Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019

Ἑλλάς 2021: Ἡμιχριστιανική, ἡμιμουσουλμανική

ΤΙ ΑΡΑΓΕ μπορεῖ νά συνδέει τήν ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας γιά τά Θρησκευτικά στά σχολεῖα…

… τήν ἐπικείμενη ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας γιά τίς εἰκόνες καί τήν προσευχή στά σχολεῖα, τήν δέσμευση τῆς Κυβέρνησης στόν Πρόεδρο Ἐρντογάν, ὅτι θά λειτουργήσει τό Γενί Τζαμί τῆς Θεσσαλονίκης στό μπαϊράμ, καί τήν ἔγερση ζητήματος τουρκικῆς μειονότητας σέ Κῶ καί Ρόδο, μέ τό σχέδιο Χρυσοχοΐδη γιά μετακίνηση 20.000 μεταναστῶν στήν ἑλληνική ἐπικράτεια; Ἡ ἀπάντηση εἶναι «πολλά καί ἐπικίνδυνα».
Ἄς ἀρχίσουμε ἀπό τούς ἀριθμούς! Ἐνοικίαση 40.000 δωματίων σέ ξενοδοχεῖα καί πολυκατοικίες γιά τήν φιλοξενία μεταναστῶν (ὅπως προβλέπει τό πρόγραμμα μέ τό ἄκρως συμβολικό ὄνομα … «ΕΣΤΙΑ») σημαίνει ὅτι ἡ πολιτεία ἑτοιμάζεται γιά τήν ὑποδοχή καί ἐγκατάσταση τουλάχιστον 120.000 μουσουλμάνων στήν –κατά τόν Πρωθυπουργό– «πολυπολιτισμική» πατρίδα μας.
Ἄν σέ αὐτές τίς 120.000 προσθέσει τίς 500.000 μουσουλμάνων πού ζοῦν ἤδη μόνιμα στό Λεκανοπέδιο Ἀττικῆς καί τίς 120.000 πού ζοῦν στήν Θράκη, τότε ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν πιστῶν τοῦ Ἰσλάμ στήν πατρίδα μας θά φθάσει ὁσονούπω τίς 740.000, ἐνῶ μέ τούς ρυθμούς πού πᾶμε τόν βλέπω τό 2021 νά ἀγγίζει τό ἑκατομμύριο.
1.000.000 μουσουλμάνοι στήν Ἑλλάδα! Πῶς «κουμπώνουν» τώρα σέ αὐτή τήν νέα πραγματικότητα οἱ ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας γιά τά Θρησκευτικά, τίς εἰκόνες, τήν προσευχή, καί ἡ ἀπαίτηση Ἐρντογάν γιά τήν ἐπαναλειτουργία τοῦ τεμένους στήν Θεσσαλονίκη; Λυποῦμαι ἄν θά εἶμαι αὐστηρός, ἀλλά οἱ δικαστές τοῦ ΣτΕ (τούς ὁποίους σέβομαι ἀπεριορίστως), μέ τήν πρόσφατη ἀπόφασή τους, ἄνοιξαν μία τεράστια κερκόπορτα: ζητοῦν ἀπό τήν Πολιτεία νά ἱδρύσει στά σχολεῖα «ἰσότιμα τμήματα» γιά ὅσους μαθητές θελήσουν νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τά θρησκευτικά τῆς Ὀρθοδοξίας γιά λόγους «θρησκευτικῆς συνείδησης». Οἱ μουσουλμάνοι τῆς Ἀθήνας, οἱ μουσουλμάνοι πρόσφυγες καί μετανάστες τοῦ «ΕΣΤΙΑ», τῶν ὁποίων τά παιδιά θά πᾶνε σχολεῖο στίς πόλεις τῆς περιφέρειας πού τούς στέλνει ὁ Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οἱ μουσουλμάνοι τῆς Ρόδου μέ βάση αὐτήν τήν ἀπόφαση τί θά κάνουν, λέτε, ἄραγε; Ἀπέφευγα νά τό γράψω μέχρι σήμερα, γιατί θά βάλω ἰδέες σέ κάποιους, ἀλλά ἔτσι ὅπως τρέχουν οἱ ἐξελίξεις, μήν τούς περνᾶμε καί γιά χαζούς! 

Τό ἔχουν ἤδη πάρει «εἴδηση». Θά ζητήσουν ἐπικαλούμενοι τήν ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ καί τήν ἀπόφαση πού θά ἐκδώσει τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (οἱ δικαστές τοῦ ὁποίου ἀγνοοῦν τί σημαίνει σύνορα μέ τήν Ἀνατολή) νά ἱδρυθοῦν ἰσότιμα τμήματα διδασκαλίας τοῦ Κορανίου σέ ὅλα τά σχολεῖα μας! Ὅπως σέ λίγο καιρό κάποιοι ἄλλοι ἐπικαλούμενοι τίς Πρέσπες καί τήν ΕΣΔΑ, ἐπίσης θά ζητήσουν τήν διδασκαλία τῆς «μακεδονικῆς γλώσσας» στά σχολεῖα τῆς Βορείου Ἑλλάδος.

Παρέλκει νά πῶ τί σημαίνει αὐτό βεβαίως: Ἄν τά Θρησκευτικά εἶναι προαιρετικά, οἱ εἰκόνες κατέβουν ἀπό τίς σχολικές αἴθουσες, ἡ προσευχή καταργηθεῖ, τό θρήσκευμα δέν ἀναγράφεται σέ ταυτότητες καί ἀπολυτήρια καί, ταυτοχρόνως, ἱδρυθοῦν τμήματα Ἰσλάμ στά σχολεῖα, τότε ἡ Ἑλλάς τοῦ ἑνός ἑκατομμυρίου μουσουλμάνων τό 2021 καί μετά θά εἶναι πλέον μία χώρα ἡμιχριστιανική-ἡμιμουσουλμανική. Δέν θά εἶναι Ἑλλάς βασικά! Θά εἶναι μία χώρα πού θά δηλώνεις ὑπερηφάνως μουσουλμάνος, ἀλλά θά νοιώθεις ντροπή νά δηλώσεις χριστιανός. (Αὐτό τό γράφω γιά τούς liberal πατριῶτες καί γιά τίς liberal πατριώτισσες πού «πέταξαν» ἔξω τήν Ἐκκλησία ἀπό τούς ἑορτασμούς τοῦ 2021.) 

Καί τό ὡραιότερο ξέρετε ποιό εἶναι; Αὐτό, Ἰσλάμ ἀλλά διασπασμένο, εἶναι τό μικρότερο «κακό». Διότι ὑπάρχει καί μεγαλύτερο: Νά μετατραπεῖ σιωπηρά ἕως τό 2030 αὐτή ἡ χώρα σέ ἰσλαμική ἐπαρχία τῆς Τουρκίας. Ἐάν ἡ πρόβα μέ τήν λειτουργία τοῦ Γενί Τζαμί τῆς Θεσσαλονίκης γενικευτεῖ (ὁ Ἐρντογάν ζήτησε ἀπό τόν Πρωθυπουργό νά ἐπισκεφθεῖ τά Χανιά ὅπου ὑπάρχουν παλαιά τεμένη), τότε δέν θά ἀργήσει ὁ καιρός πού σέ κάθε 10 ἐκκλησίες θά ἀντιστοιχεῖ ἕνα ἐλεγχόμενο ἀπό τούς γείτονες τέμενος. Καί ἄν ἔχεις πατήσει πόδι στήν Ἀθήνα μέ τό Κοράνι, γιατί νά εἰσβάλεις στά νησιά μέ τά ὅπλα; Θά «πέσουν» κάποια στιγμή καί αὐτά, ὡς ὥριμο φροῦτο. Εἶμαι βέβαιος ὅτι κάποιοι κοσμοπολῖτες μέ αὐτοπεποίθηση μέ βρίσκετε ὑπερβολικό, ἴσως καί φοβικό. 
Ἡ ἀπάντησή μου εἶναι «ναί, φοβᾶμαι». Εἰδικῶς τώρα πού ἡ Ρωσσική Ἐκκλησία μέ τήν ἀπειλή τοῦ Σχίσματος ἐπιχειρεῖ νά διασπάσει τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας τάζοντας στούς Ἕλληνες Μητροπολῖτες πού θά ἀψηφήσουν τήν ἀπόφαση Ἱερωνύμου γιά τήν Οὐκρανία τήν συνέχιση τῶν σχέσεων καί τά ρούβλια τῶν προσκυνητῶν. Φοβᾶμαι, ναί! Φοβᾶμαι, γιατί ἀναλογίζομαι τί σημαίνει ἡ ἐπέλαση τοῦ Ἰσλάμ στήν ἐκπαίδευση καί στίς θρησκευτικές μας ὑποθέσεις μέ τήν Ἐκκλησία διασπασμένη. Δέ μισῶ κανέναν. Οὔτε φοβᾶμαι κανέναν. Φοβᾶμαι ὅμως ἐμᾶς. Οἱ Εὐρωπαῖοι, ἄς ποῦμε, δικαιολογοῦνται. Δέν ἔχουν συναίσθηση ὅτι ὁ φιλελευθερισμός καί τά δικαιώματα «τσακώνονται» μέ τόν πατριωτισμό ὅταν θίγονται ὑπέρτερες ἀρχές, ὅπως ἡ κοινωνική συνοχή, ἡ δημόσια τάξη, ἡ ἐθνική ἀσφάλεια, ἡ ἄμυνα καί ἡ ἐδαφική ἀκεραιότητα μιᾶς χώρας. Ἀγνοοῦν ὅτι αὐτός ὁ φιλελευθερισμός εἶναι ὡραῖος γιά τά θερμοκήπια μέ τίς τουλίπες τῆς Εὐρώπης ὄχι γιά τό ποτισμένο μέ αἷμα ἔδαφος τῆς πατρίδας μας.
 Ἐμεῖς ὅμως, οἱ ταγοί μας, δικαιολογοῦνται νά μήν καταλαβαίνουν;  
Οἱ Ἕλληνες ἀποδεδειγμένα συνυπάρχουμε μέ ὅλους τούς λαούς ἀρκεῖ νά μοιραζόμαστε τίς ἴδιες ἀξίες. Ἐδῶ ὄχι αὐτό δέν συμβαίνει, ἀλλά αὐτοί πού ἔχουν διαφορετικές ἀξίες ἀπό ἐμᾶς –τό Ἰσλάμ ἀμφισβητεῖ τόν δυτικό τρόπο ζωῆς– ἔχουν καί νταβατζή τήν Τουρκία πού μᾶς ἐπιβουλεύεται. Ὄχι καί νά τῆς δώσουμε γήπεδο, λοιπόν, γιά νά ἐμφανίζεται ὡς ὁ προστάτης τῶν ἁπανταχοῦ μουσουλμάνων!

Καταλήγω: οἱ γείτονες δέν μᾶς στέλνουν πρόσφυγες. Μᾶς στέλνουν στρατό μεταμφιεσμένο σέ πρόσφυγες. Ἐάν νομίζουμε ὅτι τά μικρότερα πρωτογενῆ πλεονάσματα ἔχουν μεγαλύτερη σημασία ἀπό αὐτόν τόν στρατό στό ἔδαφός μας, ἄς τά ἀνταλλάξουμε. Μά νά θυμόμαστε ὅτι ὁ χρόνος περνᾶ καί ὅσοι λαμβάνουν τίς ἀποφάσεις θά εἶναι ἐν ζωῆ τόν καιρό πού θά ὑποστοῦμε τίς συνέπειές τους. Ἄν δίπλα στό ὄνομα παλαιῶν πολιτικῶν ἡ ἱστορία ἔγραψε ἤδη «χρεωκοπία», ἄς φροντίσουν οἱ νεώτεροι νά μήν γράψει δίπλα στό ἐπώνυμό τους «ἀκρωτηριασμός καί νέα σύνορα».


 www.estianews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου