Κυριακή 24 Ιουνίου 2018

Ας τελειώνει το εγκληματικό παραμύθι για την καλή κάνναβη!

Κώστας Κάππας


Όπως είπε κάποιος κάποτε και είχε δίκιο, «πρώτα δημιουργείται και στήνεται το επιστημονικό υπόβαθρο και πάνω σε αυτό απλώνεται ο κοινωνικός ιστός και οι απόψεις». Ας δούμε λοιπόν ορισμένα στοιχεία επιστήμης και στατιστικής τα οποία αγνόησαν πολλοί που εξέφρασαν κατ’ευθείαν άποψη, αγνοώντας το υπόβαθρο...

Στην Ελβετία από το 2011 επιτρέπεται η χρήση κάνναβης απ' όσους είναι άνω των 18 ετών εφ’ όσον η κάνναβη περιέχει την δραστική ουσία Τετραϋδροκανναβινόλη (THC) μέχρι 1%. Αποτέλεσμα: Ÿ αύξηση 72% των καλλιεργούμενων εκτάσεων κάνναβης (2016), Ÿ 24 νέες ουσίες με βάση την κάνναβη που παρακολουθούνται ως «νέα ναρκωτικά» (2015), Ÿ 5πλάσια χρήση κάνναβης έναντι των άλλων ναρκωτικών (2017), Ÿ αύξηση στην χρήση κάνναβης στις μαθητικές ηλικίες (2015).

Στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια: Ÿ αύξηση της χρήσης και της εξάρτησης από κάνναβη, Ÿ αύξηση των εισαγωγών για θεραπεία με πρώτη ουσία την κάνναβη και όχι την ηρωίνη, σε πολλές χώρες (π.χ. Δανία, Γαλλία, Ολλανδία, Κύπρος, Ουγγαρία, Ελβετία), Ÿχαρακτηριστικά στην Ουγγαρία το 66% των χρηστών ζητά απεξάρτηση από την κάνναβη και στην Ολλανδία περίπου 60.000 χρήστες, Ÿ αύξηση της συστηματικής χρήσης σε μαθητικές ηλικίες, Ÿ μείωση της ηλικίας πρώτης επαφής με την κάνναβη, πριν από τα 14 έτη, Ÿ άνοδος της περιστασιακής χρήσης κάνναβης στην Ευρώπη στο 6% του πληθυσμού της, από 1% πριν από πέντε έτη.

Ελλάδα


Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες (Διεθνής Επιτροπή του ΟΗΕ για τον έλεγχο των ναρκωτικών, Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών, Ερευνητικό Παν/κό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής–ΕΠΙΨΥ), την τελευταία δεκαετία σημειώνεται: Ÿ άνοδος της χρήσης κάνναβης σε μαθητικό και γενικό πληθυσμό, Ÿ συνεχής αύξηση ατόμων που απευθύνονται σε ειδικευμένα κέντρα για να απεξαρτηθούν από την κάνναβη, Ÿ συνεχή μείωση της ηλικίας πρώτης επαφής με τα ναρκωτικά και πειραματισμό με κάνναβη πριν τα 14 έτη, Ÿ 3πλασιασμός των έφηβων μαθητών που δοκιμάζουν κάνναβη(από 3,4% το 1984 σε 13,5% το 2011). Παρατηρείται αυξητική τάση χρήσης κάνναβης (με ταυτόχρονη αύξηση του ποσοστού των έφηβων που την θεωρούν ακίνδυνη έως και ωφέλιμη) ως άμεση συνέπεια των συζητήσεων για την νομιμοποίηση της κάνναβης και της διαφήμισης των ‘ευεργετικών ιδιοτήτων της’.

Ιατρική: Ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους


  • Το είδος της κάνναβης είναι ένα και μοναδικό, με την περιεκτικότητα στην βασική ψυχοτρόπο ουσία THC να ποικίλει.
  • Είναι ναρκωτική–ψυχοτρόπος ουσία με υψηλό κίνδυνο κατάχρησης και εξάρτησης, η οποία προκαλεί βλάβες α) στις γνωσιακές και ψυχικές λειτουργίες και β) σε όλα τα βασικά συστήματα του οργανισμού (εγκέφαλο, αναπνευστικό, ανοσοποιητικό και αναπαραγωγικό σύστημα).
  • Δεν υπάρχει φυσική ακίνδυνη κάνναβη, δεν υπάρχει ιατρική–φαρμακευτική κάνναβη, ακόμα περισσότερο δεν υπάρχει θεραπευτική κάνναβη.
  • Η φυτική κάνναβη επειδή περιέχει πολύ μεγάλο αριθμό δραστικών ουσιών (για την συντριπτική πλειοψηφία των οποίων δεν γνωρίζουμε τις δράσεις, αλληλεπιδράσεις και παρενέργειες), δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσια ως φαρμακευτική θεραπευτική ουσία.
  • Εάν υπάρχουν ενδείξεις, θα μπορούσαν συγκεκριμένες δραστικές ουσίες οι οποίες απομονώνονται από την κάνναβη να χρησιμοποιηθούν για φαρμακευτικούς και παρηγορητικούς σκοπούς, σε περιπτώσεις όπου τα υπάρχοντα φάρμακα δεν επαρκούν.
  • Βασική προϋπόθεση αποτελεί η αντιμετώπιση των δραστικών ουσιών ως φαρμάκων: δηλαδή 1) η απομόνωσή τους από το φυτό ή η τεχνητή χημική παραγωγή τους, 2) οι κλινικές μελέτες για τον καθορισμό α) των ενδείξεων χρήσης τους, β) των φαρμακοκινητικών χαρακτηριστικών τους, γ) του προφίλ ασφαλείας τους και δ) των αλληλεπιδράσεών τους με άλλα φάρμακα, προκειμένου να παρέχονται στους ασθενείς με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
  • Απαιτείται ο αυστηρός έλεγχος από το ίδιο το κράτος της παραγωγής, της επεξεργασίας, της διάθεσης και της χορήγησης τέτοιων φαρμάκων, με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια και της ιατρικής παρακολούθησης των ασθενών που τα λαμβάνουν.
  • Αυτή η διαδικασία μπορούσε να γίνει και με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο μέσα από το κρατικό μονοπώλιο. Μπορεί ακόμα να γίνει και εισαγωγή σκευασμάτων.

Το πρόσφατο νομοσχέδιο που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου:


Αφήνει την ασφάλεια των ασθενών στα χέρια των πολυεθνικών φαρμάκου αφού αναφέρεται γενικά και αόριστα σε «τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης». Ταυτόχρονα καταργεί τον απαραίτητο κρατικό έλεγχο, που ο υπάρχον νόμος προέβλεπε για τέτοιου είδους σκευάσματα.

Είναι προσαρμοσμένο στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της φαρμακευτικής κάνναβης, ώστε να γίνει κερδοφόρο πεδίο δράσης για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αναφέρει ξεκάθαρα «Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι να δημιουργήσει το πλαίσιο για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, επιτρέποντας την δραστηριοποίηση ιδιωτών. Με τον τρόπο αυτό (...) διανοίγεται ένα νέο πεδίο επιχειρηματικότητας...».

Το επιχείρημα της διευκόλυνσης των ασθενών για τους οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένες ουσίες που περιέχονται στο φυτό της κάνναβης μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση, χρησιμοποιείται μόνο για να κεντρίσει την κοινωνική ευαισθησία και να αμβλύνει τις αντιδράσεις. Οι ασθενείς αυτοί μπορούν και τώρα να προμηθευτούν τα φαρμακευτικά σκευάσματα της κάνναβης, δωρεάν μέσα από την συγκεκριμένη διαδικασία του ΕΟΦ την οποία προβλέπει σχετική υπουργική απόφαση.

Και η νομιμοποίηση…


Όπου νομιμοποιήθηκε είτε για «θεραπευτικούς», είτε για «ψυχαγωγικούς» σκοπούς είχαμε αύξηση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, αύξηση της εξάρτησης από κάνναβη. Επίσης, η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η νομιμοποίηση της ιατρικής χρήσης της κάνναβης είναι απλώς το σκαλί για την πλήρη απελευθέρωση της χρήσης της.

Στις ΗΠΑ, όπου σε 28 Πολιτείες έχει νομιμοποιηθεί η ιατρική κάνναβη, το 36% των μαθητών έχει κάνει χρήση κάνναβης. Ταυτόχρονα, ο 1 στους 3 μαθητές ομολογεί ότι προμηθεύτηκε το ναρκωτικό με ιατρική συνταγή.

Σε πολλές πολιτείες της Αμερικής και στην Ευρώπη νομιμοποιήθηκε πρώτα η καλλιέργεια της βιομηχανικής μετά της ιατρικής και στην συνέχεια της λεγόμενης ψυχαγωγικής. Δηλαδή πλήρης απελευθέρωση της παραγωγής και πώλησης. Εκεί άλλωστε είναι και η μεγιστοποίηση του κέρδους των πολυεθνικών που εισρέουν και στην χώρα μας. Κέρδος διπλό γιατί εξασφαλίζει και χρήμα και την καταστολή και την χειραγώγηση των νέων. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι στην Ευρώπη έχει αυξηθεί η «επαγγελματική» καλλιέργεια με βιομηχανικό τρόπο: η κάνναβης «ποτίζεται» με χημικές ουσίες ώστε να αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς και να φτάνει σε ελάχιστο χρόνο στις αγορές για να προλάβουν την συνεχείς αυξητικές τάσεις ζήτησης.

Όλες οι συζητήσεις και η επιχειρηματολογία οι οποίες αναπτύχθηκαν για την υπεράσπιση του νομοσχεδίου, ανεξάρτητα από προθέσεις, διευκόλυναν την αθώωση στην συνείδηση των νέων και την αποδοχή της χρήσης της κάνναβης. Πάντοτε, η διαθεσιμότητα, η προσβασιμότητα και η κοινωνική αποδοχή μιας ουσίας είναι παράγοντες οι οποίοι αυξάνουν την χρήση της και αυτό ισχύει και με την κάνναβη. Τελικά, παρά το ιατρικοφανές περιτύλιγμα, στρώθηκε το έδαφος και μέσα από το νομοσχέδιο για την συνολική αποποινικοποίηση της κάνναβης για προσωπική χρήση.

Εμείς θέλουμε για τα παιδιά μας Ψωμί–Παιδεία–Ελευθερία και Υγεία και μας θεωρούν αιθεροβάμονες και οπισθοδρομικούς. Ο Καπιταλισμός προσφέρει Τσιγαριλίκι – Likes στο Facebook – Κινητό – 300 ευρώ τον μήνα – Οπαδισμό και Εθνοκαπηλεία και αυτοπροσδιορίζεται ως ρεαλιστής και ψαγμένος. Είμαστε υποχρεωμένοι να τον διαψεύσουμε. Το οφείλουμε στην νέα γενιά.

Πηγή: artinews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου