Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021

Η ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΣΙΝ

 Αὐτοὶ ποὺ ἐκθειάζουν τὸν κ. Χρ. Γιανναρᾶν διὰ τὰς κακοδοξίας του, διατὶ δὲν τὸν ἀκολουθοῦν ὡς διανοητὴν εἰς τὰ ἐθνικά; Ἐπειδὴ περιμένουν ἀπολαβὰς ἀπὸ τὴν κομματοκρατίαν ἀντὶ νὰ ἀναζητήσουν εὐσεβεῖς πολιτικούς.

Εἰς τὴν τελευταίαν ἐπιφυλλίδα μὲ τίτλον «Μία κεραλοιφὴ καὶ ὁ πατριωτισμὸς» εἰς τὴν ἐφημερίδα «Καθημερινή» τῆς 21ης Φεβρουαρίου 2021 μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει:

«Τὸ ἰσχυρότερο ὅπλο, μὲ τὸ ὁποῖο ἡ «Δύση» κρατάει σὲ ἐξευτελιστικὴ ὑποτέλεια τὸν κάποτε «θρησκευτικὸ» (πολιτισμικὸ) ἀντίπαλό της Ἑλληνισμό, εἶναι ἡ διαφθορὰ τῶν θεσμῶν ἐξουσίας στὸ ἑλλαδικὸ κρατίδιο. Ἐρωτήματα ἁπλοϊκὰ ποὺ παραπέμπουν σὲ ἐνδείξεις τοῦ μεθοδικοῦ αὐτεξευτελισμοῦ ἠχηρές:

Στὰ διακόσια χρόνια ὕπαρξής του τὸ συμβατικό μας κρατίδιο γνώρισε στὶς τάξεις τῶν διπλωματῶν του ἐξαιρετικὰ προι­κισμένες, σὲ φυσικὰ προσόντα καὶ σπουδές, προσωπικότητες μὲ διεθνὲς κῦρος καὶ ἀναγνώριση.

Γιατί κανένας ἀπὸ αὐτοὺς δὲν κλήθηκε ποτὲ νὰ ὑπηρετήσει, μὲ ὑπουργικὲς εὐθύνες ἐξουσίας, τὴν πατρίδα του; Τὸ ἀνάλογο ἰσχύει καὶ γιὰ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας…

παρέμβαση ξένων πρεσβειῶν εἶναι καθολικὰ αὐτονόητη καί, φυσικά, ἀναπόδεικτη. Οἱ μετριότητες ἔχουν τὸ προσὸν ὅτι κάνουν τὴν ὅποια βρωμοδουλειὰ καὶ μετὰ κανεὶς δὲν τοὺς θυμᾶται.

Ποιὸς συνδέει σήμερα τὸν θλιβερὸ Ἐλευθέριο Βερυβάκη μὲ τὸ φρικῶδες ἱστορικὸ ἔγκλημα ἀναγκαστικῆς ἐπιβολῆς τοῦ «μονοτονικοῦ», κάποιον Δημήτρη Δρούτσα, ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν, διατεταγμένο ὑπέρμαχο τοῦ Σχεδίου Ἀνάν,

κάποιον, ἐπίσης ὑπουργό, Νίκο Κοτζιᾶ, ποὺ ἐξασφάλισε στὸν Ἀλέξη Τσίπρα δῆθεν νομιμοποιημένη τὴν ντροπὴ ἐκποίησης τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία»;».ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου