Κυριακή 26 Ιουνίου 2016

Η Χριστιανική Δημοκρατία στην ΙΔΡΥΤIΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Λ.Α.Ε.

Πραγματοποιείται στο διήμερο 24-26 Ιουνίου η ιδρυτική συνδιάσκεψη της "Λαϊκής Ενόητας". Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση το απόγευμα της Παρασκευής, προσκλήθηκαν και άλλες αντιμνημινιακές δυνάμεις μεταξύ των οποίων και η Χ.Δ. και προσωπικότητες, με προεξάρχοντα το Μανώλη Γλέζο να χαιρετίσουν. Ακολύθησε η εναρκτήρια τοποθέτηση του επικεφαλής της ΛΑΕ Παναγιώτη Λαφαζάνη. Η ΧΔ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό της Γιάννη Ζερβό, το Γραμματέα της Κ.Ε. Βασίλη Παπαδόπουλο και το μέλος του Π.Γ. Δημήτρη Πισίνα. Ο χαιρετισμός που απηύθυνε ο Γιάννης Ζερβός ήτα ο εξής:
Φίλες καὶ φίλοι
Ἐκ μέρους τοῦ Κινήματος τῆς ΧΔ χαιρετίζουμε τὴ συνδιασκεψή σας καὶ εὐχόμαστε κάθε ἐπιτυχία στὶς ἐργασίες της. Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν τιμητικὴ πρόσκληση νὰ παραστοῦμε καὶ νὰ χαιρετίσουμε.
Τὸ Κίνημά μας, ἀπὸ τὴν ἵδρυσή του τὸ 1953 ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο ἀγωνιστὴ τῆς Δημοκρατίας Νίκο Ψαρουδάκη, ξεκίνησε ὡς κίνημα ἀμφισβήτησης καὶ κοινωνικῆς ἀνατροπῆς, στὴ βάση τοῦ χριστιανικοῦ σοσιαλισμοῦ. Στοὺς στόχους του περιλαμβανόταν ἡ ἀνάδειξη τοῦ ἐπαναστατικοῦ κοινωνικοῦ μηνύματος τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς ὀρθοδοξης παράδοσής μας.
Ἀπὸ τὴν ἀρχή, πολλὰ πράγματα μᾶς ἔφεραν κοντὰ μὲ μεγάλο μέρος τῆς..
Ἀριστερᾶς, ἔστω καὶ ἀπὸ διαφορετικὲς ἀφετηρίες: Ἡ καταγγελία τῆς ἐκμετάλλευσης ἀνθρώπου ἀπὸ ἄνθρωπο καὶ τῆς σώρευσης πλούτου στὰ χέρια λίγων, μὲ τὶς σχετικὲς εὐαγγελικὲς περικοπὲς νὰ φέρνουν σὲ δύσκολη θέση ὁρισμένους ἱεροκήρυκες. Τὸ ἰδεῶδες τῆς κοινοκτημοσύνης ποὺ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἔγινε πράξη στὴν πρώτη χριστιανικὴ κοινότητα τῶν Ἰεροσολύμων καὶ συνεχίζει νὰ γίνεται πράξη στὰ κοινόβια μοναστήρια μας. Ἡ σαφὴς εὐαγγελικὴ ρήση ὅτι ὅποιος παραμελεῖ τοὺς πεινασμένους, τοὺς ἀσθενεῖς, τοὺς φυλακισμένους, τοὺς ξένους, ὅλους τοὺς «ἐλαχίστους» καὶ ἀπόκληρους τῆς κοινωνίας, περιφρονεῖ τὸν ἴδιο τὸ Θεό. Ὁ σεβασμὸς στὸ ἄνθρώπινο πρόσωπο καὶ ἡ καταδίκη κάθε μορφῆς ἐθνικῶν καὶ φυλετικῶν διακρίσεων καὶ προκαταλήψεων, ἀφοῦ κάθε ἄνθρωπος εἶναι εἰκόνα καὶ παιδὶ τοῦ Θεοῦ.
Ἔτσι, ἤρθαμε κοντὰ καὶ στοὺς πολιτικοὺς καὶ κοινωνικοὺς ἀγῶνες.
Μὲ τὸν ἀντιδικτατορικὸ ἀγώνα, τὴ συμαπράσταση στὸ φοιτητικὸ Κίνημα καὶ τὴν ἐξέγερση τοῦ Πολυτεχνείου. Τὴ σύμμετοχή μας στὴ ΣΥΜΜΑΧΙΑ προοδευτικῶν καὶ ἀριστερῶν δυνάμεων τοῦ 1977, ἕνα ἐγχείρημα πρωτοποριακὸ ποὺ δὲν ἦταν ὤριμες οἱ συνθῆκες νὰ εὐδοκιμήσει τότε. Τὴ συμμετοχή μας στὸ φοιτητικὸ κίνημα τῶν καταλήψεων τοῦ 1979 καὶ τοὺς κοινοὺς ἀγῶνες στὰ πανεπιστήμια, τὸ χριστιανομαρξιστικὸ διάλογο ποὺ πάντοτε προωθούσαμε.
Πρόσφατα, μᾶς ἔφερε κοντὰ ὁ ἀντιμνημονιακὸς ἀγώνας, ποὺ τὸ Κίνημά μας ἀσυμβίβαστα ξεκίνησε τὸ 2010 μὲ τὴν ἐφημερίδα του, ἐκδόσεις καὶ ἐκδηλώσεις.
Εἴμαστε κοντά σας, στὸ βαθμὸ ποὺ εἴσαστε ἀποφασισμένοι νὰ τὸν συνεχίσετε, παρὰ τὴν ἥττα ποὺ ὁ ἀντιμνημονιακὸς χῶρος ὑπέστη τὸ 2015 καὶ τὴν ὑποταγὴ τοῦ συνόλου τοῦ πολιτικοῦ συστήματος στὶς ἐπιταγὲς τῶν ἐπικυρίαρχων Δανειστῶν καὶ στὴν οἰκονομικὴ δικτατορία Βερολίνου-Βρυξελλῶν.
Εἴμαστε μαζὶ μὲ ὅσους δὲν συμβιβάζονται μὲ τὴ μετατροπὴ τῆς χώρας μας σὲ προτεκτοράτο. Μιὰ κατάσταση ποὺ ἀκυρώνει ὅλες τὶς ἀγωνιστικὲς παραδόσεις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, γιὰ τὴν ἐλευθερία αὐτοῦ τοῦ τόπου. Ἡ κατάσταση αὐτὴ δὲν εἶναι μόνο ἀποτέλεσμα τῆς κακοδιαχείρισης τοῦ παλιοῦ πολιτικοῦ συστήματος. Συνδέεται ἄμεσα μὲ τὴν παρουσία τῆς χώρας στὴν Εὐρωζώνη καὶ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.
Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ καὶ πιστεύουμε στὴν ἀνάγκη χάραξης ἐθνικῆς στρατηγικῆς ἀποδέσμευσης ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ πρέπει νὰ δημιουργηθοῦν οἱ ἐσωτερικὲς προϋποθέσεις καὶ νὰ ἀξιοποιηθοῦν οἱ διεθνεῖς συσχετισμοὶ μὲ τὶς κατάλληλες συμμαχίες. Ἡ Χ.Δ. συμμετέχει καὶ συμβάλλει στὴν διερεύνηση καὶ ἐπεξεργασία ὑπεύθυνων προτάσεων γιὰ τὴ δημιουργία των προϋποθέσεων ποὺ ἀπαιτοῦνται γι’ αὐτὸ καὶ στὴν πολύπλευρη μελέτη τῶν οἰκονομικῶν, γεωπολιτικῶν καὶ νομισματικῶν παραμέτρων, μακριὰ ἀπὸ ὑπσχέσεις ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς καὶ τὸ ἐμπόριο ἐλπίδας, ποὺ πληρώσαμε ἀκριβά. Ὁ δρόμος πρὸς τὴν ἐθνικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀπελευθέρωση ποτὲ δὲν ἦταν εὔκολος καὶ δὲν εἶναι τώρα.
Ἡ Χ.Δ. ὁραματίζεται μία Εὐρώπη ἀπὸ τὸν Ἀτλαντικὸ ἕως τὰ Οὐράλια, μὲ ἰσότιμα συνεργαζόμενα κυρίαρχα Κράτη. Στὸ πλαίσιο αὐτό, ἕνας νέος ὀργανισμὸς ποὺ θὰ περιλαμβάνει ὅλες τὶς Εὐρωπαϊκὲς χῶρες πρέπει νὰ ἀντικαταστήσει τὴ σημερινὴ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἡ ὁποία πρέπει νὰ ἐκλείψει, διότι λειτουργεῖ ὡς ὑπηρέτης τοῦ μεγάλου χρηματοπιστωτικοῦ Κεφαλαίου καὶ ὡς μηχανισμὸς ἐξαθλίωσης τῶν λαῶν, τοῦ διχασμοῦ ἀντὶ τῆς ἑνότητας, τῆς πολιτιστικῆς τους ἀλλοτρίωσης, ὄξυνσης τῶν ἀνισοτήτων καὶ διχασμοῦ ἀνάμεσα στὶς ὑπόλοιπες εὐρωπαϊκὲς χῶρες καὶ στὴ Ρωσία.
Καταδικάζουμε ὁποιαδήποτε «λύση» μὲ ταὴ μορφὴ τοῦ ἐθνικιστικοῦ μίσους, τῆς ξενοφοβίας καὶ τῆς ἀπομόνωσης. Ζητᾶμε διακρατικὴ συνεργασία στὴ βάση τῆς ἰσοτιμίας, τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς διεθνοῦς ἀλληλεγγύης.
Ἀπὸ τὴν πλευρά μας, θὰ συμβάλουμε ὅσο μποροῦμε στὴν ἀνασυγκρότηση τοῦ ἀντιμνημονιακοῦ κινήματος, γιὰ τὴ συγκρότηση ἑνὸς εὐρύτατου μετώπου σὲ βάση ἀντιμνημονιακή, δημοκρατικὴ καὶ πατριωτική, γιὰ τὴν κοινωνική, ἐθνικὴ καὶ πνευματικὴ ἀπελευθέρωση τῆς χώρας. Χωρὶς ἀποκλεισμοὺς καὶ μὲ σεβασμὸ στὴν ξεχωριστὴ φυσιογνωμία καὶ ταυτότητα τοῦ κάθε φορέα.
Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, παρακολουθοῦμε μὲ προσοχὴ τὴ διαδικασία συγκρότησης τοῦ φορέα σας. Χαιρετίζουμε τὴν ἀπόφασή σας νὰ συνεχίσετε τὸν ἀντιμνημονιακὸ ἀγώνα. Ἡ ἐπιτυχία τῆς σημερινῆς συνδιάσκεψης, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπόμενων βημάτων ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν, ἀναμφίβολα θὰ συμβάλει ἀποφασιστικὰ στὴν ἐνδυνάμωση μιᾶς φωνῆς ἀντίστασης καὶ στὸ σπάσιμο τῆς μνημονιακῆς ὁμοφωνίας τοῦ πολιτικοῦ συστήματος.
Σᾶς εὐχόμαστε καλὴ ἐπιτυχία, καλὴ συνέχεια, καλὴ δύναμη καὶ καλοὺς ἀγῶνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου