Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021

Ἐθνικός Εὐεργέτης γιά παράσημο: 23 ἑκ. εὐρώ καί 60 ἀποβατικά στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις!

Από την Εστία 

Ὁ νεώτερος βετεράνος τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου Ἰάκωβος Τσούνης διαθέτει ὅλη τήν κινητή καί ἀκίνητη περιουσία του στό Στράτευμα

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ μιᾶς ἐπιστολῆς, ἡ ἀνάγνωσις τῆς ὁποίας τοῦ ἐπεφύλασσε μεγάλη ἔκπληξη καί ζωηρή συγκίνηση, ὑπῆρξε χθές ὁ διευθυντής τῆς «Ἑστίας» Μανώλης Κοττάκης. Ἀποστολεύς της ἦτο ὁ ἀπόγονος τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 Λιονταίων καί Πετμεζαίων, νεώτερος ἐν ζωῇ βετεράνος τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (πλαστογράφησε τήν ταυτότητά του σέ ἡλικία 16 ἐτῶν γιά νά σπεύσει στό ἀλβανικό μέτωπο), διακεκριμένος ἐπιχειρηματίας καί ἐφοπλιστής: Ὁ 97χρονος σήμερα, συνδρομητής τῆς «Ἑστίας» κύριος Ἰάκωβος Τσούνης. Ὁ υἱός ἑνός ἐντίμου δασάρχου δημοσίου ὑπαλλήλου, γεννηθείς ἐν Πάτραις τό 1925, τό δέκατο τρίτο τέκνο μιᾶς πολυτέκνου οἰκογενείας.

Ὁ ἄνθρωπος πού μεγάλωσε μέ πατρικές νουθεσίες τοῦ τύπου «νά μήν ξεχνᾶς τίς ρίζες σου», «νά μάθεις νά ντρέπεσαι», «τά λεφτά πού ἔχεις δέν σοῦ ἀνήκουν». Ὁ φάκελος πού ἐνεχείρισε στόν Διευθυντή τῆς «Ἑστίας» ἀγγελιαφόρος τοῦ ἀποστολέως κυρίου Τσούνη περιεῖχε:

1. Μία προσωπική ἐπιστολή στόν Διευθυντή τῆς «Ἑστίας» μέ τήν ὁποία, πέρα τῶν ἐπαίνων του γιά τήν ποιότητα τῆς ἐφημερίδος, τόν ἐνημέρωνε γιά τά συνημμένα ἔγγραφα πρός τόν ΑΓΕΕΘΑ Κωνσταντῖνο Φλῶρο, στά ὁποῖα περιγράφει ἐν ὀλίγοις τήν ἐπιθυμία του νά διαθέσει τό ὑπόλοιπον τῆς κινητῆς καί τῆς ἀκίνητης περιουσίας του στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις. «Αὐτή εἶναι ἡ τελευταία ἐπιθυμία μου, νά φύγω ξυπόλητος ἀπό τήν ζωήν, ὅπως ξεκίνησα στήν ἀρχήν… πεινώντας, τῆς σταδιοδρομίας του» σημειώνει συγκινητικά ὁ κύριος Τσούνης πού ὑπογράφει ὡς «ἕνας μικρός καί ἀσήμαντος ἀνθρωπάκος ἀλλά γνήσιος ἀπόγονος τῶν πολεμιστῶν τοῦ 1821.»

2. Προσωπική ἐπιστολή –παρακαταθήκη τοῦ ἰδίου πρός τούς Ἕλληνες καί τίς Ἑλληνίδες, τήν δημοσιεύουμε σέ παρακείμενη στήλη, μέ τήν ὁποία τονίζει ὅτι ἡ ἐλευθερία πού κερδίσαμε μέ κάθε κόστος ἦταν «δευτέρας κατηγορίας» γιατί «ἀκολουθοῦμε τήν ἀσυδοσία ὡς ἐλευθερία» καί ὡς «Ἐλευθερία Ἑλλήνων Πολιορκημένων».

3. Ἕνα συνοδευτικό σημείωμα μέ τά ποσά καί τούς ἐξοπλισμούς πού δώρισε ὁ κύριος Τσούνης τήν τελευταία εἰκοσαετία στίς «Ἅγιες» ὅπως τίς ἀποκαλεῖ Ἔνοπλες Δυνάμεις. Ὅταν τόν περασμένο Ἰούνιο ἡ «Ἑστία» ἐνημερώθηκε γιά τό ἀστρονομικό ποσόν ἀπό τόν Ὑπουργό Νῖκο Παναγιωτόπουλο, τόν ὑφυπουργό Ἀλκιβιάδη Στεφανῆ καί τόν ἀρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντῖνο Φλῶρο μετά ἀπό ἐκδήλωση στήν Ἀθηναϊκή Λέσχη, ἄν καί ἐξεπλάγη εὐχάριστα, σεβάσθηκε τά προσωπικά δεδομένα τοῦ δωρητοῦ καί τώρα διαθέτου, καί ἔκανε ἀόριστη ἀναφορά στά μηδενικά τοῦ ποσοῦ. Σήμερα ὅμως, καί παρά τήν παροιμιώδη σεμνότητα αὐτοῦ τοῦ μεγάλου εὐεργέτου, ὁ ὁποῖος οὐδέποτε διεκδίκησε τόν δημόσιο ἔπαινο, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά τό ἀποκαλύψουμε. Καί γιά νά μάθει ὁ ἑλληνικός λαός ἀπό τί πάστα εἶναι ὁ κύριος Τσούνης πού θεωρεῖ πώς ὅποιος εἶναι Ἕλλην στήν καταγωγή εἶναι «τιτλοῦχος « ἀλλά καί γιά νά καταλάβει –εὐχόμεθα– τμῆμα τῆς ἐπιχειρηματικῆς τάξεώς μας τί σημαίνει ἀθόρυβος εὐεργεσία γιά τό ἔθνος καί ὄχι δημόσιες σχέσεις. Ὁ κύριος Τσούνης δώρισε λοιπόν ὅλα αὐτά τά χρόνια στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις ἀπό τήν περιουσία του 23 ἑκατομμύρια εὐρώ! Κοντά 7 δισ. σέ παλαιές δραχμές! Χρήματα πού δέν τοῦ ἐχαρίσθησαν. Ξεκίνησε ὡς ἁπλός ἐκτελωνιστής γιά νά φθάσει νά ἀποκτήσει ἕναν στόλο μέ 13 ἐμπορικά πλοῖα καί νά διαπρέψει στήν ναυτιλία μας. Μέ αὐτά τά ποσά ὁ κύριος Τσούνης προσέφερε:

· 60 ἀποβατικά σκάφη τῆς Ζ ΜΑΚ

· πλήρη ἀνακαίνιση 29 κλινῶν τῆς κλινικῆς 68 τοῦ 401 ΓΣΝΑ

· ἀγορά ἀνταλλακτικῶν διά τά τεθωρακισμένα τῶν ἀκριτικῶν μονάδων τοῦ Ἕβρου

· ἀγορά ὑπερσύγχρονων καμερῶν νυχτερινῆς ὁράσεως

· μεγάλη δωρεά πού προορίζεται γιά τό ἐξοπλιστικό πρόγραμμα

· συνεισφορά στήν ἀποκατάσταση ἱστορικῆς ἐκκλησίας στό Καστελλόριζο

· πλήρη ἀνακαίνιση τοῦ τμήματος ἐπειγόντων περιστατικῶν τοῦ ΓΣΝΑ

· ἀνακαίνιση κλινικῶν 417 Νίμιτς κ.λπ. Τά παραδείγματα εἶναι ἐνδεικτικά.

Γιά τίς πράξεις του αὐτές τοῦ ἔχει ἀπονεμηθεῖ ὁ Πολεμικός Σταυρός Γ΄ τάξεως, ὁ Ἀστέρας Ἀξίας καί Τιμῆς τοῦ Ὑπουργείου Ἀμύνης, ὁ βαθμός τοῦ Ὑποστρατήγου ἐπί τιμῇ μέ ἀπόφαση τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ὁ χρυσός Λέων τοῦ ἀρχηγείου τοῦ ΝΑΤΟ κ.ἄ. Ἡ «Ἑστία» διερωτᾶται ἄν θά ἔπρεπε νά τοῦ ἀπονεμηθεῖ τό ἀνώτατο Προεδρικό Παράσημο τοῦ Μεγαλοσταύρου τοῦ Σωτῆρος. Ἐν ζωῇ!

4. Σημείωμα τῆς συμβολαιογράφου του Καλλιόπης Μαντζώρου πρός τόν ἀρχηγό ΓΕΕΘΑ μέ τόν ὁποῖο τόν ἐνημερώνει σέ γενικές γραμμές γιά τό περιεχόμενο τῆς διαθήκης του. Ἡ κυρία Μαντζώρου σημειώνει ὅτι «σέ καιρούς ζοφερούς ἡ προσωπικότητα τοῦ ἐθνικοῦ αὐτοῦ εὐεργέτη εἶναι κατά τό Γραφικό τό φῶς ἐν τῷ σκότει καί σκιᾷ καθημένων».

5. Ἐπιστολή τοῦ ἰδίου τοῦ κυρίου Τσούνη πρός τόν ἀρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντῖνο Φλῶρο στήν ὁποία ἀφοῦ ἐκφράζει πρός τόν ἴδιο ἀλλά καί πρός τήν πολιτική ἡγεσία, τόν «ἄξιον» Ὑπουργό Νῖκο Παναγιωτόπουλο καί τόν «ἄξιον» ὑφυπουργό Ἀλκιβιάδη Στεφανῆ τήν ἐκτίμησή του, ἐνημερώνει ὅτι «ἡ σύνταξη τῆς δημοσίας διαθήκης μου μέ τήν ὁποία καταλείπω μετά τόν θάνατό μου τό σύνολο τῆς ἀκίνητης περιουσίας στό Γενικό Ἐπιτελεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας ἔχει ὁλοκληρωθεῖ καί ἔχει ἤδη κατατεθεῖ καί ἀποτελεῖ πραγματικότητα τῶν διαθέσεών μου διά τά περιουσιακά στοιχεῖα γιά τά ὁποῖα πολλάκις ὁμιλήσαμε».

6. Ἰδιαίτερη μνεία πρέπει νά γίνει στήν συνεισφορά τοῦ κυρίου Τσούνη πρός τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀναλαμβάνοντας δαπάναις του τίς ἀνεγέρσεις ναῶν σέ θέρετρα ἀξιωματικῶν, σέ τόπους πού ἔπεσαν ἄνδρες τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων (Ὄθρυς), στήν Ἰαπωνία καί ἐτιμήθη γι’ αὐτό ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας, τό Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας, τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, τήν Ἐκκλησία τῆς Μεγάλης Βρεταννίας κ.ἄ. Ἰδιαίτερη ἀναφορά πρέπει ἐπίσης νά γίνει στήν δημιουργία Μουσείου στήν γενέτειρά του Αἴγιο στό ὁποῖο –ὑπό τήν ἐποπτεία τῆς Μητροπόλεως Αἰγιαλείας– φυλάσσονται μεταξύ ἄλλων κειμήλια τῶν Λιονταίων, τῶν Πετμεζαίων καί τοῦ Παπαφλέσσα. Ἄγνωστη εἶναι, τέλος, ἡ ἔκτασις τοῦ κοινωνικοῦ ἔργου τοῦ κυρίου Τσούνη ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται μιά ζωή δίπλα στόν πάσχοντα ἄνθρωπο.

Ἡ «Ἑστία», ὁ ἐκδότης Ἰωάννης Φιλιππάκης καί ἡ Διεύθυνσίς της μετά ταῦτα ἕνα μόνο μποροῦν νά ποῦν: Ἄξιος τῆς πατρίδος! Ὑποκλινόμεθα στό μεγαλεῖο αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Εὐχόμεθα τό παράδειγμά του νά ἀκολουθήσουν καί οἱ νεώτερες γενιές. Ἐκεῖνος δικαιώνει τό πέρασμά του ἀπό τήν ζωή. Ἐμεῖς νά δοῦμε τώρα!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου