«Αν οι Τούρκοι κατακτήσουν την Ελλάδα, ίσως παραιτηθώ!»