Ο φασισμός δεν συντρίβεται με τα κόκκινα «τάγματα εφόδου» απέξω...

Της Κρινιώς Καλογερίδου