Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017

Αλαλούμ με τα μπλοκάκια- Τι κρύβεται πίσω από την εγκύκλιο για τις εισφορές

Πολύπλοκη διαδικασία και δύσκολα εφαρμόσιμη, με τους εργαζόμενους να καλούνται να «βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά» αποδεικνύεται η εγκύκλιος για τις εισφορές στα μπλοκάκια, που εκδόθηκε από το υπουργείο Εργασίας με μεγάλη καθυστέρηση.

Στην κατηγορία των εργαζομένων που νοούνται ως μισθωτοί εφόσον έχουν έναν ή δύο εργοδότες το σύστημα γέρνει επικίνδυνα σε βάρος τους, καθώς θα πρέπει στην πραγματικότητα να απαιτήσουν οι ίδιοι από τους εργοδότες να τους πληρώσουν τα δύο τρίτα των ασφαλιστικών εισφορών.

Στην περίπτωση που δεν το πράξει, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στον ΕΦΚΑ δηλώνοντας το ΑΦΜ του αφεντικού του και όποια άλλα στοιχεία αποδεικνύουν ότι θα έπρεπε να υπαχθεί στο συγκεκριμένο καθεστώς ασφάλισης. Εάν ο εργοδότης εξακολουθήσει να αρνείται την υποβολή εισφορών, θα πρέπει να υποβάλει ένσταση και τελικά ο ΕΦΚΑ θα κρίνει ώστε το τελικό ποσό της εισφοράς να αναζητείται ή να καταβάλλεται με την ετήσια

εκκαθάριση στο τέλος κάθε χρόνου.

Σε περίπτωση άρνησης ή αμφισβήτησης από την πλευρά του εργοδότη, ο εργαζόμενος θα πρέπει  ο ίδιος να καταβάλει τις εισφορές του σαν ελεύθερος επαγγελματίες μέχρι τη λύση της διαφοράς.

Γίνεται αντιληπτό ότι αυτός ο γραφειοκρατικός μηχανισμός όχι μόνο είναι δύσκολα εφαρμόσιμος αλλά θα οδηγήσει σε αντιπραθέσεις τους εργαζόμενους με τους εργοδότες που δεν θα θελήσουν να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους. Πολλοί δε εκτιμούν ότι ο τρόπος που επέλεξε το υπουργείο Εργασίας να λύσει το θέμα της διασφάλισης ότι η κατηγορία αυτή των εργαζομένων (έως δύο εργοδότες) δεν αποτελεί ευκαιριακά εργαζόμενους, θα οδηγήσει και σε λήξη συνεργασιών και δικαστικές αντιπαραθέσεις.

Μεγάλοι χαμένοι  στα μπλοκάκια είναι οι εργαζόμενοι με μισθωτή εργασία που θέλουν να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, καθώς όπως προκύπτει από την εγκύκλιο καλούνται να καταβάλλουν μόνοι τους τις εισφορές τους.

Τα βασικά σημεία


  • Το εισόδημα προέρχεται από άσκηση άσκηση διαρκούς και όχι ευκαιριακής δραστηριότητας (εργαζόμενοι μεδύο εργοδότες)
  • Οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες και ειδικότερα σε αυτούς που έχουν ετήσια σύμβαση και αυτούς που έχουν σύμβαση μικρότερης διάρκειας
  • Καθορίζεται ανώτατο ετήσιο ασφαλιστέο πλαφόν το ποσό των 70.320 ευρώ για όσους χρησιμοποιούν μπλοκάκι και έχουν ετήσια σύμβαση, ενώ για όσους έχουν σύμβαση μικρότερης διάρκειας, δηλαδή μερικών μηνών, το ανώτατο ασφαλιστέο πλαφόν ανά μήνα είναι  5.860,80 ευρώ.
  • Γίνεται επιμερισμός του ασφάλιστρου όχι μόνο στην εισφορά υπέρ της σύνταξης αλλά και υπέρ της υγείας και της επικούρησης
  • Ο εργαζόμενος οφείλει να αναγράφει στο «μπλοκάκι» που θα εκδώσει ότι επιθυμεί να  υπαχθεί στη ρύθμιση και ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει ΑΠΔ με την οποία θα γνωστοποιεί τη σύμβαση μέχρι το τέλος εκάστου ημερολογιακού μήνα προβαίνοντας σε κατανομή της συμφωνηθείσας αμοιβής ανά μήνα, με βάση τη διάρκεια της σύμβασης.
  • Αν ο εργοδότης δεν υποβάλλει ΑΠΔ γνωστοποιεί με υπεύθυνη δήλωση στον ΕΦΚΑ ότι εφαρμόζει τις νόμιμες υποχρεώσεις του. Ωστόσο αν αμφισβητεί τη σχέση εργασίας  υποβάλλει τις αντιρρήσεις του στα αρμόδια όργανα του ΕΦΚΑ. Μέχρι να λυθεί η διαφορά , ο εργαζόμενος καταβάλει τις εισφορές του ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Διαβάστε όλη την εγκύκλιο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου