Δευτέρα 29 Απριλίου 2019

344,2 εκατ. ευρώ χρωστούν στη ΔΕΗ Λάρκο και Χαλυβουργική


Μόνο δύο μεγάλοι πελάτες της υψηλής τάσης, η Λάρκο και η Χαλυβουργική, έχουν οφειλές προς τη ΔΕΗ ύψους 344,2 εκατ. ευρώ όπως  αναφέρει η έκθεση των αποτελεσμάτων της ΔΕΗ, η οποία αναλύει εκτενώς τόσο την υπόθεση των οφειλών της βιομηχανίας νικελίου όσο και την αντίστοιχη υπόθεση της Χαλυβουργικής. 
Για τη μεν Λάρκο που είναι και ο μεγαλύτερος οφειλέτης της ΔΕΗ έχει συμφωνηθεί πλαίσιο συμφωνίας προμήθειας από την 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Με βάση την πρόβλεψη που έχει σχηματίσει για τη Λάρκο, οι οφειλές της βιομηχανίας ανέρχονταν το Δεκέμβριο του 2018 στα 309,8 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρουν οι καταστάσεις της ΔΕΗ το πλαίσιο συμφωνίας εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών και είναι σε εξέλιξη διαδικασίες για την υπογραφή σύμβασης προμήθειας. Επί του παρόντος πάντως εφαρμόζεται το πλαίσιο συμφωνίας, και οι όροι που έχουν συμφωνηθεί από τα μέρη ως ουσιώδεις ενώ τυχόν παράβαση έστω και ενός από αυτούς από πλευράς της ΛΑΡΚΟ, συνιστά λόγο άμεσης καταγγελίας της συμβατικής σχέσης από τη ΔΕΗ.

Για τη συνέχεια  Capital

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου