Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020

Ἡ προβοκάτσια «φωνάζει»

TΟΝ περασμένο Νοέμβριο μέ ἐπισκέφθηκε στό γραφεῖο μου Ἑλληνικῆς καταγωγῆς ἀναλυτής…

… ὁ ὁποῖος ἐργάζεται γιά τήν τουρκική ἔκδοση μεγάλου βρεταννικοῦ ἐντύπου στήν Ἄγκυρα. Φαινομενικῶς συζητήσαμε σέ κλῖμα συναδελφικότητας τήν πορεία τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων, πού ἀπό τότε εἰσέρχοντο σέ φάση ραγδαίας ἐπιδείνωσης. Μοῦ ἔκανε ὅμως ἰσχυρή ἐντύπωση ὅτι σέ διάφορες φάσεις τῆς συνομιλίας μας ἔθετε μέ ἔνταση καί ἐπαναληπτικότητα τό ἐρώτημα πού τοῦ εἶχαν «ἀναθέσει» οἱ προιστάμενοί του νά διερευνήσει: «Ἕως ποῦ μπορεῖ νά φθάσει σέ μιά κρίση ὁ Μητσοτάκης; Τί τύπος εἶναι;». Διαισθητικά ἀπάντησα αὐτό πού πίστευα ἀλλά καί αὐτό πού θεώρησα ὅτι πρέπει νά ἀκούσουν οἱ ὅποιοι προϊστάμενοι τοῦ ἀναλυτῆ στήν Ἄγκυρα:

«Εἶναι ρεαλιστής ἀλλά καί ἀπρόβλεπτος». Ἐσωτερικά τουλάχιστον αὐτό μᾶς ἔχει δείξει. Ἡ τελική γεύση πού μοῦ ἔμεινε στό τέλος τῆς συνομιλίας ἦταν ὅτι οἱ γείτονες μέ τόν μανδύα ἐμπιστευτικῶν συζητήσεων μεταξύ συναδέλφων ἀποπειρῶντο νά ἐκμαιεύσουν πληροφορίες καί νά «μετρήσουν» τόν Πρωθυπουργό μας. Ἐνημέρωσα σχετικῶς ὡς ὑπαγόρευε τό ἐθνικό καθῆκον αὐτόν πού ἔπρεπε: «Προσοχή, σᾶς μετρᾶνε».
Λίγο καιρό ἀργότερα, ξένη πηγή γνωρίζοντας τήν διαφωνία του γιά τόν τρόπο πού πολιτεύεται ἡ Γιάννα Ἀγγελοπούλου ὡς ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐπιτροπῆς 2021, μέ ἐνημέρωσε ἐμπιστευτικά ὅτι στήν συνάντηση πού εἶχε μέ τόν Τοῦρκο πρεσβευτή συζητήθηκαν «τρόποι συνεργασίας μέ τήν ἐδῶ διπλωματική ἀρχή γιά τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἐπανάσταση». Ἄν καί… φούντωσα στό ἄκουσμα τῆς «εἴδησης», δέν ἀξιοποίησα τήν «πληροφορία» τήν ὁποία κάποιοι ἤλπιζαν ὅτι θά μετατρέψω σέ ἐπιθετικό πρωτοσέλιδο. Σέ παιχνίδια πού ἑτοιμάζουν ἄλλοι στό παρασκήνιο καί μάλιστα ἐχθροί τῆς πατρίδας μας, δέν παίζουμε. Καί πάλι ἐνημέρωσα σχετικῶς μέσω συνεργατῶν τους τήν θιγόμενη: «Προσοχή, αὐτοί πού βλέπετε, ἠθελημένα ἤ ἄθελά τους, σᾶς ἐκθέτουν». Εὔχομαι νά ἐλήφθη.
Καταθέτω τά δύο προηγούμενα συμβάντα γιά νά φθάσω στό σημερινό. Ὁ ρόλος ἡμῶν τῶν δημοσιογράφων σέ περιόδους κρίσεων εἶναι σημαντικός. Πολλοί νομίζουν ὅτι ἐκμεταλλευόμενοι τίς εὐαισθησίες μας γιά τά ἐθνικά θέματα μποροῦν νά μᾶς μετατρέψουν σέ ἄθυρμα τῶν συμφερόντων τους καί σέ ἀκούσιους συμμάχους τους. Προχθές, λοιπόν, ἔλαβα στό mail μου ἀπό δύο πηγές, μία χριστιανική καί μία ἄλλη, τό μεταφρασμένο κείμενο τῆς ἐμπρηστικῆς ὁμιλίας πού ἔκανε στήν Προῦσα κατά τῆς Ἑλλάδος ὁ Δήμαρχος Ἰάσμου Ροδόπης Ὀντέρ. Ἡ πρώτη πηγή εἶναι παλαιά γνώριμη ἀπό τά ΜΜΕ, χριστιανική καί ἐμπιστοσύνης. Ἡ ἄλλη, ὅμως, ἐμφανίζεται κατά καιρούς ἀραιά καί πού γιά νά μέ «φιτιλιάσει» κατά τό κοινῶς λεγόμενον.
Διάβασα μέ προσοχή τό κείμενο τῆς ὁμιλίας τοῦ Δημάρχου καί ἀντιλαμβάνομαι ὅτι ὅλα ὅσα λέει εἶναι πολύ σοβαρά γιά νά τά προσπεράσω. Καταλαβαίνω ὅμως καί κάτι ἄλλο: ἡ ὑπερπροβολή του ἀπό ἑλληνικά μέσα μπορεῖ νά ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἡρωοποίησή του στά μάτια τῶν ἐξτρεμιστῶν τῆς μειονότητας καί τήν ἀνάδειξή του σέ νέο Σαδίκ τῆς περιοχῆς. Ἤ ἀκόμη χειρότερα, σέ νέον Ντενκτάς, καθώς ὁ συγκεκριμένος προκήρυξε καί διχαστικό δημοψήφισμα μεταξύ τῶν συμπολιτῶν του γιά θέμα τοπικῆς σημασίας πού μπορεῖ, ὅμως, ὡς μέθοδος νά ἀποτελέσει ἐργαλεῖο στά χέρια τρίτων δυνάμεων στήν περιοχή.
Στήν πραγματικότητα κάποιοι μᾶς προκαλοῦν ἀνοικτά καί ἐπίσημα νά ἐπιτεθοῦμε στόν Ὀντέρ, εἴτε γιά λόγους ἐξωτερικούς, εἴτε γιά λόγους τοπικῶν μουσουλμανικῶν ἀνταγωνισμῶν, εἴτε δέν ξέρω τί. Προφανῶς καί δέν μποροῦμε νά ἀγνοήσουμε τό ρατσιστικό-διχαστικό παραλήρημά του κατά τῆς Ἑλλάδος, χώρας τῆς ὁποίας φέρει τήν ἰδιότητα τοῦ πολίτη ὁ συγκεκριμένος. Εἰδικῶς, ὅταν ἀναφέρει τήν λέξη «Τοῦρκος στρατιώτης» καί «πόλεμος». Ἡ προβοκάτσια ὅμως φωνάζει ἀπό μακριά. Γιά νά μήν κάνουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος εἰδικῶς τήν δεκαετία τοῦ 1990, νομίζω ὅτι ἡ πρόκληση αὐτή πρέπει νά ἀπαντηθεῖ σέ θεσμικό ἐπίπεδο, ὄχι σέ προσωπικό: ἀπό τήν Κυβέρνηση καί ἀπό τήν κοινωνία τῶν πολιτῶν.
Ἐξηγοῦμαι: ὁ μικτός πληθυσμιακά Δῆμος Ἰάσμου Ροδόπης ἦταν ἀνέκαθεν στήν πλειονότητά του χριστιανικός. Τό 2010 ὅμως ἡ κυβέρνηση Παπανδρέου ἐπί ὑπουργίας Γιάννη Ραγκούση, ἀλλά ὄχι μέ εὐθύνη αὐτοῦ, διέπραξε ἕνα ἐθνικό ἔγκλημα γιά νά κερδίσει τήν μειονοτική ψῆφο στίς κρίσιμες δημοτικές ἐκλογές. Προσέθεσε στό πλαίσιο τοῦ «Καλλικράτη» στόν Δῆμο Ἰάσμου δύο-τρεῖς μειονοτικές κοινότητες καί ἀνέτρεψε τόν πληθυσμιακό συσχετισμό ὑπέρ τῶν μουσουλμάνων. Ἔτσι ἐξελέγη ὁ Ὀντέρ. Κύριος εἰσηγητής αὐτῆς τῆς ἀπόφασης πού εἶχε ὡς στόχο νά ἐλέγχουν οἱ χριστιανοί δύο Δήμους τῆς Ροδόπης (Κομοτηνή, Σάππες) καί οἱ μουσουλμάνοι δύο (Ἰάσμου, Ἀρριανῶν) λέγεται ὅτι ἦταν ὁ Ξανθιώτης Γραμματέας τοῦ ΠΑΣΟΚ Σωκράτης Ξυνίδης. 
Εἰσήγηση στήν ὁποία δέν ἀντέδρασε ὁ τότε κυβερνητικός ἐκπρόσωπος βουλευτής Ροδόπης Γιῶργος Πεταλωτῆς. Αἴφνης σέ μιά νύχτα οἱ κάτοικοι τοῦ Ἰάσμου μετατράπηκαν σέ πρόσφυγες στόν τόπο τους. Ὄχι γιατί ὁ νέος Δήμαρχος πού ἐξελέγη ἦταν μουσουλμάνος. Ἀλλά γιατί ὁ βίος καί ἡ πολιτεία του ὑπῆρξε ἀπό τήν πρώτη μέρα διαιρετικός καί διχαστικός. Στίς ἐκδηλώσεις πού διοργανώνει κατά καιρούς καλεῖ καλλιτέχνες μόνο ἀπό τήν Τουρκία –σχεδόν ποτέ ἀπό τήν Ἑλλάδα. Οἱ δέ ἐπισκέψεις του γίνονται περισσότερο στήν Κωνσταντινούπολη, στήν Προῦσα καί στήν Ἄγκυρα παρά στήν Ἀθήνα καί τήν Θεσσαλονίκη. Ὁ φίλος μου ὁ Παντελῆς ἀπό τόν Ἴασμο κάθε τρεῖς καί λίγο μοῦ τηλεφωνεῖ ἀπελπισμένος καί ἀπογοητευμένος ἀπό ὅσα ζεῖ στήν γενέθλια γῆ του.
Ὁ τύπος αὐτός πρέπει νά ἀντιμετωπιστεῖ λοιπόν θεσμικά καί ἀντισυμβατικά. Ὄχι μέ τίς γνωστές ἀκροδεξιές λογικές. Ἤτοι: Πρῶτον, οἱ Ἕλληνες βουλευτές πού μετέχουν στό Συμβούλιο Εὐρώπης νά μοιράσουν στούς συναδέλφους τους τό κείμενο αὐτῆς τῆς βάναυσης ὁμιλίας κατά τήν ἐπικείμενη συνεδρίαση τῆς Ἐπιτροπῆς Νομικῶν Θεμάτων τοῦ Συμβουλίου στήν Κομοτηνή, τούς προσεχεῖς μῆνες. Ἡ ὁμολογία του ὅτι ἡ γείτων παρεμβαίνει ὠμά στίς ἐσωτερικές δημοκρατικές διαδικασίες εἶναι ἕνα θέμα πού ἀφορᾶ καί ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες. Ὄχι μόνο ἐμᾶς. Ὁ ἀλαζών καί οἱ ἀλαζόνες πρέπει νά ἐκτεθοῦν. Περιττό νά ἀναφερθεῖ ὅτι ἀναμένουμε κείμενα καταδίκης τῆς συγκεκριμένης ὁμιλίας ἀπό τούς μουσουλμάνους Βουλευτές τῆς Θράκης, ἄλλως εἶναι πολιτικῶς συνένοχοι.
Δεύτερον, ἀναμένουμε ἀπό τήν κοινωνία τῶν πολιτῶν νά ἀντιδράσει. Ὁ γνωστός κ. Δημητρᾶς πού ὑποβάλλει μηνυτήριες ἀναφορές γιά ρατσισμό καί ὑποκίνηση μίσους ἐναντίον Ἑλλήνων πολιτῶν μέ τήν παραμικρή ἀφορμή, ἔχει τόν λόγο. Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θά καταθέσει ἀναφορά κατά τοῦ Ὀντέρ γιά τό ρατσιστικό του παραλήρημα κατά τῆς χώρας πού φέρει ταυτότητα καί διαβατήριο καί ὅτι θά ζητήσει αὐτονοήτως τήν δίωξή του γιά παραβίαση τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νόμου. Προσοχή, ἐπαναλαμβάνουμε. Ὄχι ἡ Πολιτεία. Ὁ ἀμερόληπτος κ. Δημητρᾶς! Ἀπό αὐτόν περιμένουμε.
Τέλος, ὑπάρχει καί ἕνα θεσμικό ζήτημα: ἡ ἐπαναφορά τῆς προτέρας κατάστασης στόν Δῆμο Ἰάσμου, στήν πρό «Καλλικράτη» ἐποχή. Δέν γνωρίζω πῶς μπορεῖ νά γίνει πρακτικῶς αὐτό. Μέ τήν προσθήκη χριστιανικῶν κοινοτήτων στά ἤδη ὑπάρχοντα ὅρια τοῦ Δήμου; Μέ τήν μεταφορά του στόν Νομό Ξάνθης; Μέ τήν ἐγκατάσταση χριστιανῶν προσφύγων ἀπό τήν Συρία στήν περιοχή; Ὁ λόγος στήν Πολιτεία καί στόν Τάκη Θεοδωρικάκο. Καί στόν πρωθυπουργό συνακόλουθα, γιατί στήν Θράκη πρέπει νά ληφθοῦν ἄμεσα μέτρα πληθυσμιακῆς ἐνίσχυσης ὅπως ὁ διπλασιασμός τῶν εἰσακτέων στό Δημοκρίτειο, ἡ ἐπαναλειτουργία ἀστυνομικῶν σχολῶν, ἡ ἐνσωμάτωση τῆς Λήμνου στήν Θράκη κ.ἄ. Τό σίγουρο πάντως εἶναι ἕνα: Θά ξεσκεπάσουμε τόν Ὀντέρ καί ὅσα εἶπε, ἀλλά δέν θά τόν κάνουμε ἥρωα τόν Δήμαρχο. Τί τό ἡρωικό νά βρεῖς σέ κάποιον πού ἄλλοτε ντύνεται κομψά καί ἄλλοτε ὡς κλαρινογαμπρός;


 http://www.estianews.gr/apopseis/i-provokatsia-fonazei/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου