Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020

Τί πρεσβεύουν τελικὰ τὰ διάφορα ἱδρύματα;

Γράφει ὁ Τηλεμαχος Χορμοβίτης
Τὰ χώνουμε συχνὰ στὸ «Ἵδρυμα Ὠνάση», αὐτὴ τὴ σφηκοφωλιὰ τοῦ ὀρθοπολιτικοῦ τζιχαντισμοῦ, ἀλλὰ ἂς μὴν ἔχουμε ψευδαισθήσεις πὼς τὸ «Ἵδρυμα Σταῦρος Νιάρχος» εἶναι πολὺ καλύτερο. Διαβάζω μία πρόσφατη συνέντευξη τοῦ Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος, Ἀνδρέα Δρακόπουλου (τὸ ὄνομά του εἶχε ἀκουστεῖ καὶ γιὰ τὴν θέση τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας) καὶ διαπιστώνω πὼς ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ ἕναν τυπικὸ liberal (μὲ τὴν ἀμερικάνικη ἔννοια τοῦ ὄρου). Ὁ κύριος Δρακόπουλος μᾶς ἐνημερώνει πὼς «ἀνήκει στοὺς ὑποστηρικτὲς τῆς μετανάστευσης» καὶ πὼς «ὁ δυτικὸς κόσμος ἔχει ἀνάγκη τὴ μετανάστευση λόγω τοῦ μεγέθους τῆς ὑπογεννητικότητας» ἐνῶ, ἐμφανῶς ἀνήσυχος, μᾶς προτρέπει νὰ διερωτηθοῦμε "γιατί ὁ Τρὰμπ εἶναι Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ καὶ θὰ ἐπανεκλεγεῖ μὲ διαφορὰ".
Καὶ φυσικὰ καὶ οἱ δραστηριότητες τοῦ «Ἱδρύματος Σταῦρος Νιάρχος» ἀντικατοπτρίζουν τὶς ἰδεολογικὲς ἀνησυχίες τοῦ προέδρου του. Ἔτσι, τὸ Ἵδρυμα (πού, ἂς μὴν ξεχνᾶμε, στεγάζεται σὲ ἕνα μοντερνιστικὸ ἐξάμβλωμα, ἐνδεικτικὸ τῶν αἰσθητικῶν ἀναζητήσεων τῶν ὑπευθύνων του) χρηματοδοτεῖ ἕνα "Πρόγραμμα Στήριξης Προσφύγων καὶ Μεταναστῶν", διοργανώνει queer παραστάσεις  καὶ συνέδρια γιὰ τὴν ..."φεμινιστικὴ μετάφραση"...
Μὴν ξαναπεῖτε ὅμως πὼς ἡ πολιτικὴ ὀρθότητα εἶναι ἡ ἐπίσημη καθεστωτικὴ ἰδεολογία στὴ σύγχρονη Δύση καὶ πὼς προμοτάρεται ἀπὸ Κράτος, Μεγάλο Κεφάλαιο, ΜΜΕ καὶ ΜΚΟ, γιατί θὰ σᾶς πῶ ψεκασμένους ἀκροδεξιοὺς συνωμοσιολόγους καὶ δὲν θὰ τὸ θελα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου