Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

Τα δώδεκα βήματα μετάβασης στο Εθνικό νόμισμα

του Όθωνα Κουμαρέλλα

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να τονιστεί, για μια ακόμη φορά, ότι η αναγκαιότητα μετάβασης σε νέο εθνικό κρατικό νόμισμα προκύπτει από δύο κύριους λόγους και δεν έχει να κάνει καθόλου με την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, ή άλλα που ακούγονται κατά καιρούς:

Πρώτο: επιβάλλεται προκειμένου να ανακτηθεί ο έλεγχος της ελληνικής οικονομίας από τον φορέα της, καθώς και της ίδιας της χώρας από τον φυσικό της ιδιοκτήτη, δηλαδή τον.. ελληνικό λαό, αφού είναι γνωστό -και αποδεκτό από όλους-, ότι η εθνική ανεξαρτησία περνά μέσα από τη νομισματική κυριαρχία και,
Δεύτερο: να καταστεί δυνατή η απελευθέρωση από το βραχνά του παράνομου χρέους, προκειμένου να απελευθερωθούν οι παραγωγικές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας και να γίνει δυνατή η παραγωγική ανασυγκρότηση με τελικό στόχο την ευημερία της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, πράγμα που δεν μπορεί να συμβεί εντός του δοσμένου πλαισίου των ευρωπαϊκών «θεσμών».

Έτσι, η μετάβαση σε νέο εθνικό νόμισμα αφορά καθαρά σε πολιτική απόφαση στρατηγικής σημασίας για την προοπτική της χώρας και την ευημερία του ελληνικού λαού.

Ενώ από τεχνική άποψη η μετάβαση σε νέο εθνικό νόμισμα είναι μια σχετικά εύκολη... υπόθεση, στο πλαίσιο όμως που αυτή θα αποφασιστεί, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα συμφέροντα που θα θιγούν, τις αντιδράσεις που θα προκληθούν, τις πολιτικές ακόμη και τις γεωπολιτικές αναταράξεις που ενδεχομένως να υπάρξουν στην περίπτωση της Ελλάδας, το εγχείρημα καθίσταται εξαιρετικά λεπτό και απαιτείται πολύ καλά επεξεργασμένο σχέδιο, αποφασιστικότητα στην υλοποίησή του και παράλληλα προστατευτικά μέτρα, που μπορεί να μην έχουν άμεση σχέση με την τεχνική διαδικασία αλλαγής του νομίσματος, αλλά είναι αναγκαία για την ομαλή εξέλιξη αυτής της διαδικασίας.

Τα βήματα που θα ακολουθηθούν σε μια τέτοια περίπτωση είναι:

1. Με πράξη εθνικής κυριαρχίας παύει η οποιαδήποτε πληρωμή τόκων και χρεολυσίων προς τους δανειστές, αφού το χρέος δεν αναγνωρίζεται στο σύνολό του, ως προϊόν απάτης πλάνης και εκβιασμού σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, όπως ήδη έχει αναλυθεί ενδελεχώς. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται -σχεδόν εξ ολοκλήρου- η ανάγκη χρηματοδότησης της οικονομίας από τις «αγορές» και τους ευρωπαϊκούς «θεσμούς» και η χώρα απελευθερώνεται από τους συστηματικούς εκβιασμούς παύσης παροχής ρευστότητας.

2. Με κυβερνητική πράξη καταργείται το καθεστώς λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδας υπό την ΕΚΤ και το σύνολο των λειτουργιών και των περιουσιακών της στοιχείων περιέρχονται σε αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή δηλαδή ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο και εγκαθιστά επιτρόπους ελέγχου και διαχείρισης.

3. Επιβάλλεται αυστηρός έλεγχος στη διακίνηση κεφαλαίων από και προς τη χώρα, έτσι ώστε ούτε σεντ να μη μπορεί να φύγει στο εξωτερικό χωρίς τον προηγούμενο έλεγχο και την έγκριση του ελληνικού δημοσίου, μέσω της νέας νομισματικής αρχής που θα δημιουργηθεί υπό τον πλήρη κυβερνητικό έλεγχο. Εδώ ενδιαφέρει περισσότερο το φυσικό χαρτονόμισμα και λιγότερο λογιστικές εγγραφές μεταφοράς κεφαλαίων, που ενδεχομένως προλάβουν να υπάρξουν μετά την ανακοίνωση του μέτρου και οι οποίες ακυρώνονται πάραυτα.

4. Οι μεγάλες «συστημικές» τράπεζες τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης εν λειτουργία με τη συμμετοχή εισαγγελικών λειτουργών, για να ελεγχθούν πλήρως τα ενεργητικά τους, με ταυτόχρονη εγγύηση των καταθέσεων των πολιτών από το ελληνικό κράτος. Οι διοικήσεις τους αντικαθίστανται από τους κρατικούς εκκαθαριστές και όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου.

5. Συγκέντρωση όλων των αποθεμάτων σε μετρητά (φυσικό χαρτονόμισμα), που βρίσκονται στα ταμεία των τραπεζών, των δημόσιων οργανισμών, των κρατικών επιχειρήσεων και των υπολοίπων δομών, αλλά και των μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, είτε εγχώριων, είτε πολυεθνικών, προκειμένου να δημιουργηθεί συναλλαγματικό απόθεμα καταφυγής, για να καλυφθούν τυχόν ελλείμματα του εμπορικού ισοζυγίου και να εξυπηρετηθούν ανάγκες εισαγωγής προϊόντων, που θα προκύψουν το κρίσιμο διάστημα μέχρι την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας του νέου νομίσματος και της αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας της οικονομίας με το νέο καθεστώς.

Τα χρήματα που βρίσκονται στα χέρια ιδιωτών, σε θυρίδες, χρηματοκιβώτια και άλλες κρύπτες, εκτός τραπεζικού συστήματος, μολονότι μπορεί να ανέρχονται σε πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια, ίσως και δις και άρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο απόθεμα στη φάση της μετάβασης, στην πράξη κανείς δεν μπορεί να υπολογίζει σε αυτά. Επειδή εναπόκειται στην ελεύθερη βούληση των πολιτών η εμφάνισή τους και πρακτικά είναι δύσκολη, αλλά και μη αποδεκτή η χρήση διοικητικών μέτρων, που θα επιτείνουν την ενδεχόμενη ανασφάλεια και θα δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από αυτά που μπορεί να επιλύσουν. Τα χρήματα αυτά θα έλθουν σταδιακά στην επιφάνεια και αφού θα έχει αποκατασταθεί η ομαλή νομισματική κυκλοφορία και η εμπιστοσύνη των πολιτών στα νέα δεδομένα που θα έχουν δημιουργηθεί.

Και τα πέντε προαναφερόμενα μέτρα αποφασίζονται, ανακοινώνονται και υλοποιούνται ταυτόχρονα και άμεσα εντός 24ώρου, πριν την εξαγγελία της μετάβασης σε νέο εθνικό κρατικό νόμισμα .

6. Εξαγγελία της μετάβασης στο νέο νόμισμα και άμεση έναρξη όλων των δράσεων και των ενεργειών για τη συντομότερη δυνατή έναρξη κυκλοφορίας του νέου εθνικού κρατικού νομίσματος. Υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν περίπου οκτώ (8) μήνες, μέχρι το νέο νόμισμα να αρχίσει να κυκλοφορεί στην αγορά και να πραγματοποιηθούν οι πρώτες συναλλαγές με αυτό. Μέχρι τότε οι συναλλαγές θα γίνονται με ευρώ.

7. Με δεδομένη την έλλειψη που θα δημιουργηθεί στη κυκλοφορία μετρητών (φυσικού χαρτονομίσματος), και με δεδομένο επίσης, ότι οι καταθέσεις είναι απολύτως εγγυημένες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως πάντα κατά το δοκούν του δικαιούχου και ιδιοκτήτη τους, εκτός βέβαια της ανάληψης φυσικού χαρτονομίσματος, όλες οι εσωτερικές συναλλαγές θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται με συναλλαγματικές, με επιταγές και με επέκταση (καθολικοποίηση) της χρήσης χρεωστικών ηλεκτρονικών καρτών (debit cards), συνδεδεμένων με τους καταθετικούς λογαριασμούς των κατόχων, ή πιστωτικού τύπου ηλεκτρονικές κάρτες συναλλαγών, που ήδη οι περισσότεροι διαθέτουν. Στην περίπτωση που κάποιος δεν διαθέτει τέτοια χρεωστική κάρτα, αυτή εκδίδεται από την οικεία τράπεζα άμεσα, συνδεδεμένη με τον καταθετικό λογαριασμό του δικαιούχου. Στις ελάχιστες περιπτώσεις, που κάποιος δεν διαθέτει ήδη τραπεζικό λογαριασμό, τότε με αίτησή του, στην τράπεζα της επιλογής του, ανοίγεται τέτοιος λογαριασμός με την κατάθεση ενός αρχικού ποσού, που επιλέγει ο ίδιος -όπως ακριβώς γίνεται σήμερα- και του χορηγείται η αντίστοιχη χρεωστική κάρτα συναλλαγών. Στην ακραία περίπτωση που ούτε τραπεζικός λογαριασμός υπάρχει, ούτε χρήματα να ανοιχθεί, τότε ο λογαριασμός αυτός ανοίγει με ευθύνη του κράτους -και εφ’ όσον πιστοποιείται η αδυναμία του δικαιούχου-, έτσι ώστε κανείς να μη μείνει χωρίς δυνατότητα εκτέλεσης των βασικών του συναλλακτικών αναγκών και της προμήθειας βασικών καταναλωτικών προϊόντων πρώτης ανάγκης.

Στην πραγματικότητα όλες οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται ακριβώς όπως γίνονται και σήμερα με μόνη τη διαφορά την μη χρήση φυσικού χαρτονομίσματος (μετρητών).

Βεβαίως σε επίπεδο μικροσυναλλαγών θα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται φυσικό χαρτονόμισμα, ή τα κέρματα, στο βαθμό που κάποιος το κατέχει εκτός τραπεζικού λογαριασμού και το οποίο συνεχίζει να κυκλοφορεί στην αγορά με σταδιακή όμως συγκέντρωσή του και απόσυρσή του από την κυκλοφορία, μέχρι να εκδοθούν τα νέα χαρτονομίσματα.

8. Θα επιβληθούν άμεσα -απολύτως προσωρινά- μέτρα περιορισμού των εισαγωγών προϊόντων που δεν είναι πρώτης ανάγκης. Με τον τρόπο αυτό μαζί με την άμεση αποκατάσταση των εισοδημάτων του πληθυσμού θα δοθεί ισχυρό κίνητρο ανάπτυξης της εγχώριας παραγωγής και ανάκτησης της εσωτερικής αγοράς σε καταναλωτικά προϊόντα κάθε είδους.

Ταυτόχρονα μια πολυδιάστατη εμπορική πολιτική μέσω διακρατικών συμφωνιών, συμφωνιών κλίρινγκ κτλ., που μέχρι τώρα απαγορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ανακουφίσει το εμπορικό ισοζύγιο και θα αποτρέψει ελλείψεις στην εγχώρια αγορά, από τα κατ’ ανάγκην εισαγόμενα προϊόντα, τα οποία και δεν θα είναι δυνατό να παραχθούν εντοπίως κατά τις πρώτες φάσεις της προσαρμογής και της έναρξης της διαδικασίας παραγωγικής ανασυγκρότησης.

9. Εφαρμογή αυστηρής εποπτείας και ελέγχου με ισχυρά διοικητικά μέτρα στη διακίνηση των προϊόντων και στον έλεγχο των τιμών τους. Οι μηχανισμοί αυτοί εποπτείας και ελέγχου θα πρέπει να «στηθούν» και να αρχίσουν να λειτουργούν από την πρώτη στιγμή, προκειμένου να αποφευχθούν τεχνητές ελλείψεις και υπερβολικές αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων, που, αν υπάρξουν, θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια πολιτικά με σκοπό τη δημιουργία πανικού στους πολίτες.

Τέτοια μέτρα είναι η διατίμηση στα καύσιμα, στα τρόφιμα, στα φάρμακα κτλ, που θα συνοδεύονται από παρεμβάσεις αποφασιστικής μείωσης στις τιμές των παρεχομένων υπηρεσιών, όπως στο ρεύμα, στο νερό, στις συγκοινωνίες.

Το σπάσιμο των καρτέλ που ελέγχουν σήμερα την αγορά είναι επίσης από τα πρώτα μέτρα, που πρέπει να ληφθούν.

10. Τα μέτρα αποκατάστασης του λαϊκού εισοδήματος, όπως αναλυτικά έχουν περιγραφεί σε άλλα σημειώματα, μαζί με τη Σεισάχθεια των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, και τη διαγραφή των χρεών προς τις τράπεζες των πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αποφασιστική υποβοήθηση της ανάκαμψης της εσωτερικής παραγωγής, η εγγύηση των καταθέσεων, η άμεση ενίσχυση των θεσμών δημόσιας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας κτλ., θα δημιουργήσουν πολύ ευνοϊκό κλίμα και θα οδηγήσουν ολοένα και περισσότερους πολίτες στην υπεράσπιση συνολικά του εγχειρήματος, εμπεδώνοντας τη βεβαιότητα για την επιτυχία του.

11. Η αποκατάσταση του περί δικαίου αισθήματος του λαού με την έναρξη της διαδικασίας απόδοσης ευθυνών και της παραδειγματικής τιμωρίας των ενόχων για το ξεπούλημα της χώρας στους ξένους επικυρίαρχους, είναι επίσης αποφασιστικός παράγοντας για την ευρύτερη δυνατή υποστήριξη του εγχειρήματος και την απονεύρωση κάθε οργανωμένης προσπάθειας αντίδρασης και υπονόμευσης από τα απολειφάδια του παλαιού δωσιλογικού καθεστώτος, ή από το εξωτερικό. Ενώ είναι όρος με βάση το οποίο θα στηριχθεί νομικά, αλλά και πολιτικοδιπλωματικά, σε διεθνές επίπεδο η μη αναγνώριση του χρέους ως παράνομου και καταχρηστικού.

12. Η έναρξη των διαδικασιών, στη πιο πλατιά βάση με την καθολική συμμετοχή των πολιτών για την αλλαγή του Καταστατικού Χάρτη της χώρας μέσω Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης, θα δώσει νέα προωθητική δύναμη εξουδετερώνοντας κάθε απόπειρα αντίδρασης, τόσο στο πολιτικό, όσο και στο κοινωνικό πεδίο.

Επίλογος

Όλα αυτά μαζί τα μέτρα και η άμεση εφαρμογή τους θα οδηγήσουν επίσης, στη δημιουργία του αρραγούς εκείνου εσωτερικού μετώπου, που είναι αναγκαίο για την κατακόρυφη ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας καθιστώντας κάθε εγχείρημα εξωτερικής επέμβασης με χρήση των εθνικών μας θεμάτων και την απειλή της Τουρκίας, δύσκολη και πολύ ακριβή υπόθεση για τους διοργανωτές μιας τέτοιας μεθόδευσης σε βάρος της πατρίδας μας.

Η ισοτιμία του νέου εθνικού κρατικού νομίσματος και η συμπεριφορά του σε σχέση με τις παγκόσμιες χρηματαγορές (αν θα υποτιμηθεί, ή όχι), αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο ανάλυσης και θέμα νεώτερου σημειώματος.

Για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση του τι δεν θα συμβεί, αλλά και τι θα συμβεί κατά τη διαδικασία μετάβασης σε εθνικό νόμισμα δείτε παλαιότερη ανάλυση με τίτλο: «Τι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε στην περίπτωση μονομερούς διαγραφής του χρέους και καθιέρωση νέου Εθνικού κρατικού νομίσματος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου