραφία της Κομισιόν με την ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, λόγω της ενδεχόμενης αναμετάδοσης από τον πάροχο ERT-Net τηλεοπτικών προγραμμάτων που δεν επιδιώκουν στόχους γενικού συμφέροντος (πιθανή παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού).
Γ: Εγείρει ερωτήματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του παρόχου δικτύου ERT-Net, καθώς τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διασφαλίζουν τον σαφή και κατάλληλο διαχωρισμό δραστηριοτήτων μεταξύ δημόσιας και μη δημόσιας υπηρεσίας περιλαμβανομένου του σαφούς διαχωρισμού των λογαριασμών.
Ολόκληρη η ερώτηση της Μαρίας Σπυράκη έχει ως εξής:
Ο νόμος που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με το τηλεοπτικό ψηφιακό τοπίο στην Ελλάδα θέτει μια σειρά από προϋποθέσεις, περιορισμούς και υποχρεώσεις για τη χορήγηση αδειών χρήσης περιεχομένου.
Μεταφέρει, μεταξύ άλλων, την αρμοδιότητα αδειοδότησης από την ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή (Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης) στον Υπουργό αρμόδιο για τα ΜΜΕ και προβλέπει τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής εκπομπής υπό την ονομασία ERT-Net, η οποία θα λειτουργεί ως θυγατρική της ΕΡΤ, δηλαδή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Η θυγατρική αυτή θα παρέχει υπηρεσίες, πέρα από την μητρική της εταιρεία, και σε εμπορικούς πελάτες, ανταγωνιζόμενη με αυτό τον τρόπο τους ιδιώτες παρόχους δικτύου.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1.Κατά πόσο συνάδει η αυξανόμενη έκταση της κυβερνητικής εμπλοκής με την ισχύουσα κοινοτική θεώρηση σχετικά με την ανεξάρτητη ρύθμιση των μέσων ενημέρωσης και την προστασία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και του πλουραλισμού στην Ελλάδα;
2.Κατά πόσο συνάδει η απουσία αυστηρού λειτουργικού διαχωρισμού και διαφανούς κοστολόγησης μεταξύ της δημόσιας υπηρεσίας και των εμπορικών μονάδων της ΕΡΤ με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις;
3.Υπήρξε αλληλογραφία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ελληνικές αρχές σχετικά με την ERT-Net και, εάν ναι, ποιo είναι το ακριβές της περιεχόμενο;
Ολόκληρη η απάντηση του Επιτρόπου Έτινγκερ εξ ονόματος της Κομισιόν έχει ως εξής:
«Η ανεξαρτησία των ρυθμιστικών φορέων του οπτικοακουστικού τομέα έχει πολύ μεγάλη σημασία για την αμερόληπτη εφαρμογή των κανόνων περί οπτικοακουστικών μέσων(1). Όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η ανεξαρτησία των ρυθμιστικών φορέων θεωρείται σημαντική για τη διατήρηση της ελευθερίας και της πολυφωνίας τους(2). Για την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών φορέων, συναφή κριτήρια είναι το αν διαθέτουν επαρκείς ρυθμιστικές εξουσίες και αν δεν δεσμεύονται από οδηγίες(3). Σε αντίθεση με τα πλαίσια για τις τηλεπικοινωνίες, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, την ενέργεια ή την προστασία των δεδομένων, η οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων (οδηγία ΥΟΑΜ) δεν περιλαμβάνει ρητή υποχρέωση για τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ανεξάρτητο ρυθμιστικό φορέα, εάν αυτός δεν υπάρχει ήδη.
Το άρθρο 4 της οδηγίας 2006/111/ΕΚ για τη διαφάνεια και τα σημεία 60 έως 62 της ανακοίνωσης για τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις (ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση, ΕΕ C 257 της 27.10.2009, σ. 1) απαιτούν από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν τον σαφή και κατάλληλο διαχωρισμό δραστηριοτήτων μεταξύ δημόσιας και μη δημόσιας υπηρεσίας περιλαμβανομένου του σαφούς διαχωρισμού των λογαριασμών.
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επιθυμούν να λάβουν διευκρινίσεις ως προς τις συνθήκες υπό τις οποίες ο πάροχος δικτύου ERT-Net θα αναμετέδιδε πρόγραμμα τηλεοπτικού περιεχομένου παρόχων που δεν επιδιώκουν στόχους γενικού συμφέροντος, καθώς και ως προς το καθεστώς ιδιοκτησίας της ERT-Net. Όσον αφορά τις σχετικές με τις κρατικές ενισχύσεις πτυχές του ίδιου ζητήματος, οι υπηρεσίες της Επιτροπής προώθησαν στις ελληνικές αρχές σχετική καταγγελία για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, διαδικασία που εξακολουθεί να εκκρεμεί εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων. Πριν λάβουν και αξιολογήσουν τις εν λόγω παρατηρήσεις, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν μπορούν να τοποθετηθούν επί του θέματος. Η Επιτροπή δεν αποκαλύπτει τα έγγραφα που αποτελούν μέρος εκκρεμούς διαδικασίας».

www.olympia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου