Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020

Τους Ορθόδοξους ναούς αφορά το 96% των περιστατικών εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας στη χώρα μας – Τι αναφέρει η έκθεση

 www.orthodoxianewsagency.gr

Τους Ορθόδοξους ναούς αφορά το 96% των περιστατικών εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας στη χώρα μας – Τι αναφέρει η έκθεση

Την «Έκθεση για τα Περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας στην Ελλάδα» που έλαβαν χώρα κατά το έτος 2019 δημοσιοποίησε το Τμήμα Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων. 

Σύμφωνα με αυτό τα περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας στη χώρα μας κατά το έτος 2019 ανήλθαν σε 524. Πρόκειται για πάσης φύσεως περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας, όπως βανδαλισμοί, διαρρήξεις, κλοπές, ιεροσυλίες, νεκροσυλίες, ληστείες, τοποθετήσεις εκρηκτικών μηχανισμών και λοιπές βεβηλώσεις. Από αυτά τα 504 περιστατικά, ήτοι το 96% επί του συνόλου, αφορούν την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Τα περιστατικά αυτά εμφανίζονται μειωμένα το 2019, σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα έτη, καθώς το 2018 ανέρχονταν σε 590 και το 2017 σε 556. Την αμέσως προηγούμενη διετία ήταν ακόμη λιγότερα – 215 το 2016 και 147 το 2015 – κάτι που, όπως διευκρινίζεται στην Έκθεση, οφειλόταν στη μικρότερη αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του δικτύου καταγραφής και της συλλογής στοιχείων.

Στο Εισαγωγικό μέρος (Ι) παρουσιάζεται το ιστορικό και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας στην Ελλάδα, με ειδική αναφορά στην ανέγερση και λειτουργία λατρευτικών χώρων. Ακολούθως, γίνεται αναφορά στο Δίκτυο καταγραφής περιστατικών, προσδιορίζονται τα είδη χώρων θρησκευτικής σημασίας που ελήφθησαν υπόψη και παρατίθεται κατάλογος με τους συνεργαζόμενους θρησκευτικούς και κρατικούς φορείς.

Στο δεύτερο μέρος (ΙΙ) παρατίθενται τα πάσης φύσεως περιστατικά σε βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας, τα οποία περιήλθαν σε γνώση της Υπηρεσίας κατά το έτος 2019, ανά θρησκευτική κοινότητα, συνοδευόμενα από ιστορικά, νομικά και στατιστικά στοιχεία κατά περίπτωση.

Συνολικά, για το έτος 2019 κατεγράφησαν πεντακόσια είκοσι τέσσερα (524) περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας, κατανεμημένα ανά θρήσκευμα ως εξής:

  • Πεντακόσια τέσσερα (504) περιστατικά αφορούν στην Ορθόδοξη Εκκλησία ήτοι το 96% επί του συνόλου,
  • Τρία περιστατικά αφορούν στην Καθολική Εκκλησία, ήτοι το 0,5% επί του συνόλου,
  • Τρία περιστατικά αφορούν στους Γνησίους Ορθοδόξους Χριστιανούς (Γ.Ο.Χ.), ήτοι το 0,5% επί του συνόλου,
  •  Τέσσερα περιστατικά αφορούν στους Χριστιανούς Μάρτυρες του Ιεχωβά, ήτοι το 0,76% επί του συνόλου,
  •  Πέντε περιστατικά ρατσιστικού/αντισημιτικού χαρακτήρα αφορούν στον Ιουδαϊσμό, ήτοι το 0,95% επί του συνόλου.
  • Πέντε περιστατικά αφορούν στον Μουσουλμανισμός, ήτοι το 0,95% επί του συνόλου.

Σημειώνεται ότι δεν αναφέρθηκαν περιστατικά σε βάρος χώρων άλλων θρησκευμάτων.

Στο τρίτο μέρος (ΙΙΙ) ακολουθεί γεωγραφική και στατιστική απεικόνιση των δεδομένων υπό μορφή χαρτών και γραφημάτων, με αποτύπωση:

α) της γεωγραφικής κατανομής των περιστατικών στην Επικράτεια ανά Θρήσκευμα,

β) της γεωγραφικής κατανομής του συνόλου των καταγεγραμμένων περιστατικών ανά Περιφέρεια,

γ) της χρονολογικής κατανομής των περιστατικών ανά μήνα,

δ) των εξιχνιασθέντων και μη εξιχνιασθέντων περιστατικών.

Η γεωγραφική κατανομή των περιστατικών 

Κεραμέως: Η Έκθεση καθίσταται μια ασφαλής πηγή ενημέρωσης

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως σημειώνει στο κείμενο με το οποίο προλογίζει την Έκθεση:

«Η Έκθεση «Περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας στην Ελλάδα» του 2019 εκτός από τα δεδομένα και την αναλυτική παρουσίασή τους, περιέχει και εκτενείς αναφορές για το ισχύον νομικό καθεστώς αλλά και για τις ιστορικές θρησκευτικές κοινότητες της χώρας. Η Έκθεση καθίσταται μια ασφαλής πηγή ενημέρωσης για όποιον επιθυμεί να αποκτήσει μια γενικότερη εικόνα για την πολιτική θρησκευμάτων της χώρας μας και τις αρχές στις οποίες βασίζεται. Αποτελεί, λοιπόν, άλλη μια δράση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης της διαφάνειας και της ενημέρωσης».

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως 

Καλανζτής: Εχθρός της δημοκρατίας ο φανατισμός και η μισαλλοδοξία 

«Φέτος είναι ο πέμπτος χρόνος κατά τον οποίο καταρτίζεται και δημοσιοποιείται η Έκθεση “Περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας στην Ελλάδα” της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων. Σκοπός της Έκθεσης δεν είναι η ερμηνεία των δεδομένων αλλά η, κατά το δυνατόν, έγκυρη και αξιόπιστη καταγραφή τους. “Με την ετήσια έκδοση της Έκθεσης, η Ελλάδα αποδεικνύει ότι έχει την τεχνογνωσία και την πολιτική βούληση να συγκεντρώνει και να παρέχει αξιόπιστα και έγκυρα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ορθή απεικόνιση και κατανόηση της πραγματικότητας και την συνακόλουθη εκπόνηση πολιτικών», σημειώνει στο εισαγωγικό σημείωμα της Έκθεσης ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων, κ. Γιώργος Καλαντζής.

Ο Γ.Γ. Θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής

«Τα δεδομένα, και ιδίως τα επιμέρους ποιοτικά χαρακτηριστικά των περιστατικών», επισημαίνει ο κ. Καλαντζής, «επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα, έως τώρα, διατηρεί τη θρησκευτική ειρήνη και αποφεύγει τις αντιπαραθέσεις θρησκευτικού χαρακτήρα». «Οι λόγοι αυτής της επιτυχίας είναι πολλοί”, συνεχίζει, “και συναρτώνται και με τη γενικότερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας. Όμως είναι βέβαιο ότι εξέχουσα θέση κατέχει η γενικότερη λογική σεβασμού προς το θρησκεύεσθαι που διέπει το Σύνταγμα και τον πολιτισμό της χώρας. Θρησκευτική ελευθερία χωρίς σεβασμό στο θρησκεύεσθαι δεν υφίσταται επί της ουσίας αλλά μόνο κατ’ όνομα. Ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσουμε τη θρησκευτική ειρήνη και να αποφύγουμε αντιπαραθέσεις θρησκευτικού χαρακτήρα, είναι η ανάπτυξη του διαλόγου μεταξύ θρησκευτικών κοινοτήτων με στόχο την αλληλογνωριμία και τον σεβασμό».

Καταληκτικά, ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων υπογραμμίζει ότι “ο φανατισμός και η μισαλλοδοξία που αποτελούν εχθρό της δημοκρατίας και της ειρήνης, βασίζονται στην άγνοια, την ημιμάθεια και την αναπαράσταση του «άλλου» ως μιας απειλής που πρέπει να εξοντωθεί”. “Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, να κάνουμε αυτόν τον «άλλο», έναν φίλο”, προτρέπει, συμπληρώνοντας πως “ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό, είναι ο διάλογος, η ενημέρωση και η εκπαίδευση”.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου