Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

Silence «Ἀμερικανάκια»!

ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ τί συνέβη μέχρι καί μέ τήν τελευταία ψῆφο στήν Πολιτεία τοῦ Οὐισκόνσιν…

… στίς πρόσφατες ἀμερικανικές προεδρικές ἐκλογές. Ἄν ἦταν τοῦ Τράμπ ἤ τοῦ Μπάιντεν. Εἶναι ἕτοιμοι νά σοῦ ἀναλύσουν ἀνά πᾶσα στιγμή τά αἴτια τῶν διακυμάνσεων τοῦ Dow Jones μέ ἀκρίβεια σέντ. Φωνάζουν –καί ὀρθῶς. «Εἴμαστε ὅλοι Γάλλοι» μέ ἀφορμή τίς τρομοκρατικές ἐπιθέσεις. Συγκινοῦνται –καί ὀρθῶς– ὅταν ἕνας ἐμβληματικός ναός ὅπως ἡ Παναγία τῶν Παρισίων παραδίδεται στήν πυρά. Χαιρετίζουν τήν φωταγώγηση τῆς Βουλῆς στά χρώματα τῆς σημαίας τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητος (2019). Καμαρώνουν ὡς «γύφτικα σκερπάνια» ὅταν οἱ κίονες τοῦ Περιστυλίου τῆς Βουλῆς ντύνονται (2016) στά κόκκινα γιά τίς ἀνάγκες ἐκδήλωσης τῆς Ἀριστερᾶς γιά τό Σύνταγμα. Ὅταν ὅμως ἔρχεται ἡ ἅγια ὥρα νά τιμήσουν τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις αὐτοί πού δηλώνουν «ὅλοι Γάλλοι», «ὅλοι Σύροι», «ὅλοι Βενεζουελᾶνοι», «ὅλοι Ἀργεντινοί», «ὅλοι διεθνιστές», «ὅλοι πολῖτες τοῦ κόσμου», ἀδυνατοῦν νά δηλώσουν τό αὐτονόητο: «Εἴμαστε ὅλοι Ἕλληνες», «εἴμαστε ὅλοι πατριῶτες», «ἐκτός ἀπό ὅλα τά Ἔθνη τοῦ κόσμου ἀγαπᾶμε καί τό δικό μας Ἔθνος».

Ὅταν ὑψώνεται ἡ γαλανόλευκη μέ βίντεο στήν πρόσοψη τοῦ κοινοβουλίου στό σημεῖο πού οἱ Ἕλληνες κραδαίνοντες σημαῖες ἀπαίτησαν κάποτε Σύνταγμα ἀπό τόν Ὄθωνα, τούς εἶναι ἀδύνατον νά συγκινηθοῦν, τό θεωροῦν «κίτς». Ὅταν παίζει γιά τέσσερα μετρημένα δευτερόλεπτα στό Κοινοβούλιο ἡ εἰκόνα τῆς δικῆς μας Παναγίας, ὡς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ, ὄχι τῶν Παρισίων, ξινίζει τό ροδαλό βουτυρᾶτο κόκκινο πρόσωπό τους. Διαμαρτύρονται «γιά τήν μίξη πολιτικῆς ἱστορίας καί θρησκείας». Καί ὅταν πρόκειται νά ποῦν «εὐχαριστῶ» στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις πού φυλάσσουν Θερμοπύλες γιά νά ξιφουλκοῦν αὐτοί ἐλευθέρως ἀπό τούς «προμαχῶνες» τοῦ ὑπολογιστῆ τους, ἀποστρέφουν τό πρόσωπό τους καί τίς ταυτίζουν μέ τήν χούντα. Τά πολιτικά γαϊδούρια!

Αὐτά δυστυχῶς συμβαίνουν ἀπό τό Σάββατο, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες, μέρα κατά τήν ὁποία Βουλή καί ΓΕΕΘΑ, Τασούλας καί Φλῶρος, ἀποφάσισαν τήν προβολή ἑνός ἱστορικοῦ βίντεο στήν πρόσοψη τοῦ Κοινοβουλίου. Δέχονται ἀπό τότε ἐπίθεση ἀπό ἀνιστόρητους, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν ὅτι ἡ ζωή τοῦ Ἔθνους σέ αὐτή τήν χώρα παίζεται μόνο στά νοσοκομεῖα. Ὄχι στά σύνορα καί στίς μάχες τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Ὅτι νεκροί εἶναι μόνο οἱ νεκροί τῆς ἐποχῆς καί ἐχθρός μόνο ὁ κορωνοϊός, ἄλλος δέν ὑπάρχει. Καλοῦνται ἀπό τότε οἱ ταγοί μας σέ ἀπολογία γιά νά ἐξηγήσουν στό «φιλελευθεράτο» τῆς Ἀριστερᾶς καί τοῦ Κέντρου (λίγο πρίν ἑορτάσουμε τά διακόσια χρόνια ἀπό τήν ἀνεξαρτησία μας) τό αὐτονόητο: Τί δουλειά ἔχουν ἡ σημαία, ἡ Παναγία καί τά ἅρματα στήν πρόσοψη τῆς Βουλῆς.

Προτείνω στόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς, εἰδικῶς γιά ὅλους ὅσοι εἶναι καί μέλη της, νά ὀργανώσει ἕνα ἱστορικό φροντιστήριο. Διότι τά πολιτικά αὐτά νήπια εἶναι ἀνεπίδεκτα μαθήσεως. Δέν τούς ἄρεσε οὔτε τό σπότ τῆς Γιάννας γιά τό 2021, κίτς τό ἀποκάλεσαν καί αὐτό (ἐπειδή ἀκούγεται ὁ στίχος τοῦ Νιόνιου ὅτι «πότε μέ τίς ἀρχαιότητες, πότε μέ Ὀρθοδοξία τῶν Ἑλλήνων οἱ Κοινότητες φτιάχνουν ἄλλο γαλαξία»). Τοῦ προτείνω τοῦ κυρίου Τασούλα νά διδάσκονται σέ αὐτό τό φροντιστήριο μεταξύ ἄλλων οἱ θεματικές «Στρατός καί Δημοκρατία», «Ἐκκλησία καί Ἑλληνική Πολιτεία», «Θρησκεία καί Ἑλληνική ἱστορία». Γιά νά μάθουν οἱ ἀνιστόρητοι ὅτι στή νεώτερη ἱστορία μας (μέ ἐξαίρεση τήν μαύρη σελίδα τῆς δικτατορίας) οἱ ἀξιωματικοί τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ὑπῆρξαν καταλύτες γιά τήν ἐμπέδωση τῆς Δημοκρατίας: Μέ τό κίνημα τοῦ 1909 τοῦ Συνδέσμου «Νικόλαος Ζορμπᾶς» κατέλαβαν μεταβατικῶς τήν ἐξουσία γιά νά τήν παραδώσουν στόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο. Γιά νά πληροφορηθοῦν ὅτι ἀπό τίς τάξεις τους ξεπήδησαν δύο δημοκρατικοί πρωθυπουργοί: ὁ Παπάγος, ὁ Πλαστήρας. Καί ἕνας ὁ ὁποῖος εἶπε τό «Ὄχι» στούς κατακτητές, ὁ Μεταξᾶς. Ξεπήδησαν ἀνώτεροι ἀξιωματικοί ὅπως ὁ Συνταγματάρχης Δαβάκης καί ὁ Παῦλος Μελᾶς, πού ἔγραψαν ἱστορία στήν Βόρειο Ἤπειρο καί στήν Μακεδονία. Νεώτεροι ἀξιωματικοί ὅπως οἱ Βλαχάκος, Καραθανάσης καί Γιαλοψός οἱ ὁποῖοι προτίμησαν νά πέσουν στήν θάλασσα τῶν Ἰμίων καί νά χαθοῦν ἀπό τό νά προσνηωθοῦν (καί νά ἐξευτελιστοῦν) πάνω σέ τουρκική φρεγάτα. Γιά νά καταλάβουν ὅτι δέν ἑορτάζουμε μουντά χακί χρώματα στίς 21 Νοεμβρίου ἀλλά πρόσωπα. Γιά νά μάθουν ὅτι ἡ Ἑλλάς δέν εἶναι κοσμικό κράτος (ὅπως τό ἐννοοῦν αὐτοί) ἀπό τίς ἱδρύσεώς της καί ὅτι ἡ ἱστορία μας εἶναι ταυτισμένη μέ τήν θρησκεία καί τήν Ἐκκλησία μας πού τόσο μισοῦν.

Γιά νά διαβάσουν τά πρακτικά τῆς πρώτης Βουλῆς τῆς περιόδου 1827-1829 ὥστε νά διαπιστώσουν πόσες δεκάδες ἱερεῖς ἦταν μέλη τῶν Ἐθνοσυνελεύσεων, σέ ποιό Θεό, σέ ποιό λάβαρο καί σέ ποίου Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία ὁρκίστηκαν κυβερνῆτες, ἀντικυβερνητικές ἐπιτροπές, Βουλευτές κατά τήν ἵδρυση τοῦ νεώτερου ἑλληνικοῦ κράτους. Γιά νά πληροφορηθοῦν σέ ποιούς ἱερεῖς καί σέ ποιές εἰκόνες τῆς Παναγίας ὅρκιζε ὁ Παῦλος Μελᾶς τούς ἄνδρες του γιά νά ἀπελευθερώσουν τήν Μακεδονία. Καί γιά νά ἀνακαλύψουν, οἱ ἄθλιοι, πώς ἡ Ἐκκλησία μας ἔβγαλε δύο φορές, τό 1822 καί τό 1940, στό σφυρί τά ἀσημικά της μέχρι καί τό τελευταῖο μανουάλι γιά νά μετατραποῦν σέ νόμισμα πού νά ἀγοράζει ὅπλα καί τροφή γιά τό ἐξαθλιωμένο ἔθνος. Θερμή παράκληση πρός ὅλους ὅσοι ἐξεγέρθηκαν γιά τό περιεχόμενο τοῦ βίντεο τοῦ ΓΕΕΘΑ.

Μάθετε σέ ποιά χώρα ζεῖτε. Μπεῖτε βαθιά στήν ψυχή της. Κατανοήσατε τό DNA τοῦ λαοῦ της. Ἐκτός ἀπό τό σῶμα σας ἄς βρίσκεται καί τό μυαλό σας ἐδῶ. Καί ἐπί αὐτῶν τῶν θεμάτων, ἔκκλησις, σιωπήσατε γιά πάντα. Silence «Ἀμερικανάκια!». Ἡ Ἑλλάς «βρέχεται» ἀπό τό Αἰγαῖο. Ὄχι ἀπό τόν Ἀτλαντικό. Καί τά ἀπώτατα σύνορά της μέ τήν Τουρκία καλοῦνται Ἕβρος καί Καστελλόριζο. Ὄχι Χαβάη καί Ἀλάσκα.

 

 https://www.estianews.gr/apopseis/silence-amerikanakia/

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου